(10.30 hodin)
(pokračuje Plachý)

Podle pana poslance Sobotky zřejmě nemá. Velkokapitál - deset let daňových prázdnin, ano, tak to schválily vaše vlády. Živnostník - ani jeden rok, to je také v pořádku podle vás.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že zásadní rozdíl mezi vládami sociální demokracie a té naší pravicové je v tom, že vlády sociální demokracie byly vlády velkokapitálu, kdežto ta naše se stará o malé a střední podnikání.

Děkuji vám. (Hlučná reakce v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já samozřejmě tady nechci obhajovat heslo účel světí prostředky, ale chtěl bych konstatovat, že naše hospodářská politika byla úspěšná. Když se podíváte na růst české ekonomiky a podíváte se jenom na období let 2002 až 2007, tak zjistíte, že česká ekonomika postupně zrychlovala a nejrychlejšího tempa dosáhla v roce 2006. Příchodem vlády Občanské demokratické strany česká ekonomika začala zpomalovat. Já si nemyslím, že za to úplně může vláda Občanské demokratické strany, ale prostě tady je jednoduché porovnání. Každý občan si to porovnání může udělat. Za vlády sociální demokracie byl hospodářský růst 6 %, dva roky po sobě překonal 6 %. Naše hospodářská politika měla výsledky. Vaše hospodářská politika žádné výsledky nemá, protože česká ekonomika začala zpomalovat, začal zpomalovat růst reálných mezd, prostě ty parametry se zhoršovaly. A nemůžete to svádět, kolegyně a kolegové, na hospodářskou krizi, protože ta přišla o něco později, než přišla vláda ODS, ale všechny ty parametry, o kterých jsem hovořil - hospodářský růst, inflace - se začaly zhoršovat ještě mnohem dříve, než do České republiky dorazila hospodářská krize. Vaše politika výsledky nemá.

Investiční pobídky nevymyslela česká vláda. Investiční pobídky využívají všechny okolní země a využívaly je v soutěži o příliv zahraničních investic. To, co navrhuje pan poslanec Plachý, a to, co navrhovala ODS, bylo velmi jednoduché - nelákejte zahraniční investory, nepodbízejte se zahraničním investorům, nám nevadí, když ty zahraniční investice půjdou do Polska, na Slovensko, do Maďarska, to nám vůbec nevadí. Nám nevadí, když tady bude vysoká nezaměstnanost kolem 10 %. No, s tímto názorem sociální demokracie nikdy nesouhlasila. My jsme se snažili vytvářet příznivé podmínky pro příliv zahraničního kapitálu, a kolegové a kolegyně, nám se to povedlo. My jsme v tomto byli velmi úspěšní. Poté kdy sociální demokracie v roce 1998 převzala vládu, tak se dramaticky zvýšil příliv zahraničního kapitálu. Vaše vlády byly nepřátelské vůči zahraničním investicím, v 90. letech ty výsledky byly absolutně tragické. Proto také přišla krize v roce 1996 a v roce 1997. My jsme měli vynikající výsledky v přílivu zahraničních a přímých zahraničních investic do České republiky.

Když už je řeč o daňových prázdninách, no přece pokud chceme respektovat nějaké principy rovnosti a někdo tady navrhne daňové prázdniny pro živnostníky, já proti tomu nic nemám, ale rozšiřme ty daňové prázdniny na všechny. Ať ty čtyři miliony daňových poplatníků, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, si to také užijí a mají nárok na to, aby jim vláda vrátila daně za ten rok 2007 nebo který rok tady chce nebo nechce Občanská demokratická strana navrhnout. Ona to zatím neví, jestli to navrhne, nebo nenavrhne. Já myslím, že je to příznačné pro celou politiku ODS. ODS vlastně neví, co chce, jaký teď bude mít program uprostřed finanční a hospodářské krize.

Vláda velkokapitálu tady nepochybně nebyla. Otázka je, jestli náhodou vláda velkokapitálu nepřišla po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. A já vám dám několik konkrétních příkladů. Vláda pokračuje ve snižování daní z příjmu právnických osob a snížila je ze 24 na 19 %. Dokonce se tady objevily návrhy na snížení na 15 %. No z toho samozřejmě také těží banky, z toho samozřejmě těží také velké nadnárodní společnosti, to je samozřejmě pro velkokapitál velmi zajímavé opatření.

Býval tady kdysi jeden ministr zdravotnictví, jmenoval se Julínek, byl tady za Občanskou demokratickou stranu, a co prosazoval, než jste ho museli odvolat po prohraných krajských a senátních volbách? On prosazoval privatizaci zdravotních pojišťoven. No co jiného by si přál velkokapitál než privatizaci zdravotních pojišťoven? Vždyť to je přece vynikající zdroj jistých zisků a jistých příjmů. A kdo navrhoval toto opatření? Ministr Julínek z Občanské demokratické strany. Byl to váš ministr, než jste ho z té vlády museli pod tlakem veřejného mínění vyhodit.

A jsou další návrhy, které jsou velmi příjemné pro velkokapitál, a to je privatizace důchodových fondů. Je tady ministr práce a sociálních věcí, jmenuje se Nečas, je z Občanské demokratické strany. Ještě je členem vlády, ještě stále je ministrem práce a sociálních věcí. Já nevím, jak dlouho tam bude, ale v každém případě on prosazuje privatizaci, tzv. opt out, to znamená částečnou privatizaci důchodového pojištění. No kdo má zájem na opt outu všude ve světě? Jsou to živnostníci? Jsou to drobní podnikatelé? Ti těžko. Jsou to prostě velké nadnárodní finanční skupiny, které se prostě k těmto prostředkům chtějí dostat, aby s nimi mohly podnikat ve stylu těch velkých bank, které zkrachovaly ve Spojených státech v rámci finanční krize. Prostě oni chtějí vnutit své finanční deriváty našim daňovým poplatníkům a nahradit jimi jistotu průběžného důchodového systému, který dnes čeští důchodci a čeští daňoví poplatníci mají.

Já myslím, že je možné kritizovat některá opatření, která zaváděla minulá sociálně demokratická vláda. Ani naše vláda nebyla dokonalá. My nejsme geniální a nikdy jsme to netvrdili. Také jsme dělali určité chyby. Je ovšem důležité se z těch chyb poučit. Ale vy nemáte nejmenší právo říkat, že tady byla vláda, která byla na straně velkokapitálu. Vy tady podporujete a držíte vládu u moci, která dělá všechna svá opatření ve prospěch velkých finančních skupin, ve prospěch lidí s nejvyššími příjmy, na rozdíl od vlády, která tady byla do roku 2006, která se snažila myslet na celou společnost a dělala opatření, která pomáhala většině obyvatel České republiky. Na rozdíl od těch návrhů, které předkládá trvale Občanská demokratická strana, ačkoliv samozřejmě neví, jestli ty návrhy myslí vážně, nebo jestli je myslí jenom jako balonek, který vypouští do médií a do veřejného mínění. Já myslím, že tady těžko lze hovořit o tom, že investiční pobídky byly něco nemravného v situaci, kdy je tato vláda nezrušila poté, kdy přišla k moci.

Já myslím, že je dobré, aby si kolegové z Občanské demokratické strany uvědomili, že už nejsou v opozici, že už mají dva roky vládní odpovědnost. A jestliže mají problém s investičními pobídkami, ať interpelují svého ministra průmyslu a obchodu, proč investiční pobídky okamžitě druhý den poté, kdy vstoupil do budovy Ministerstva průmyslu a obchodu, nezrušil, proč něco takového nepředložil, proč nezlikvidoval ten údajně nemravný, nespravedlivý systém, který tady zavedly sociálně demokratické vlády. Já vám řeknu proč. Prostě proto, že by to mělo negativní hospodářské efekty. A všichni to panu ministrovi řekli a pan ministr poté, kdy přišel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak změnil názor, investiční pobídky nezrušil, provádí pouze jejich kosmetické změny.

Já myslím, že to je jednoznačný důkaz toho, že ODS to, co tady říká, nemyslí vážně, že je to jenom rétorika, a že když dostala vládní odpovědnost, tak za dva roky v této oblasti neudělala vůbec nic. A pak úplně stejně to dopadne s těmi daňovými prázdninami pro živnostníky. Já si myslím, že to dopadne tak jako s vašimi všemi ostatními předvolebními sliby. Prostě nebude z toho vůbec nic. Chvíli se o tom bude diskutovat, pak se zjistí, že to vlastně není možné realizovat, zapadne to někam do koše, zmizí to někde ve skříni, stejně jako vaše všechny ostatní předvolební sliby, které jste lidem dávali v roce 2006 v naději, že lidé mají krátkou paměť a že vám plnění těch volebních slibů nebudou připomínat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Plachý, poté pan poslanec Prosek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Musím reagovat. Hodně slov a málo myšlenek. Snad ta závěrečná, nebo předposlední byla správná, když pan poslanec Sobotka prohlásil: nejsme žádní géniové. (Potlesk v pravé části sálu.) To doopravdy nejste.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP