(21.00 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si vás dovolil poprosit o opravu legislativně technické chyby, která je v mém návrhu pod označením I. Chtěl bych poprosit o opravu podle § 95 odst. 2. Je to z toho důvodu, že jsem ve svém odůvodnění říkal, že chci osvobodit důchodce ve věku nad 65, a chtěl jsem je osvobodit od všech poplatků, ale nikoliv od poplatků za hospitalizaci a od poplatků za návštěvu pohotovosti. Záměr jsem odůvodnil, ale návětí, které je uvedeno v mém pozměňovacím návrhu, tomu neodpovídá. Proto bych chtěl poprosit o opravu, aby odpovídalo původnímu záměru.

Návrh by zněl: Nově označený bod 3 zní "V § 16a odst. 4 zní: Regulační poplatek podle odstavce 1 a) až d) se neplatí." Jak jsou pod tím uvedena písmena f) a g), tak f) by se nahradilo písmenem a) a písmeno g) by se nahradilo písmenem b).

Skutečně se omlouvám a chtěl bych poprosit o tuto opravu.

Ještě bych si dovolil poprosit pana ministra Julínka, když tady uvedl dopady jednotlivých pozměňovacích návrhů, jestli by mohl říci, jaký by byl dopad pozměňovacího návrhu pana poslance Krajíčka, který navrhuje posunout termín pro pravidelnou revizi úhrad, která měla být podle původního návrhu do jednoho roku, posunout na dva roky, jestli je to nějakým způsobem vyčíslené, protože v tomto případě, pokud by tento pozměňovací návrh byl schválen, došlo by k zafixování úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vlastně po další dva roky. Jestli je možné, aby pan ministr sdělil, o kolik by se ten systém prodražil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se o slovo hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Velmi se omlouvám vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Hovorkovi, ale toto opravdu, ale opravdu není legislativně technická změna, kterou lze provést ve třetím čtení. Je možné vrátit to - chápu úmysl pana kolegy Hovorky - zpět do druhého čtení a tam tuto opravu provést. To je jediné řešení, které mohu panu kolegovi Hovorkovi navrhnout. Sám to navrhovat nebudu. Pokud on cítí tuto potřebu, ať tento návrh podá sám, ale dle mého názoru, a já myslím, že legislativa se mnou stoprocentně bude souhlasit, tento návrh jako legislativně technický je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Rath. Nevím, jestli pan poslanec Hovorka bude reagovat, nebo jestli jenom vyzval pana ministra Julínka, tak na to jenom upozorňuji. Nebude vystupovat.

Jestliže už nikdo v rozpravě nepokračuje, můžeme rozpravu ukončit. Slovo má zpravodaj, pan poslanec Carbol. Ten si může jednak vzít slovo, jednak nám může říci, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil načíst proceduru, kterou bychom měli schválit, protože je poměrně složitá. Byl podán ve druhém čtení návrh na zamítnutí, takže jako první bod bychom hlasovali o zamítnutí.

2. bod by byl komplexní návrh D1 s výjimkou účinnosti,
3. komplexní návrh E1 s výjimkou účinnosti,
4. návrh A,
5. návrh F12,
6. návrh F13 a F14 dohromady,
7. E2/III,

(Předsedající vyzývá ke klidu.)

8. D2/II,
9. I1-2 a současně I1-4,
10. G2 varianta 2,
11. G2 varianta 1,
12. B1.1 a současně B1 bod 2,
13. E2/I/1 a současně E2/IV/7 a současně E2/IV/8,
14. I1 bod 3,
15. F1,
16. současně návrhy D2 bod 1, D2 bod 2, D2 bod 3,
17. B6/1,
18. B2/1,
19. E2/IV/6, 9,
20. společně D2 bod 4 a D2 bod 5,
21. E2/I/3,
22. E2/I/2,
23. K1,
24. D2/bod 6,
25. B4,
26. současně body F2, F3, F5, F8 a F9,
27. E2 - V,
28. F11,
29. B6 bod 3,
30. C4,
31. B2 bod 3,
32. současně I1 bod 6 a I1 bod 1,
33. K2,
34. G3,
35. B6 bod 4,
36. C1,
37. I2 bod 4,
38. B2 bod 2,
39. B6 bod 2,
40. F6 současně s F7 a F10,
41. H,
42. I1 bod 5,
43. účinnost k 1. lednu 2009, návrh D1,
44. účinnost k 1. dubnu 2009, návrh D2 bod 3,
***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP