(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Je nějaký problém? Tedy tyto návrhy jsou ty, které byly z prezidiálky, konkrétně tento návrh byl návrh pana ministra Schwarzenberga.

Už se to vyjasnilo, budeme pokračovat.

 

Teď je tu série bodů - to snad ani nebudu říkat, co všechno v nich je. Jsou to body 4, 11, 7. 9, 14, 40, 46, 66, 67, 109, 111, 112, 114 a 137 a tyto body tady byl návrh zařadit pevně na pátek 6. února jako 1. až 14. bod po případných třetích čteních. Takže jde o pevné zařazení těchto bodů.

Pan poslanec Exner se hlásí.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já jsem ve svém vystoupení po dohodě s předkladatelem navrhl, aby body 111 a 112 byly z tohoto seznamu vyřazeny a pak o nich hlasováno samostatně jako o těch, které by byly vyřazeny z programu schůze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme to, pane poslanče, přeřadit a pak to vyřadit? Víte, že to teď přeřadíme a pak přijde hlasování, kterým to vyřadíme? Souhlasíte? Ale ta druhá varianta nebude o moc lepší, takže zkusíme takto, výborně. Budeme to první přeřazovat a pak možná i vyřazovat. Takže prosím, budeme hlasovat o těchto bodech.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení bodů, které byly přečteny, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4. Přihlášeno je 194, pro hlasovalo 98, proti 56. Takže toto bylo přijato a body byly pevně zařazeny.

 

Další bylo také pevné zařazení, a sice bodů 37, 38, 68, 119 a 133 a tady šlo o to, tyto body pevně zařadit na středu 11. února jako 1. až 5. bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení těchto bodů na středu 11. února, jak jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5. Přihlášeno je 194, pro hlasovalo 96, proti 58. Takže tento návrh byl zamítnut.

 

A budeme kontrolovat. (Po chvilce:) Můžeme? Zřejmě můžeme.

 

Takže další hlasování. Tak to byly body pana ministra Langera tuším 45, 59, 48, 140, 144, 124, 125, 126, 127, 129, 135, 138 a 113. A tady byl návrh je pevně zařadit na středu 4. února jako 4. až 16. bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit takto pevně tyto body, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 6. Přihlášeno je 192, pro hlasovalo 99, proti 60. Takže tento návrh by byl přijat, ale počkejte ještě na kontrolu hlasování.

 

(Po chvilce: ) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zdenka Dopitová: Já se omlouvám, hlasovala jsem proti, a mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsme zpochybnění hlasování. Budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 7, přihlášeno bylo 192, pro hlasovalo 173, proti 3, takže námitka byla přijata.

 

Takže budeme opakovat hlasování. To je hlasování, které se týká série bodů 45, 59, 48, 140 až 113. Takže série tady těchto bodů Pevné zařazení na středu 4. února. To je to, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto pevné zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 8, přihlášeno je 192, pro hlasovalo 98, proti 61.

 

(K řečništi se blíží poslanec Škromach.)

Co to znamená pane poslanče?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Omlouvám se, pane předsedající, ale ať jsem mačkal, jak jsem mačkal, tak mi tam naskakovalo neustále ano. Chtěl jsem hlasovat ne a zpochybňuji tedy toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jste to slyšeli, poslanci, co se odehrálo u stolku pana poslance Škromacha. Je to v podstatě námitka a budeme o ní hlasovat.

Takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Škromacha.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9. Přihlášeno je 192, pro hlasovalo 142, proti 18, takže námitka pana poslance byla přijata.

 

Budeme ještě jednou opakovat to hlasování, které je pořád o tom stejném, je to zařazení těch asi patnácti bodů od 45. až po 113. na středu 4. února. Takže znovu ještě jednou, pevné zařazení těchto bodů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP