(16.50 hodin)

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, pane hejtmane, kolegyně, kolegové, chci vás ujistit, že k výkonu své funkce přistupuji maximálně zodpovědně a zcela v souladu se zákonem. Ponechávám stranou vaši ironii, ale věřím, že skutečně dokument, kde bude vedle sebe podpis ministra vnitra Ivana Langera a Davida Ratha, bude výjimečným dokumentem, neboť věřím, že už se nikdy v budoucnosti opakovat nebude a vedle podpisu ministra vnitra Ivana Langera přibude podpis jiného hejtmana Středočeského kraje. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přesto se tu vytvořila poměrně pěkná atmosféra.

Dovolte, abych pokračoval tím, že bych oslovil dalšího poslance, Františka Novosada. Kéž mu bude příkladem tato interpelace, aby ji vedl v podobně mužném a statečném duchu. Interpelace je na pana ministra Petra Nečase, který ale má ministerskou radu někde v Bruselu, takže je to, pane poslanče, jenom na přečtení.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Jak bylo řečeno, pan ministr a místopředseda vlády tady není, tak to alespoň přečtu.

Vážený pane místopředsedo vlády a ministře, jsme oba z jednoho regionu, oba máme zodpovědnost za své občany. Když se ve městě Karolinka otevíralo nové náměstí, slavnostně jste stříhal pásku, což je v pořádku. Ale když se zavíraly brány skláren Karolinka, chlouba celé Moravy, fabrika, která zaměstnávala obrovskou masu lidí, kteří zůstali ze dne na den bez práce, bez finančních prostředků, tak jste vy jako ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády nepřijel vysvětlit lidem důvody, proč se to stalo a firma se zavřela.

Ptám se vás, pane ministře, proč vás nezajímá, co s těmi lidmi bude, když jste poslancem za tento region. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Postup bude standardní, to znamená, že při nepřítomnosti pana ministra vám bude odpovězeno způsobem, který je obvyklý v této Sněmovně.

Přistoupíme k další interpelaci a je to interpelace pana poslance Vlastimila Aubrechta, opět na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, ve věci financování ústavů sociální péče.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já to nepřečtu, protože budu mluvit spatra, a velice mě mrzí, že k této interpelaci dochází, protože kdyby se pan ministr tak úpěnlivě nebránil, aby tento bod byl zařazen na pořad naší schůze, mohlo to už být jednoduše vyřešeno. Mohl nám říci, že peníze najde, že ústavy dofinancuje. Takto se musím aspoň ve stručnosti ptát, co to má znamenat.

Při převodu ústavů sociální péče na kraje byly převedeny tyto ústavy bez finančních prostředků na provoz. Ty zůstaly ve státním rozpočtu a uvolňovaly se do rozpočtů krajů, jak je to u škol a podobných zařízení. Je to snad politický atak na kraje, že tam nevládne ODS? Nebo co je za tím? Je to trest pro občany, že si dovolili volit sociální demokracii, a tak jsme si vyhlídli ty, kteří se mohou nejméně bránit? Víte, každá vyspělá společnost je vyspělá tak, jak se umí postarat o své nemocné, tělesně postižené, popřípadě mentálně zaostalé lidi. Čili v tuto chvíli to je dost negativní vyznění vaší vlády a vašeho ministerstva.

Mluví se mi těžko, pane ministře. Měl byste někdy některý tento ústav navštívit, měl byste vidět, jací lidé tam žijí a jak těžce se jim žije. Proto i já -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže děkuji, pane poslanče, čas vypršel, takže dokončete větu, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Dobře. Moje otázka je krátká a jednoduchá. Co s tím budete dělat?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Aubrechtovi. Postup bude stejný jako při předešlé interpelaci.

Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Lenka Mazuchová, která bude interpelovat ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou ve věci náměstka ministryně.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážená paní ministryně, jsem především ráda, že jste tady, protože váš předchůdce na interpelace moc nechodil, takže mě velice potěšilo, že jste přišla.

Na začátku vám musím říci, že se na mě v posledních 14 dnech obracejí desítky důchodců jak osobně v mé poslanecké kanceláři, tak i dopisy, mailem. Já jsem si jeden dopis vybrala a dovolím si vám ho, paní ministryně, tady přečíst a pak vám ho i osobně předat:

"Vážená paní ministryně, dovolte, abych vám pogratulovala ke jmenování do této velmi odpovědné funkce. Doufám, že vaším příchodem na toto důležité ministerstvo se změní přístup k lidem. Jsem totiž velmi znepokojena cynismem a zhrubnutím vedoucích funkcionářů vašeho resortu, zejména za doby vašeho předchůdce. V tomto smyslu mě šokovalo prohlášení vašeho náměstka, pana Marka Šnajdra, které bylo uveřejněno v denním tisku, o výdajích rodin důchodců. Dle jeho prohlášení ministerstvo zjistilo" - nebo pan Šnajdr, to nevím, já tady cituji dopis té paní důchodkyně - "že u důchodců vedou položky na alkohol a tabák před výdaji na zdravotní péči. Takže co by chtěli, důchodci? Je mi 78 let" - podotýkám, cituji tu paní, mně zatím ještě ne - "a stále se snažím pomáhat, kde mohu. Pohybuji se mezi seniory, scházíme se každý měsíc, schází se nás kolem 60 až 80 lidí, a chtěla bych panu Šnajdrovi vaším prostřednictvím sdělit, že nevím o nikom, kdo by takto jednal. Hluboce se nás toto jeho vyjádření dotklo a všechny nás hluboce urazilo. Pan Šnajdr je mladý člověk a neměl by takto urážet generaci svých rodičů. Chtěla bych vás proto požádat, aby toto nehorázné prohlášení vysvětlil a omluvil se nám, slušným důchodcům."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji - čas!

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Takže, paní ministryně, já vám ten dopis předám a věřím, že -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je dopis paní ministryni, jestli jsem dobře poslouchal, ne vám.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Dopis pro paní ministryni, který jsem zde citovala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, vy jste říkala "vážená paní ministryně", když jste uváděla ten dopis, ale to se vysvětlí záhy. Takže vám děkuji a poprosím paní ministryni Filipiovou, aby se ujala slova a zaujala stanovisko k tomu, co zaznělo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, já určitě tento dopis předám panu náměstkovi. Já se k tomu bohužel nemohu blíže vyjádřit, protože jsem prohlášení pana náměstka Šnajdra nečetla, takže netuším, v jaké souvislosti to bylo řečeno, jestli to třeba nejsou věci vytržené z kontextu. Nerada bych se vyjadřovala ke slovům někoho, která neznám.

Jestli dovolíte, já bych využila té možnosti, že bych vám k tomu dala písemné vyjádření, a rozhodně se budu tomuto dopisu, který jste mi předala, věnovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně. Jedna minuta pro paní poslankyni Mazuchovou.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Paní ministryně, mně nemusíte, buďte tak hodná a odpovězte pisatelce, která tam uvedla svoji adresu, a odpovězte všem těm - jak jsem si zjišťovala, máme zhruba 2,3 mil. důchodců. Nebudeme si jistě nalhávat, že někteří z nich nepijí, nekouří a nechovají se tak, jak řekl pan náměstek. Měla byste ale trošku ministerstvo vylepšit. Podotýkám, toto není politická situace. Neobraceli se na mě jenom členové sociální demokracie, ale opravdu důchodci, jak se říká, napříč spektrem. Měla byste trošku to ministerstvo vylepšit a pana náměstka trošku umravnit. Pokud to tak řekl, on by se měl omluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mazuchové. Paní ministryně bude reagovat.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Já jsem se asi špatně vyjádřila. Já jsem myslela jednoznačně to, že odpovím paní Vejvodové a vám že dám na vědomí odpověď.

Chci vás ujistit o jedné věci, že mě osobně dlouhodobě, v podstatě za tu dobu, co jsem v politice, problematika seniorů nesmírně zajímá. Snažím se o ně pečovat a věřte, že se této problematice geriatrie jako takové chci i nadále věnovat. Takže pokud se některý ze seniorů cítí dotčený, tak se i já omlouvám.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP