(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému, nyní se přihlásil pan poslanec František Bublan. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte velmi krátce můj osobní postoj, ale on je celkem shodný s postojem sociální demokracie. Mě se také docela dotklo, když jsme byli obviňováni z toho, že hazardujeme se životy našich vojáků a že na to máme takový černobílý pohled. Spíš mně připadá, že ten černobílý pohled vychází možná z Ministerstva obrany a je stále stejný, jako byl v tom roce 2001, kdy celá tato akce nastala, a víme, čím byla vyprovokována, a tehdy jsme stáli v podstatě v jednom šiku, že je potřeba s Talibanem něco udělat a že je to hrozba pro celý civilizovaný svět. Nicméně od té doby se skutečně postoje, a už to tady zaznělo od mých předřečníků, různých států měnily a mění se i postoje odborníků, expertů, kteří znají situaci v Afghánistánu a umějí si vyhodnotit, co je možné a co je dostupitelné.

Já jsem absolvoval několik konferencí a seminářů, kde se tímto zabývali, a docela silně tam zaznívala myšlenka, že pokud chceme řešit různé konflikty ve světě, musíme tam kromě vojáků posílat více policistů, více hasičů, vodohospodářů, odborníků na místní rozvoj, lékařů, učitelů apod. Bez toho to není možné. Dokonce jsem slyšel, že ten poměr by měl být 1 : 1. My stále sázíme pouze na tu vojenskou sílu a to můžeme sázet dalších patnáct dvacet let a bude to stejné.

Další myšlenka, která zaznívá, je o tom, že je na prvním místě v té zemi, které chceme pomoci vojenskou intervencí, tak musí být lidská bezpečnost. Pokud tam nebude zohledněna lidská bezpečnost, tak celá ta akce nemá smysl. Jestliže se podařilo spojeneckým armádám vstřelit raketu na vesnickou svatbu a zabít tam účastníky této svatby, tak to je důvod k tomu, aby se ta mise prodloužila o dalších možná pět let. Protože co to tam vyvolá, to si umíme všichni představit. Takže to je další moment - zohlednit lidskou bezpečnost.

A potom, co je asi nejzákladnější, a to už zde také zaznělo - je třeba začít budovat silný stát. Nikoliv autoritářský, ale takový stát, kterému místní lidé budou důvěřovat. A já se obávám, že zatím ty dosavadní postupy k tomu nevedou, že samozřejmě tam dáváme vojáky, dáváme tam spoustu peněz, ale budování silného státu, který bude mít místní důvěru, to se nám nedaří.

Takže my se nebráníme budoucí diskusi o Afghánistánu, ale v tomto duchu, jak to říkám, aby se změnilo myšlení armády, aby došlo k takovému spojení vojenské a civilní kultury v těchto misích. A abychom měli tato hlediska lidské bezpečnosti a silného státu stále na mysli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. S přednostním právem se přihlásil pan ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Prosím, pane mistře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Děkuji mnohokrát. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, mnoho zajímavého bylo v této diskusi řečeno. Chtěl bych k tomu jenom podotknout následující. Samozřejmě, že mám stejné povědomí jako mnoho těch, kteří tady mluvili, že situace je nelehká. Ostatně není tomu tak, že by talibani ovládali 70 % území Afghánistánu. Jsou tam různé bojůvky, Hekmatjar a ostatní, jenom jedna součást podle toho, kde je nejvýznamnější Taliban. Jsou v jiných provinciích a jsou jiné bojůvky silnější. Ale to je jenom vedlejší záležitost.

Naprosto souhlasím s tím, že je nutná civilní rekonstrukce Afghánistánu. Samozřejmě je nejnutnější tam posílit a vyškolit policii. Na tom bychom se měli taky podíleti. Je to jeden z nejnutnějších úkolů. Je tam nutno nasadit vodohospodáře, hasiče. Ano, pane, naprosto s vámi souhlasím. Nicméně stav je prozatím takový, že tito musí být také chráněni, což tedy bez vojáků bohužel nejde. Situace není taková, že bychom tam mohli na venkově vysadit naše civilní pracovníky, kteří bez toho obětavě pracují. Ti se vědomě vystavují nebezpečí. Ale přece minimální ochranu jim český stát, našim občanům, kteří tam pracují, musí poskytnout.

Ano, uznávám, situace je velice složitá, nicméně si myslím, že pouze zhoršujeme situaci, když jeden člen aliance, totiž Česká republika, bez dlouhodobého plánování, bez domluvy se svými spojenci prostě na základě jednostranného rozhodnutí by se z Afghánistánu stáhl. To dává jak špatný signál našim spojencům, tak taky občanům Afghánistánu. Když byste mluvili např. s panem ministrem zahraničí Afghánistánu, který je dennodenně propojený s korupčním prostředím, o kterém vím, že existuje ve vládních kruzích, není to horší než v jiných zemích střední a východní Asie, ale je to, tak byste věděli, jak vysoce naše spolupráce je oceněna.

Ještě jednou prosím o to, zvažte všechny argumenty, podívejte se na situaci a pomozte jak lidem Afghánistánu, tak našim lidem, kteří tam pracují. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi. To byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Před zahájením podrobné rozpravy se přihlásil předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě proběhlé rozpravy, která zde byla, a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není zcela zřejmé, jestli vládní koalice disponuje dostatečným počtem hlasů pro to, aby příslušný návrh, který vláda předložila, schválila, my bychom jako sociální demokraté rádi věděli, jaká je nyní situace uvnitř vládní koalice, tak abych požádal o možnost určitého přerušení jednání v této chvíli. Já pak ještě předložím konkrétní časový návrh.

Pokud jde o počty jednotlivých poslanců, tak musím říct, že nás velmi překvapuje, že v tuto chvíli není jednání přítomen také člen vlády pan Bursík. V situaci, kdy vláda potřebuje, jak se zdá, každý hlas, tak je velmi podivné, že člen vlády na tomto jednání chybí. Já osobně nevím, kde pan Bursík v tuto chvíli je, ale zřejmě pan premiér to vědět bude.

Já bych v této situaci, tak aby se věci zpřesnily, abychom mohli rozhodovat na základě všech relevantních informací, chtěl vyzvat zástupce Občanské demokratické strany, chtěl bych vyzvat pana premiéra Topolánka a chtěl bych vyzvat pana předsedu Tluchoře k přímému jednání s vedením České strany sociálně demokratické a našeho poslaneckého klubu teď hned vzápětí, tak abychom o těch věcech mohli mluvit, abychom vyjasnili poměry v Poslanecké sněmovně před tímto závažným hlasováním. Současně bych rád požádal o přestávku také na jednání poslaneckého klubu v délce 30 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Vyhovím vám, pane předsedo, a vyhlašuji přestávku do 18.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.20 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP