(10.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To byl pan poslanec Jeroným Tejc. Mezitím se přihlásil také pan poslanec Jiří Petrů. Zase je tu ještě jednou Jeroným Tejc, takže to je asi ten druhý název. Skvělé, děkuji. Prosím nyní pana poslance Petrů, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, navrhuji zařadit do programu této schůze nový bod s názvem Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007-2013, a to jako bod číslo 3 ve středu příští týden odpoledne po bodech navržených kolegou Tejcem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, na kdy to navrhujete?

 

Poslanec Jiří Petrů: Na středu příští týden po bodech navržených kolegou Tejcem. Důvodem je skutečnost, že již bývalá vláda ČSSD vyjednala na období 2007-2013 pro Českou republiku čerpání prostředků ze strukturálních fondů z Evropské unie ve výši 860 mld. Kč. V letech 2007 až 2008 mohla současná vláda vyčerpat 231 mld. Kč - a místo toho se ovšem dozvídáme, že vláda Mirka Topolánka vyčerpala ve skutečnosti za dva roky pouze 1,9 mld. Kč.

(Předseda vlády ze svého místa poznamenává: To je lež.)

Podstatným nedostatkem je také monitorovací systém strukturálních fondů, který neodpovídá požadavkům Evropské komise a hrozí mu, že v nejbližším období nebude možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů efektivně. To vše se děje v době, kdy finanční prostředky ze strukturálních fondů mohou zásadním způsobem pomoci české ekonomice ke zmírnění dopadů současné světové ekonomické krize. Domnívám se proto, že je nezbytné, aby předseda vlády podával pravidelné informace o čerpání prostředků ze strukturálních fondů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, toto mám. Vidím, že se hlásí pan ministr Kalousek. Pane ministře, vy chcete reagovat? (Ministr ještě mimo mikrofon: Musím.) Víte, ale ona není rozprava. Nám by se takto mohlo stát, že v průběhu -

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Člen vlády, pane předsedající, může promluvit kdykoliv, nepletu-li se v jednacím řádu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak mluvte, ale připadá mi, že tady budeme celý den mluvit jenom o programu. Ale prosím, nebudu vám v tom bránit.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já prosím nechci vystoupit s žádným projevem, já chci pouze korigovat zjevnou lež, která tady zazněla ohledně čerpání ze strukturálních fondů ve výši 1,9 mld. Kč. Odkazuji na čistou pozici, kterou jsem zveřejnil již minulý týden - teď se omlouvám, že nemám v hlavě přesné číslo na desetinné místo, ale více než 35 mld. jsme platili do Evropské unie a na základě vypočítaného vzorce našich odvodů více než 57 mld. jsme vyčerpali a naše čistá pozice byla větší než 22 mld., což je čistá účetní informace, na kterou ihned předseda sociální demokracie reagoval, což je nejvíce v historii čerpání ze strukturálních fondů - to zdůrazňuji. V roce 2008 jsme vyčerpali nejvíce v historii. Na tuto pravdivou informaci reagoval předseda sociální demokracie tím, že je to proto, jak to vlády sociální demokracie dobře nastavily, což už je výrok, se kterým nechci polemizovat. Pouze chci podotknout, že můj předřečník tady říkal zjevnou nepravdu a já bych ji rád korigoval.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Teď se zase hlásí s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, vážený pan místopředseda Sněmovny zřejmě udělal chybu, pokud pustil vystoupení pana ministra financí Kalouska v rámci projednávání změn v návrhu programu této schůze. Já myslím, že z pohledu přednostního práva mám stejné postavení jako pan ministr financí Kalousek, takže se domnívám, že mám plné právo, abych nyní na jeho vystoupení reagoval.

Chtěl bych jasně říci, že pan ministr Kalousek tady popletl dvě zcela nesouvisející čísla. Pan poslanec Petrů hovořil o čerpání finančních prostředků v rámci stávající aktuální finanční perspektivy, která končí v roce 2013 rozpočtově v rámci Evropské unie. To, co pan ministr financí zmiňoval, je smíšení zdrojů ze staré finanční perspektivy a z nové finanční perspektivy v rámci čerpání roku 2008. Údaj o čisté pozici České republiky v roce 2008 vůbec nic nevypovídá o naší schopnosti čerpat v rámci nových finančních programů této aktuální finanční perspektivy Evropské unie.

Já nevěřím, že by to pan ministr financí Kalousek nevěděl. On to samozřejmě ví, pouze zveřejňuje jako ministr financí zavádějící údaje, kterými se snaží uměle vylepšit obraz této vlády. Já myslím, že pan ministr financí v tom má velké zkušenosti. Koneckonců to potvrdil, když zveřejnil deficit státního rozpočtu za loňský rok a zapomněl přitom informovat o tom, že Ministerstvo financí během roku změnilo rozpočtová pravidla, tudíž také metodiku, podle které se hospodaření státu hodnotí. Já myslím, že by tady měly zaznívat pravdivé, nezkreslené informace, a rád bych požádal ministra financí, aby propříště informoval Poslaneckou sněmovnu pouze na základě prokazatelných pravdivých údajů.

Děkuji. (Potlesk z lavic sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom tento bod zařadili do programu schůze, abychom tu rozpravu dokončili. Nicméně teď se věnujme navrženým bodům. Další je pan poslanec Jan Vidím a připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o následující změnu v pořadu. Navrhuji, aby bod, který je zatím navržen jako bod prvý, sněmovní tisk 709, Návrh působení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích pro letošní rok, byl zařazen na dnešní den jako první bod, ale až po polední přestávce.

Důvod je následující. Výbor pro obranu se zabýval tímto návrhem včera ve 13 hodin, nepřijal usnesení, ale existuje oponentní zpráva menšiny výboru, která byla na stoly rozdána krátce po 14.30 hodin včera, čili 24 hodin uplyne dnes zhruba v půl třetí odpoledne. Proto bych chtěl požádat Sněmovnu, aby právě na tuto dobu zařadila tento bod. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Až po polední pauze. Požádal bych teď paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Připraví se Václav Exner.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte také mně navrhnout zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny, a to bodu Informace premiéra České republiky o zapojení naší země do řešení humanitární krize v Gaze a stanovisko vlády České republiky k tomuto konfliktu.

Již téměř dva měsíce je ze strany celé politické elity světa upozorňováno na válečný konflikt v pásmu Gazy. Řešení izraelsko-palestinského konfliktu si nepochybně vyžádá celou řadu jednání zástupců dotčených zemí, zemí regionů, zástupců EU a Spojených států amerických jako protektora izraelské politiky, avšak humanitární krize v uzavřeném území Gazy vyžaduje neprodleně realizaci konkrétních opatření směřujících k záchraně hladovějících obyvatel, zraněných civilistů a bezmocných dětí. Pokud tedy nechceme připustit jako civilizované státy vyhladovění nebo úmrtnost díky nedostatku léků v celém dotčeném regionu, měli bychom jednat. Navrhujeme proto zařadit jako poslanecký klub KSČM na pořad jednání bod Informace premiéra o zapojení České republiky do řešení humanitární situace a celkovém stanovisku vlády k tomuto konfliktu. Chceme znát především stanovisko premiéra k tomu, jakým způsobem bude pomoc obyvatelům Gazy poskytnuta a v jakém časovém horizontu ji vláda, potažmo předsednická země Evropské unie, připravuje.

V Gaze se totiž jedná o zcela bezprecedentní porušování mezinárodního práva. O tom můžeme vést diskusi, ale v Gaze především umírají děti a civilisté. Umírají proto, že pomoc, která by měla být samozřejmá pro nás všechny, nepřichází. Prosím vás proto, aby tento bod byl zařazen na jednání pléna Poslanecké sněmovny na čtvrtek 5. února po písemných interpelacích. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli je to reálné - čtvrtek 5. února po písemných interpelacích. Těch je tam podle mě nejméně deset.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP