(Přestávka na jednání poslaneckého klubu byla prodloužena do 19.00 hodin. Jednání pokračovalo v 19.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, páni kolegové, ještě nemám zprávu, doufám, že mi bude doručena zpráva klubu sociální demokracie, jestli pokračuje jejich porada, nebo ne, protože přestávka byla prodloužena do 19 hodin.

Kdybych nebyl slíbil předsedům klubů, že to neuzavřu v 19 hodin, tak jsem to už dávno uzavřel. Protože své sliby plním a slíbil jsem předsedům klubů, že se pokusíme tento bod dojednat a případně - ještě pět minut? Prodlužuji přestávku do 19.07 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 19.03 do 19.06 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní oslovuji zejména vážené pány předsedy jednotlivých poslaneckých klubů. Předpokládám, že můžeme pokračovat v tomto bodu. Opticky se Sněmovna zaplňuje všemi zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy jsem neobdržela žádnou písemnou přihlášku a táži se vás, zdali si někdo přeje vystoupit v této rozpravě.

Paní poslankyně Jakubková zopakuje svůj návrh z obecné rozpravy v rozpravě podrobné. Vážená paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji za slovo. Návrh doprovodného usnesení k tisku číslo 709 zní: Ministerstvo obrany předloží jednou měsíčně v období září až prosinec vždy k prvnímu dni v měsíci písemnou informaci Poslanecké sněmovně o postupu stahování všech vojenských sil včetně techniky z vojenské mise Trvalá svoboda v Afghánistánu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní poslankyně. Nikdo další v podrobné rozpravě si vystoupit nepřeje. Podrobnou rozpravu ukončím a dám prostor pro závěrečná slova.

Vážená paní ministryně, prosím, přistupte k mikrofonu s vaším závěrečným slovem.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, svoje závěrečné slovo velmi zestručním. Chtěla bych připomenout jenom několik věcí.

Pokud zde bylo mluveno o absenci strategie postupu v Afghánistánu, tak musím připomenout strategii NATO, která říká, že vládu předáme Afgháncům. Říká to celé NATO. Já věřím, že to posloucháme i my všichni poslanci, kteří se zabýváme bezpečnostní a zahraniční politikou.

Pokud jde o to, že zde zazněla citace z časopisu Obrana a strategie, já bych jenom chtěla konstatovat, že autoři těchto článků jsou pánové Horák a Zipfel. Oni v podstatě zkompilovali informace z otevřených zdrojů, žádnou informaci, žádnou zkušenost z místa nemají. Musím konstatovat, že jejich produkty jsou v rozporu s informacemi Vojenského zpravodajství. Já tedy, pokud si mohu vybrat, tak raději informace čerpám odtud, ale velmi ráda povedu s kýmkoli debatu na toto téma.

Ještě jednu věc a potom už se dostanu vysloveně k závěru. Pan poslanec Jičínský tady mluvil o tom, že on pociťuje absenci toho, jak téma rezonuje na zahraničních fórech. Já ho chci ujistit, že moje zkušenost, a předpokládám, že i zkušenost poslanců, kteří jsou členy Parlamentního shromáždění NATO, je taková, že téma Afghánistán je jedno z nejklíčovějších témat, které se opakuje jak na jednání ministrů obrany členských států NATO, tak na jednání těchto poslaneckých fór.

Jinak bych se chtěla vrátit k dobré praxi, která byla zahájena již v roce 2007, pokračovala v roce 2008, a je jenom na vůli kolegů z poslaneckého klubu ČSSD, jak intenzivní podobu bude mít nadále. Míním tím naše setkání na toto téma opakovaně v poslaneckém klubu, seminář, který se nakonec z úplně jiných příčin neodehrál. Byla bych ráda, kdybychom se shodli na tom, že bude-li mít v březnu sociální demokracie výsledek své vnitrostranické debaty, můžeme na jaře uspořádat konferenci na toto téma. Můžeme se bavit o přístupu České republiky i o přístupu členských států NATO jako celku.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP