Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. února 2009 ve 14.08 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Žádám vás o ztišení. (Hluk v sále.) Pokud tady v jednací síni nebude patřičný klid, nebudu pokračovat v naší schůzi.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili: pan poslanec Adam - náhradní karta č. 4, pan poslanec Babor - náhradní karta č. 6, paní poslankyně Mazuchová - náhradní karta č. 8, pan poslanec Paroubek - náhradní karta č. 13, pan ministr Pospíšil - náhradní karta č. 11, pan ministr Langer - náhradní karta č. 5.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Bauer, pan poslanec Hojda, pan poslanec Klas, pan poslanec Kratochvíle, pan poslanec Krill, i když toho jsem tady zahlédl, pan poslanec Kvapil, paní poslankyně Mallotová Helena, paní poslankyně Šojdrová Michaela. Z členů vlády pan ministr Bendl, paní ministryně Filipiová, pan ministr Jehlička, pan ministr Kalousek, pan ministr Vondra a pan ministr Schwarzenberg.

Nejdříve bych vás chtěl informovat, že dnes uplynula zákonná lhůta pro projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 504/3, vrácený Senátem. Tento návrh tedy v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny zařazuji do programu 48. schůze.

Nyní bych vás chtěl informovat o nových žádostech ministrů. Pan ministr Miroslav Kalousek požádal o pevné zařazení bodu 15 schváleného programu, tedy sněmovní tisk 649, na středu 11. února jako první bod dopoledne po bloku třetích čtení.

Dále pan ministr Kalousek žádá zařadit pevně body 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 45, 46, 50 a 55 schváleného pořadu, sněmovní tisky 505, 515, 571, 572, 617, 655, 661, 685, 686, 693, 705 a 720, na středu 18. února jako 1. až 12. bod odpoledního jednání.

Dále, pan ministr průmyslu a obchodu Martin Říman požádal o přeřazení už pevně zařazeného bodu č. 8 schváleného pořadu, sněmovní tisk 556, na úterý 10. února po pevně zařazených bodech, to je na dnešek. Rovněž o pevné zařazení bodů 129, 136, 132, 139 a 134 schváleného pořadu, sněmovní tisky 481, 591, 548, 604 a 566, jedná se o třetí čtení, na pátek 20. února jako první až pátý bod, požádal pan ministr Říman.

Dále, pan ministr dopravy Petr Bendl požádal o přeřazení již pevně zařazeného bodu 215, Informace ministra dopravy o způsobu financování ztráty osobní železniční dopravy závazků veřejné služby a o zavedení mýtného na silnicích nižších tříd, a pevné zařazení bodu 182 schváleného pořadu, sněmovní tisk 472, na čtvrtek 12. února jako třetí a čtvrtý bod po písemných interpelacích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP