Stenografický zápis 48. schůze, 19. února 2009


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin. )

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Tluchoř


151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


154. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Petr Tluchoř


155. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Škromach


216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Milada Halíková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Tluchoř
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


40. Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Petr Pleva


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř


71. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jan Babor
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jan Babor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček


217. Ústní interpelace

Poslanec Karel Šplíchal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Karel Šplíchal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Dědič
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Jeník
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Kafka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Novosad
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Novosad
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Babor
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Jan Látka
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Látka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.21 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


201. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 624/


(Jednání skončilo v 17.27 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP