(10.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Požádal jsem tyto ředitele, ať začnou vypracovávat variantní krizové řešení financování včetně toho, aby se obrátili na rodiny jejich klientů. Čili v tuto chvíli by měly být informovány rodiny všech klientů ústavů sociální péče a domovů důchodců ve středních Čechách o tom, že, pánové, vy, vaše vláda, prostě jim nedáváte peníze na sociální služby, na jejich bydlení, na péči o tyto lidi, a budeme žádat i pomoc rodin těchto lidí, protože vláda je nechává na holičkách.

Pane předsedo vlády, pane ministře, znova vás důrazně žádáme, abyste před tuto Sněmovnu předstoupili a společně jsme našli řešení této věci. Přece ti lidé nemohou zůstat na ulici. To je snad jasné i vám, pane předsedo vlády Mirku Topolánku!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče Rathe, ještě prosím vás, kdybyste zůstal. Vy jste navrhoval, aby ten bod byl zařazen jako první dnes na pořad. Tam, pokud se dobře pamatuji, pan poslanec Vidím navrhoval první bod. Já jenom kdyby prošel ten bod pana Vidíma, tak to chápu tak, že by ten váš mohl být jako druhý. (Poslanec Rath: Souhlasím s tím.) Může to být - chápu to první po polední přestávce. Pan poslanec Vidím byl po polední přestávce. Po polední přestávce by to byl druhý, ten bod pana poslance Ratha. Takhle to navrhuji, jestli je s tím souhlas. (Poslanec Rath: Ano, souhlasím s tím.) Ano, dobrá.

Tak. Pořád je tady ještě asi dvacet písemných přihlášek. Po poslanci Rathovi se hlásil pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl přeřadit bod číslo 16, to je sněmovní tisk číslo 627, je to návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, jako zákon číslo 130/2002 Sb., tedy zařadit na konec bloku druhých čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 16 říkáte na konec druhých čtení? (Poslanec Bartoš: Ano, přesně tak.) To je podstata.

 

Poslanec Walter Bartoš: Dovolte, abych to zdůvodnil. Výbor projednával tady tento sněmovní tisk, nicméně přerušil jednání, neboť chtěl posoudit ještě některé velmi důležité pozměňovací návrhy a zítra výbor bude zasedat, takže to všechno stihneme, pokud to takto přeřadíme. Děkuji. (K řečništi přichází poslanec Pleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, takže na konec druhých čtení. Modifikace.

 

Poslanec Walter Bartoš: Samozřejmě ještě po dohodě s panem kolegou Plevou, aby tento bod byl zařazen nejdříve příští týden.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To asi nejde. Já bych prosil, kdybyste to nějak upravili. Necháme to na konec druhých čtení a pak to třeba ještě nějak přeřadíte. Takže tolik poslanec Bartoš.

A teď paní poslankyně Milada Halíková a další bude paní poslankyně Kateřina Jacques. Takže teď paní poslankyně Halíková.

 

Poslankyně Milada Halíková: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, sněmovním tiskem 631, bod programu 87, máme předložen návrh zákona o sjednávání nájemného z bytů a cenách služeb s bydlením spojených. Vzhledem k tomu, jak vypadá v současné době ekonomika mnohých rodin, jak se zvyšují náklady na bydlení a služby spojené s byty, vzhledem k tomu, že i dneska už exnáměstek Čunek slíbil, ale dosud nepředložil úpravu současně platného zákona číslo 107/2006, považuji předložený návrh zákona za nesmírně důležitý a navrhuji, aby tento bod byl předřazen v bloku prvních čtení podle současně předloženého návrhu programu schůze Sněmovny.

Takže ještě jednou: navrhuji, aby bod 87, tisk 631, byl předřazen bloku prvních čtení na této schůzi Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je příliš nejasné. Vy to myslíte třeba jako první bod prvních čtení? To by už bylo… víte, takhle to asi nejde. Musíme nějak konkretizovat ten čas.

 

Poslankyně Milada Halíková: První čtení, pokud se nepletu, začínají bodem 27 nebo 28. Takže ten návrh, aby bod 87 byl zařazen před tyto body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže první bod, řádný bod prvních čtení. První bod toho řádného bloku, pokud některé nevytáhneme, což asi uděláme. Takže první bod toho řádného bloku prvních čtení. No, pokusíme se to.

A další paní poslankyně Kateřina Jacques. Hlásí se potom ještě pan poslanec Mencl.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já jsem chtěla přednést návrh, který jsme avizovali včera na tiskové konferenci a týkal se vyřazení bodů 131, 132, sněmovní tisky 621 a 622 týkající se zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice. Ale v tom množství přihlášek už mě někdo předběhl, čili já se pouze hlásím k tomuto návrhu poslaneckého klubu Strany zelených. Ale už to tam někde na začátku máte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom vám sdělím, že ten, kdo vás předběhl, byla poslankyně Zubová z vašeho klubu. (Smích v sále.)

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já bych jenom chtěla pro úplnost uvést, že není členkou poslaneckého klubu Strany zelených.

(Předsedající: Aha, není, tak to je ještě jinak.)

Pochopitelně jistě je to kolegyně Zubová a to, že ohlásila návrh, který poslanecký klub Strany zelených včera avizoval na tiskové konferenci, si přeberte, jak chcete.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takhle to dopadlo.

A teď další je pan poslanec Mencl. Připraví se pan ministr Liška.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych požádal Sněmovnu o vyřazení bodu 220 - Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007, sněmovní tisk 653.

Důvod je jednoduchý. Tento tisk zatím nebyl projednán garančním výborem a jako zpravodaj garančního výboru vás tedy žádám o vyřazení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám, pane poslanče, já jsem to nechytil.

 

Poslanec Václav Mencl: Je to sněmovní tisk 653, pane předsedající, bod číslo 220.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, děkuji. Bod 220 a pouze vyřadit, nic víc. Ano, ano, dobře.

A nyní bych požádal pana ministra Lišku. Připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. V souvislosti s nepřítomností pana ministra Bursíka bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu 5, to je sněmovní tisk 511, je to vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulování obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, a bodu 13, sněmovního tisku 599, to je zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, a to na středu 4. února, to znamená dnes jako první a druhý bod odpoledního jednání. Ale jelikož byly, myslím si, načteny jiné body, proto těsně po nich, to znamená jako třetí a čtvrtý.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže dneska odpoledne po pevně zařazených bodech. A vy to máte nějak koordinováno s těmi návrhy ministra Bursíka, které jsem tu četl? (Ministr: Ano.) Takže toto ale chcete, pět a třináct body možná třetí, čtvrtý po pevně zařazených bodech, pokud tamty projdou. Je to vše? (Ministr: Ano, děkuji.) Ano.

No a teď prosím pana poslance Sobotku a pak bude pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych nejprve navrhl nový bod, který by se nazýval Informace předsedy vlády o připravovaném prodeji ČSA a Letiště Praha. Chtěl bych požádat, aby tento bod byl zařazen na dnešní odpoledne, a to buď jako druhý nebo třetí bod v rámci pevně zařazených bodů dnešního odpoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom upozorním, že my tam máme teď návrhy na první, druhý, třetí, čtvrtý, takže pokud projde tady toto všechno, tak by to mohl být pátý. Pokud neprojde, může být dřív. Šlo by to, ano, takto? Po pevně zařazených bodech dnes odpoledne.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Samozřejmě. Kdybyste mě nechal dohovořit, tak já bych zmínil to, že přesnou pozici tohoto bodu podmiňuji tím, jakým způsobem budou schváleny již dříve navržené body. Pokud budou schváleny, pak se domnívám, že to bude možné zařadit jako pátý bod. Pokud nebudou schváleny, tak bych požádal, aby to bylo zařazeno jako druhý nebo třetí bod dnes na odpoledním jednání.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP