(9.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 141 poslanců pro 62, proti 34. Usnesení nebylo přijato.

 

Paní ministryně Parkanová se hlásí o slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Pane předsedo, já nezpochybňuji hlasování, ale pro záznam musím uvést, že jsem se snažila mačkat opačné tlačítko, ale jak jste mohl i vy vidět, nebylo mi umožněno hlasovat tak, jak jsem si přála. Nezpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Další interpelace je taktéž na předsedu vlády Mirka Topolánka. Odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Váni ve věci významu a prospěchu reformy veřejných financí pro občany České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 645. Táži se pana poslance Váni, jestli chce vystoupit. Ano, pan poslanec chce vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Slovo má pan poslanec Váňa, prosím.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Takže i v této interpelaci si dovoluji zkonstatovat, že nemohu souhlasit s odpovědí pana premiéra na interpelaci Prospěch daňové reformy pro občany, a to z toho důvodu, že reforma, která je v této zemi, neprospívá drtivé většině občanů. Tato reforma je zaměřená na ty nejbohatší, jak jsem se uvedl příklad sedmi statečných, sedmi manažerů z ČEZ. Prostě tato reforma se vyplatí každému, kdo vydělává více než 40 000 za měsíc. Každý, kdo naopak je se svým příjmem pod tuto hranici, tak na této reformě prodělává.

Základní argumentační, řekl bych zbraní ODS, nebo vždycky se nám vysvětluje, proč se tato reforma děje, tak se používá argumentace, že se tak děje proto, aby se ozdravily veřejné finance, že se tak děje proto, abychom snižovali státní dluh. Já se ovšem domnívám, že to zkrátka není úplně pravda, skoro že to není vůbec pravda, protože kdyby se tak opravdu dělo, že by šlo autorům reformy veřejných financí, vládní reformy, skutečně prioritně a v prvé řadě o boj s dluhem, tak bychom se všichni snažili a hledali bychom cestu, jak naplnit příjmy státního rozpočtu, česky řečeno, jak naplnit státní kasu. Ale to, co se děje v této zemi, je v podstatě jakési vypumpování příjmů státního rozpočtu. Je prokázáno z propočtů, že reforma daní, razantní snížení přímých daní těm nejbohatším, bude mít následek při plném náběhu reformy v roce 2010 úbytek příjmů státního rozpočtu ročně o částku 140 mld. korun. 140 mld. korun ročně bude chybět v příjmech státního rozpočtu. O to se budou snižovat výdaje. A to si skutečně myslím, že není moudré, to si skutečně myslím, že není zodpovědné.

Prostě díky ODS dochází k posílení příjmů těm nejbohatším. Snižují se jim přímé daně, snižují se těm nejbohatším sociální a zdravotní pojištění, snižují se daně majetkové a daně z kapitálových výnosů těchto nejbohatších skupin. Ale to bezpracné bohatnutí bohatých krvavě ze svých peněženek zaplatí ten zbytek národa, těch 95 % lidí, ty nízkopříjmové skupiny občanů. Jim se zvýší nepřímé daně. A platí tady zcela jasná přímá úměra, že ti lidé s nižšími příjmy, ti chudší, právě na tu reformu doplatí nejvíc. Právě oni nejvíc pocítí v peněžence to snižování, to zvyšování nepřímých sazeb daní, protože tento nárůst nepřímých sazeb daní obyčejným lidem zdražil naprosto všechno, veškeré služby, veškeré ceny výrobků, takže když chce rodina jít do kina, do divadla, když si chtějí zasportovat, když děti jsou dány do různých kursů, prostě ať se setkají s jakoukoli platbou za cokoli, tak ten obyčejný člověk je konfrontován s realitou této reformy, s dopadem této reformy, a to ve skutečnosti s rostoucí sazbou nepřímých daní.

Takže to je dopad reformy veřejných financí. Kupř. tato reforma má také za následek to, že se výrazně snižuje pro pracující lidi nemocenská. Takže když člověk s průměrným platem marodí měsíc, v důsledku toho, že má nižší nemocenskou, dostane o tři tisícovky méně. Když člověk s průměrným platem marodí 14 dní, protože má nižší nemocenskou, dostane o tisícovku méně.

Tato reforma zavedla mnohdy zde na této půdě diskutované poplatky ve zdravotnictví. Co přinesly tyto poplatky? Zruinování života důchodců, protože je prokázané, že struktura příjmů důchodců se najednou výrazně proměnila, protože důchodci skutečně největší položku ze svého důchodu dávají na to, aby si udrželi své zdraví - za léky, za návštěvu u lékaře, na pohotovosti. Takže to jsou zcela konkrétní dopady této reformy. Této reformy, kterou nám chystá a kterou už nám tedy ne chystá, ale kterou nás obšťastnila vláda ODS. Tato reforma má na obyčejné rodiny ten dopad, že se snížilo porodné ze 17 500 o 4800. Tato reforma na obyčejné lidi má dopad, že se snížil rodičovský příspěvek ze 7500, které pobíraly rodiny měsíčně do čtyř let. Tato reforma má ten dopad, že rodiny pro prvňáčky už nepobírají tisícovku na základní výbavu školními pomůckami, když navštěvuje dítě první třídu. Tato reforma má dopad, že se lidem propadají reálné mzdy, stagnuje přidávání důchodcům, to, co se slibovalo, že se přidá důchodcům, to rovněž není pravda. To bylo jakýmsi marným slibem. Takže to všechno jsou dopady.

Je pravda, že reforma se může chlubit tím, že se o 50 % snížily výdaje pro nemocné, bezmocné, sociální výdaje. To je pravda, že tím se můžeme pochlubit, ale já si nejsem jist, zdali to je to správné ořechové, zdali je právě toto ono, co lidé potřebují, co potřebují matky, které vychovávají děti, vícepočetné rodiny.

Takže skutečně se tato reforma dá nazvat jakousi reformou kaviárů, reformou luxusu, reformou drahého zboží, reformou přepychu. Tato reforma je reforma, která se vyplatí opravdu jenom pouze úzkým skupinkám, úzkým elitám.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP