Stenografický zápis 48. schůze, 13. února 2009


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.53 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


221. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009

Poslankyně Hana Orgoníková


137. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Jacques
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka


219. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Novosad


126. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka


128. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


131. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Čerňanský


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Krill


124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, podepsaná dne 16. června 2008 v Lucemburku /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Miloslav Soušek


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008 /sněmovní tisk 586/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP