(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy, pánové, kolegové, přeji vám příjemné odpoledne a doufám, že můžeme se pustit do hlasování o návrzích, které tady byly přečteny a předneseny v průběhu dopoledne. Ještě než přistoupíme k hlasování, prosím, abyste se posadili.

O slovo se přihlásil předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím vás o klid. (Zvoní.)

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě před hlasováním o programu jsem si dovolil říci k tomu hlasování pár slov.

My se v tomto půlroce nacházíme v poměrně bezprecedentní situaci, kterou žádná vláda před námi nezažila. Musíme plnit svoje úkoly v rámci českého předsednictví a já jsem přesvědčen o tom, že je plníme dobře. To, jestli na to má někdo jiný názor, to je jeho právo, ale v žádném případě by nemělo docházet k tomu, že by tento úkol pro Českou republiku, nikoli jenom pro tuto vládu, tohoto premiéra byl nějakým způsobem znehodnocován.

Je evidentní, že to na nás bude klást velké personální nároky a projeví se to nutně i na zasedání a jednání Sněmovny. Já v této chvíli nevidím jinou možnost, než vás požádat o to, aby přestože jsme nepodepsali onu dohodu se sociální demokracií, kterou navíc bez toho, že bychom ji podepsali, plníme, protože jak ve věci zahájení diskuse o zavedení eura, kterou jsem ukončil nebo zahájil tím, že jsem vyhlásil 1. 11. za termín stanovení termínu přijetí eura, tak ve věci Lisabonské smlouvy, kde vláda evidentně tento proces nebrzdí, pokládám toto za úkol splněný a očekával bych, že bude mít zájem i opozice na tom, aby české předsednictví dělalo dobré jméno České republice a nejenom české vládě.

To následující hlasování je znehodnoceno několika způsoby. Za prvé se nedomnívám, že je možné - a eticky to pokládám za pochybené - říci, že některá hlasování jsou důležitá, některá ne, a proto poslanec, který evidentně v této Sněmovně být nemůže, bude párován pouze v případě, že se to hodí opozici, či nikoliv. Za druhé pokládám za nemístné, že nejsme schopni udělat dohodu v rámci českého předsednictví. Z naší strany o takovou dohodu byl zájem.

Proto bych chtěl říct, že pokud pominu tu diskusi a zdůvodňování jednotlivých bodů, kterému jsme věnovali celé dopoledne, poměrně zbytečně, toto hlasování je tímto poznamenáno a v tomto smyslu tuto schůzi, pokud opravdu budou schváleny všechny body, to znamená i vyřazení všech vládních návrhů, pokládám téměř za zbytečnou.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, čtyřikrát navrhovala na sklonku roku 2008 Česká strana sociálně demokratická konkrétně Občanské demokratické straně, ale prostřednictvím ODS také celé vládní koalici uzavření dohody o evropském předsednictví. Čtyřikrát jsme tento návrh předkládali. Ta iniciativa nevzešla ze strany vlády, musela vzejít ze strany jedné z opozičních politických formací - České strany sociálně demokratické. Tento náš návrh nebyl vyslyšen.

My jsme si nekladli žádné ultimativní nebo nesplnitelné požadavky. Chtěli jsme zahájit seriózní debatu o přijetí společné evropské měny a chtěli jsme také se dohodnout na tom, kdy bude ratifikována Lisabonská smlouva. Nic z toho nebylo možné s ODS a s panem premiérem Topolánkem dohodnout. Není to vina sociální demokracie, že jsme vstoupili 1. ledna do evropského předsednictví, což je jistě významný úkol pro celou naši zemi a já doufám, že ho naše země zvládne, že jsme vstoupili do evropského předsednictví bez dohody s vládou. V tuto chvíli jsou ve Sněmovně stejné poměry, jako tady byly loni a jako tady byly předloni. Nic se na nich nezměnilo.

Pokud jde o to, jestli ta schůze je zbytečná, nebo není zbytečná, no já myslím, že tady padaly návrhy na vyřazení vládních návrhů zákonů i ze strany poslanců vládní koalice. Já tomu nerozumím, proč si pan premiér stěžuje na to, že schůze bude vyprázdněna, jestliže řadu návrhů na vypuštění vládních návrhů zákonů předkládali zejména také koaliční poslanci.

Chtěl bych také jasně konstatovat, že schvalování programu schůze Poslanecké sněmovny není věcí vlády, ale je to věcí kompetence Poslanecké sněmovny. A každý poslanec má právo navrhnout podle svého přesvědčení a mínění návrhy na změny programu schůze Poslanecké sněmovny. A domnívám se, že do této věci by vláda zasahovat neměla. Vláda nerozhoduje o programu schůze Poslanecké sněmovny. Vláda ten program může nebo nemusí obohatit o některé své návrhy, ale je to věcí rozhodnutí parlamentu a této schůze.

Pokud jde o otázku poměru v Poslanecké sněmovně, já se nechci vracet k tomu, za jakých podmínek vláda získala důvěru. Vláda vedená panem premiérem Topolánkem získala důvěru díky tomu, že někteří poslanci přeběhli z tábora, za který byli zvoleni, do vládních lavic. Porušili tak vůli voličů a narušili poměr sil daný v Poslanecké sněmovně rozhodnutím voličů. Já si myslím, že pan premiér Topolánek je ten poslední, kdo by měl hovořit o poměrech v Poslanecké sněmovně, o tom, jaké jsou zde aktuální počty. Není naše chyba, že na dnešním hlasování o programu schůze Poslanecké sněmovny chybí pan ministr Bursík. Bylo to jeho vlastní rozhodnutí, že dal přednost jinému programu a že se této schůze Poslanecké sněmovny neúčastní.

Pokud jde o otázku párování členů této Poslanecké sněmovny, my jsme jasně řekli jako sociální demokraté, že pana poslance Kvapila vypárujeme s výjimkou hlasování o programu schůze a s výjimkou hlasování o zdravotnických zákonech. (Hlasitý projev nesouhlasu zprava.) Pokud tedy vládní koalice bude stát o takovouto formu vypárování pana poslance Kvapila, klub České strany sociálně demokratické je k této věci v každém případě připraven.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu ČSSD.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP