(17.20 hodin)

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Vážený pane poslanče, kolegyně a kolegové, pane předsedající, s ohledem na to, že my tady s panem poslancem Seďou a ještě několika málo lidmi jsme asi jediní, kdo se v této problematice orientují trošku blíže, tak mi dovolte nejdřív uvést, oč se vůbec jedná.

Útvar speciálních operací Vojenské policie SOG je jednou z jednotek, která je nejmladší. Je určena k provádění speciálních operací Vojenské policie v ČR i v zahraničí. Historie tohoto útvaru sahá zhruba do roku 2002. Samotnému vzniku útvaru předcházela úzká spolupráce mezi vznikem pohotovostního oddělení a již existujícího oddělení ochrany ministra obrany v organizační struktuře velitelství ochranné služby Vojenské policie. Obě oddělení spolupracovala od prvopočátku na zajištění bezpečnosti ministra obrany a státních delegací při cestách do rizikových oblastí v zahraničí. V tomto období byli příslušníci oddělení pověřeni zajištěním například bezpečnosti summitu NATO v Praze v roce 2002 a krátce na to byli nasazeni na plnění krátkodobých úkolů v Afghánistánu. Charakter činnosti těchto prvků a povaha plněných úkolů, tj. zajištění bezpečnosti vojáků Armády ČR a občanů ČR, kteří působili v zahraničních misích, ochrany před teroristickými útoky a případě potřeby záchrany rukojmích, inicioval na podzim roku 2004 vznik útvaru speciálních operací Vojenské policie SOG. To je tedy ten útvar, o kterém pan poslanec mluvil. Personálně se útvar rekrutoval z příslušníků speciálních vojenských a policejních jednotek ČR. Po dobu formování a existence útvaru byli jeho příslušníci nasazeni v celé řadě misí Armády ČR anebo v samostatných operacích v Kuvajtu, v Kosovu, v Iráku, v Afghánistánu.

Pokud se jedná o nasazení do operace ISAF v Afghánistánu, byla tato jednotka v provincii Helmand vyčleněna prvně na návrh mého předchůdce ministra Šedivého a působila v letech 2007-2008 jako zásahová jednotka rychlé reakce v průběhu bezpečnostních operací koaličních sil a na vyžádání plnila úkol ochrany VIP osob. Jednotka se účastnila též operací, jejichž cílem bylo provést zajištění osob a objektů v prostoru působení nepřátelských sil.

Jak víte, plnění se neobešlo bez ztrát, plnění těchto úkolů. Sám to pan poslanec zmínil. V březnu loňského roku zemřel při útoku sebevraha jeden příslušník jednotky a další byli zraněni. I díky této nešťastné události se v rámci resortu i uvnitř samotného útvaru znovu rozproudila diskuse o dalším směřování této jednotky, a to jak co se týče jejího vlastního zaměření, specializace nebo statutu, tak jejího zasazení do celého kontextu všech speciálních sil Armády ČR. Výsledkem těchto úvah jsou různé návrhy na reorganizaci speciálních sil, které v současné době vyhodnocujeme.

Méně pozitivním aspektem těchto diskusí je podání, které jste zmiňoval. Jde o podání, ve kterém se na mě před několika dny obrátili někteří příslušníci jednotky SOG se stížností na poměry uvnitř vlastní jednotky. Já jsem tuto stížnost ihned poté, co jsem ji obdržela, tj. cca před deseti dny, předala Inspekci ministryně obrany, projednala jsem ji s vedením SOGu, projednala jsem ji též s vedením Vojenské policie a Inspekci ministryně obrany jsem pověřila tím, aby věc důkladně prošetřila.

Co je důležité, a čímž reaguji na to, co jste řekl, stěžovatelům jsem současně zaručila, že proti nim nebudou uplatňovány žádné profesní, personální ani jiné sankce ze strany jejich nadřízených. Samozřejmě že po výsledcích šetření Inspekce ministryně obrany zvážím další opatření.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně, a ptám se pana poslance Sedi, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže má slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní ministryně, za odpověď na první otázku, nicméně na druhou otázku jste neodpověděla. Chápu, že možná výsledky Inspekce ministryně obrany ještě nejsou známy, nicméně já jsem se ptal také na to, že podle mých informací došlo k nepřiměřenému nátlaku na signatáře tohoto dopisu. Možná že nejste o nich informována. A dokonce došlo u řady z nich k propuštění do civilu. Já bych to nesváděl na nějakou reorganizaci.

Já bych měl na vás ještě jednu otázku, zda prověříte, paní ministryně, zvláštní postup velení Vojenské policie vůči signatářům výše zmiňovaného dopisu a zda se opravdu zasadíte o důsledné prošetření všech událostí, které jsou spojeny s působením kontingentu SOG Vojenské policie v Afghánistánu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seďovi a je příležitost pro paní ministryni Vlastu Parkanovou k dvouminutové odpovědi.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: I to, zda došlo, nebo nedošlo k nepřiměřenému nátlaku, je samozřejmě předmětem šetření Inspekce ministryně obrany a o tom už jsem tady mluvila.

Jinak musím říct, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, ona stížnost, o které jsem hovořila, byla určena mně osobně a já nevidím žádný důvod k tomu, abych ji zde zveřejňovala anebo abych ji zde jakýmkoliv způsobem komentovala. Já mohu pouze znovu zdůraznit, že se touto stížností velmi vážně zabývám, a pokud by zde bylo jakékoliv podezření ze spáchání trestného činu, bude to řádně vyšetřeno. Současně ale musím říct, že řešení celé věci nevidím ani tak v rovině soudcování možná osobních animozit a sporů, ale ve vyjasnění statutu útvaru speciálních operací Vojenské policie SOG, aby bylo zcela zřejmé, k jakým úkolům je tato jednotka přesně určena, kam je vhodné ji posílat, kam nikoliv. Jde mi o zcela systémové řešení, které plně umožní využít nesporný potenciál, který tato jednotka má jak v lidech, tak v materiálním vybavení.

Jak již jsem řekla, po výsledcích šetření stížnosti inspekcí zvážím další opatření. A ta další vrstva, podle mě ještě důležitější, pokud jde o zamýšlenou reorganizaci speciálních sil, já s ní ráda seznámím vás i všechny členy výboru pro obranu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně, a můžeme přistoupit k projednávání další interpelace. Tou je interpelace pana poslance Josefa Čerňanského na pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče ve věci postupu katastrálního úřadu.

 

Poslanec Josef Čerňanský: Vážený pane ministře, v roce 1985 při tvorbě základní mapy velkého měřítka pro katastrální území Bezděkov u Žatce došlo ke změně konfigurace hranic pozemkové parcely č. 374 tak, že se z pravidelného obdélníku stal téměř pravidelný rovnoběžník. Oba lomové body severní hranice uvedeného pozemku byly v nové mapě a následně i v digitální katastrální mapě posunuty ve směru východ-západ cca o 3,2 metru, přestože stávající hranice se v terénu fyzicky vůbec nezměnily od roku 1965, kdy pozemek koupil dosavadní vlastník, až do současné doby. Žádám proto vysvětlení, proč rozdíl vznikl, proč o tom nebyl uvědomen vlastník pozemku a proč nebyla respektována původní vlastnická hranice, a za čtvrté, proč nebyla hranice řádně vyznačena a protokolárně odsouhlasena vlastníky. Co je ovšem nejhorší, když žádal vlastník vysvětlení po katastrálním úřadu, bylo mu odpovězeno, že katastrální úřad není povinen na takovýto dotaz reagovat. Věřím, pane ministře, že tuto moji interpelaci prošetříte a vzhledem ke složitosti mi dáte písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, a nyní prosím pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, jak již je patrno z charakteru interpelace pana poslance a jak sám pan poslanec uvedl v závěru svého vystoupení, jde o individuální případ, o případ, který je nutno prošetřit na místě, a já skutečně rád vítám možnost odpovědět písemnou formou a tak samozřejmě ve spolupráci i s předsedou katastrálního úřadu učiním v co nejkratší době. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP