(10.10 hodin)

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se svými dvěma návrhy na zařazení nových bodů.

Ten první se týká problematiky, která v posledních dnech a týdnech hýbe Českou republikou. Jistě jste všichni znepokojeni růstem nezaměstnanosti, ale to nejen občanů České republiky, ale především cizinců, kteří přicházejí do České republiky za prací a přitom zůstávají mnohdy bez prostředků, pokud o tuto práci přijdou. To může samozřejmě vést nejen k obtížným životním situacím těchto cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, ale také ke zvýšení kriminality, pokud tito lidé budou nuceni si zaopatřit prostředky na nejzákladnější obživu, zejména na jídlo, jinak než prací, kterou samozřejmě mít nemohou, a proto jsme přesvědčeni, že tuto situaci musíme řešit a musí řešit především vláda. Samo Ministerstvo vnitra očekává, že do března letošního roku bude v České republice propuštěno 12 tisíc zahraničních pracovníků, a odhaduje se, že 10 až 15 procent těchto cizinců může vstřebat podsvětí, 70 až 80 procent se pokusí obejít zákony a vytvoří nelegální trh práce a 10 až 15 procent se přestěhuje do dalších zemí Evropské unie.

To jsou hrozby, o kterých podle mého názoru musíme dostat od vlády informace, stejně tak jako být informováni o tom, jak vláda hodlá tuto situaci řešit a jak hodlá také vláda přehodnotit politiku tzv. zelených karet, za které tady v Poslanecké sněmovně proti opozici v posledních měsících bojovala. Proto tedy navrhuji, abychom zařadili nový bod, a to Informace ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí k situaci a řešení problematiky pracovníků ze států mimo Evropskou unii přicházejících v České republice o zaměstnání v důsledku finanční krize.

Dále bych si dovolil navrhnout ještě jeden bod -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, teď jste navrhl zřízení vyšetřovací…

 

Poslanec Jeroným Tejc: Teď se omlouvám…

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, to byla informace.

 

Poslanec Jeroným Tejc: To byla informace, nicméně teď si dovolím navrhnout ještě zařazení jednoho bodu, a to zřízení vyšetřovací komise, a to komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvarů Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů.

Já jsem přesvědčen, že v této věci je věcí veřejného zájmu zřízení této vyšetřovací komise. Ten veřejný zájem spočívá především v činnosti útvarů Policie České republiky právě s působností na celém území a činnosti útvarů Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů. Zejména jde o způsob nakládání s informacemi, které policejní orgány získaly a získávají, např. věci uvedené v písemné informaci ředitele, bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho. Materiál, o kterém hovořím, byl předložen poslancům výboru pro obranu a bezpečnost 29. května 2006 a téhož dne byl obsah tohoto materiálu uveřejněn hromadnými sdělovacími prostředky. K tomuto zveřejnění měli přispět i poslanci Ivan Langer a Pavel Severa, jak o tom bylo rozhodnuto i Národním bezpečnostním úřadem. Zveřejnění těchto informací tak mohlo mít vliv na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, které se konaly 2. a 3. června 2006.

Věcí veřejného zájmu, která má být vyšetřovací komisí podle nás vyšetřena, je rovněž objasnění další činnosti ÚOOZ při nakládání s informacemi, které tento útvar získal či získává v souvislosti s vyšetřováním údajné trestné činnosti, zejména k níž mělo dojít v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. V této souvislosti je třeba prošetřit též postup policejních orgánů při vyšetřování podezření z plánované vraždy ředitele ÚOOZ. Rovněž zveřejnění těchto informací hromadnými sdělovacími prostředky v bezprostřední době před volbami do zastupitelstev obcí a do Senátu 20. a 21. října 2006 mohlo mít vliv na výsledky voleb.

Kromě výše uvedeného je podle mě jasné, že ani po odchodu Jana Kubiceho z čela ÚOOZ tento policejní útvar neplní efektivně úkoly, které mu náleží, a nadále vzbuzuje pochybnosti nejen o své nezávislosti, ale také o své kompetentnosti. Vlajková loď ÚOOZ kauza biolíh skončila fiaskem a státní zástupce v několika případech konstatoval, že se v dané věci nejednalo vůbec o trestný čin. Šlo tedy jednoznačně o přehmat. Je otázkou prověření, zda účelově politicky motivovaný nebo zapříčiněný neschopností některých detektivů. Kauza Evy Jourové, která byla několik týdnů držena ve vazbě a následně propuštěna, dokladuje další z mnoha hrubých chyb tohoto útvaru. Nejde tedy jen o minulost, která by skončila odchodem Jana Kubiceho. Za poslední dva roky jsem přesvědčen, že nemáme jediný případ, kdy by Útvar pro odhalování organizovaného zločinu výrazně zasáhl do boje právě s organizovaným zločinem. Naopak se zajímal spíše o kauzy politické, i když nevím, z jakých důvodů se např. zapletl do vyšetřování vynesení nahrávky lobbisty Miroslava Šloufa s kancléřem prezidenta panem Weiglem v hotelu Savoy. Toto podle mého názoru příslušelo spíš jiným orgánům.

Neschopnost, kterou předvedl nový ředitel ÚOOZ Robert Šlachta při prezentaci výsledků vyšetřování pokusu o bombový útok v Brně, volá do nebe. Svým vystoupením na tiskové konferenci s největší pravděpodobností odhalil tzv. volavku a možná zmařil i úspěšný konec vyšetřování a trestní stíhání. Výsledky, kterých tento útvar dosáhl za poslední dobu, jsou maximálně na úrovni okresní kriminálky, nikoliv aby tento útvar držel pověst elitního a specializovaného útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Skoro to vypadá podle výsledků ÚOOZ, že u nás organizovaný zločin vůbec neexistuje. Nalezení padělatelů několika pětisetkorun a dopadení údajných vymahačů dluhů od společnosti ČEZ jsou toho důkazem.

Letní volby se kvapem blíží, a proto možná zase nějaká ta velká vymyšlená kauza čeká ve skříni, možná ve skříni ÚOOZ, tak aby mohla ovlivnit volby. A proto je podle nás naprosto nutné podrobit šetřením komise Sněmovny nedořešené případy ovlivňování dřívějších voleb. Proto si dovoluji navrhnout, aby jak ten bod, o kterém jsem hovořil jako první, tak návrh na zřízení vyšetřovací komise, byly zařazeny na jednání této Sněmovny, a to na tento pátek po pevně zařazených bodech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já se omlouvám, pane poslanče, takže to chcete, vyšetřovací komisi, to zřízení, to chcete…

 

Poslanec Jeroným Tejc: Jako další bod po pevně zařazených bodech. Pokud by to bylo možné, tak bych navrhoval, aby to byl 6. a 7. bod, tedy vyšetřovací komise jako šestý bod pevně zařazený. Ty informace ministra vnitra a práce a sociálních věcí

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, po pevně zařazených bodech, ale kdy, který týden? (V pátek tento týden.) V pátek? Počkejte, ještě neutíkejte. V pátek, tam jsou… to já vidím úplně skepticky. Tam si představte, jsou třetí čtení, teď je tam zařazeno x bodů, skoro mi to připadá nemožné. Můžeme to klidně hlasovat, ale začínám mít pochyby.

Takže vy to chcete v pátek po pevně zařazených bodech tento týden, ale ještě mi řekněte, ten první bod.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych možná po poradě s předsedou klubu sociální demokracie si dovolil navrhnout s ohledem na množství návrhů, které tady jsou Sněmovně předloženy, abychom tyto dva body zařadili jako pevně zařazené body 1. a 2. na středu další týden na jednání Sněmovny, tak abychom umožnili schvalování těch bodů, tak jak jsou v pátek již navrženy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, vy říkáte středa příští týden odpoledne? Dopoledne budou, předpokládám, třetí čtení. (Odpoledne.) Odpoledne. Ale tam jsme zrovna naplánovali protikrizový program.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Tak hned po něm. Tak poté, co bude projednán pevně zařazený bod, pokud bude samozřejmě schválen tak, jak byl navržen.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Odpoledne po pevně zařazených bodech, ale ten návrh toho prvního bodu byl ještě ta informace. To tady nemám.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych si dovolil, ten je v písemných materiálech také předložen. Ten první bod by tedy zněl návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, a bod další by zněl Informace ministra vnitra a práce a sociálních věcí k situaci a řešení problematiky pracovníků ze států mimo Evropskou unii přicházejících v České republice o zaměstnání v důsledku finanční krize. Písemně jsem jej předal a případně se s tím vypořádám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já teda jenom že to komplikuji, ale já to tady nemám, ten název, takže kdybyste mi ho doručil.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Určitě doručím, pokud tam není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, výborně. Děkuji. Ten druhý název. První mám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP