(11.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych to teď rád jenom upřesnil, protože nesouhlasím s vaším výkladem, že se přesune kamkoliv. Ten návrh byl jasný, že to bude první bod před druhými čteními, s tím, že druhý návrh je, že bude pevně zařazen jako šestý bod dnešního odpoledního jednání. Já myslím, že je to celkem jednoznačné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Toto beru za poměrně snad vyřešenou věc, ale uvidíme podle hlasování o návrzích, které zazněly před vámi, co se stane.

Nyní ještě jednu věc. Chci požádat všechny kolegy, kteří budou vystupovat ještě k programu, a jejich tady ještě asi šest, sedm, nebo osm: Prosím, nepleťte si zdůvodnění vašeho návrhu s otevřeným bodem, který je projednáván. Diskuse, která má být vedena, je možná pouze v té chvíli, kdy je bod zařazen řádně k projednání v Poslanecké sněmovně, a poté může být zahájeno projednávání. Prosím o to, aby respektovali tyto rozdíly a respektovali rozdíl mezi zdůvodněním návrhu a diskusí k otevřenému bodu pevně zařazenému.

Nyní tedy má slovo pan kolega Ladislav Skopal. Po něm je přihlášen nevím kdo, protože to neumím přečíst. Pan kolega Skopal má slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Kolegyně a kolegové, já bych žádal o vyřazení bodu č. 30. Je to vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů, tisk 555. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vyřazení bodu 30.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní prosím pana poslance Zdeňka Jičínského. Připraví se pan poslanec Jiří Polanský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, navrhuji vyřadit z programu této schůze bod 98. Je to senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a tak dále, a to z důvodu, že časová naléhavost tohoto bodu není taková, aby nutně byl projednáván na této schůzi, kde máme tolik jiných významných bodů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Polanský, připraví se pan ministr a poslanec Petr Gandalovič.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já velice stručně. Navrhuji pevné zařazení bodů, a to 27, sněmovní tisk 498, novela obchodního zákoníku, bod 31, sněmovní tisk 559, novela občanského soudního řádu, a bod 32, sněmovní tisk 560, novela zákona o advokacii, aby byly zařazeny jako pevné první tři body na jednání v úterý 9. února.

Je to po dohodě, jsou to vládní návrhy, s panem ministrem spravedlnosti Pospíšilem, který je bude odůvodňovat. Je to za účelem zajištění jeho nezbytné účasti při projednávání těchto bodů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Polanskému. (Připomínka z pléna.) V úterý ne 9., ale 10. února. Děkuji za toto upřesnění.

Nyní vystoupí pan poslanec Petr Gandalovič a připraví se pan poslanec Jiří Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, jak jistě víte, ekonomická krize dopadá nejenom na oblast průmyslu, ale i na oblast zemědělství. Abychom byli rychlí a operativní, dovolím si vás požádat o pevné zařazení tisku 94, což je novela zákona č. 569/1991 Sb, o Pozemkovém fondu, abyste měli představu o uvolnění finančních prostředků z hotovosti Pozemkového fondu do zemědělství. Tento návrh navrhuje skupina poslanců, kde jsou zastoupeni poslanci celé řady politických stran, takže věřím tomu, že má naději na bezproblémové přijetí. Rád bych vás požádal o pevné zařazení tohoto bodu za tisky 605, 517 a 649.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, jestli mohu poprosit, budeme se lépe orientovat v situaci, když budete hovořit o bodech pořadu podle pozvánky, ne podle čísel tisků. Je to sice možné podle čísel tisků, pokud to chcete vázat právě na ně, ale jinak bych se velmi přimlouval, abychom se pohybovali tak jak vaši předřečníci a hovořili o bodech navrženého pořadu schůze. Pozemkový fond je bod 94. To je v pořádku.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič: Ano, ty tisky... Teď mě z toho trošku zkoušíte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nezkoušíme. Tisky nepotřebujeme. Stačí bod.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Ano, bod pořadu. Napovídají mi teď z lavic, ale já to špatně slyším.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak chviličku počkáme. Pomůže pan poslanec. (Zgarba)

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Já teď řeknu, že to jsou tisky pana ministra Kalouska, které byly na jeho žádost zařazeny jako první v druhých čteních. Je zde žádost na jejich zařazení. Je to vklínění tohoto zemědělského tisku, respektive bodu pořadu, mezi pana Kalouska a pana Langera. Je to se souhlasem pana ministra Langera. Já prosím Sněmovnu, aby toto první čtení zařadila, abychom mohli využít lhůty, které budeme potřebovat v rámci probíhající schůze Sněmovny. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, pane ministře, že jsme se v tom zorientovali. Pan ministr Kalousek by měl mít body 1 až 3. Pak byste přišel vy s bodem 4 a pak by následovaly body pana ministra Ivana Langera, bude-li to schváleno. Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, vládo, kolegyně a kolegové, já budu mít jednoduchý procedurální návrh: vyřazení bodu č. 42, sněmovní tisk 662, Pozemkový fond, z programu a bod č. 93, sněmovní tisk 677, taktéž vyřadit z programu.

Důvodem je, že tyto tisky, jak novela zákona o Pozemkovém fondu, řeší zrušení Prezidia Pozemkového fondu a převod na manažerské řízení. Obdobně zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu řeší slučování Státní rostlinolékařské správy a ÚZUZ pod jednu organizaci. Jsou to poslanecké novely. Všechny dopady obou těchto tisků nebyly vydiskutovány se zemědělskou odbornou veřejností.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili vyřadit body 42 a 93. Mám to správně poznamenáno? (Ano.) Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Jan Látka. Připraví se pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu č. 38, tisk 652, ochrana zemědělského půdního fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jandák. Připraví se...

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane předsedající, děkuji. Já si dovolím podat návrh na vyřazení bodu 100, tisk 544. Je to senátní návrh o České televizi. Prosím o vyřazení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, vyřadit bod 100. Nyní mám ještě jednu přihlášku pana poslance Bohuslava Sobotky. Potom se hlásí pan poslanec Severa z místa.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl vypustit z programu stávající body 15, 49 a 50. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: 15, 49 a 50 vyřadit. Pan poslanec Severa.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP