(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní poprosím pana poslance Michala Haška. Připraví se Jozef Kochan.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, budu podstatně stručnější. Odkazuji na písemný pozměňovací návrh, který byl rozdán na vaše lavice.

V odůvodnění budu velmi stručný. Patřím k hlasitým kritikům systému takzvaných regulačních poplatků, které zavedl pan ministr Julínek, od samého začátku. Bojoval jsem proti nim u Ústavního soudu. A slovy jednoho, nyní již bývalého sociálního demokrata vzkazuji zejména poslankyním a poslancům vládní koalice: každý může udělat chybu, ale jenom blbec na chybě setrvává.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Jozefa Kochana.

 

Poslanec Jozef Kochan: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, i když v obecné rozpravě tady zazněl návrh na odmítnutí nebo zamítnutí tohoto návrhu zákona č. 48 mým kolegou poslance Proskem, já si dovolím v podrobné rozpravě tento návrh zopakovat a podávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl návrh na zamítnutí. Nyní požádám pana poslance Carbola, jestli už všichni jsou hotoví. Pozměňovací návrh, prosím, můžete načíst.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych přednesl krátký pozměňovací návrh, respektive přihlásil bych se k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na stůl.

Jenom mi dovolte krátkou vsuvku. Rád bych se vám všem omluvil za to, co tady dneska ze strany KDU-ČSL zaznělo, jak si tady někteří členové mezi sebou vyřizují účty. Doufám, že to bylo naposledy, protože platí staré české přísloví co se doma uvaří, to se má doma sníst. Omlouvám se.

Takže pozměňovací návrh k tisku 504 má dva body. První bod se týká změny regulačního poplatku za položku na receptu. Druhý bod se týká zahrnutí všech regulačních poplatků do limitu 5 tisíc korun.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo dál se ještě hlásí? Pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane místopředsedo, dámy a pánové, pokud se nikdo nehlásí, tak chci požádat o patnáctiminutovou přestávku před ukončením podrobné rozpravy, tedy buď teď hned, anebo poté, co někdo ještě vystoupí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Takže vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku. Ještě stále běží podrobná rozprava. Sejdeme se tady v 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP