(16.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To se přiznám, když čtu, tak si samozřejmě kladu otázku, do jaké míry tady přání je vydáváno za předpověď budoucnosti, do jaké míry to může být reálné. Nicméně měli bychom to jako Evropané cítit jako výzvu, abychom takovémuto neblahému vývoji, drolení Evropy zabránili, aby Česká republika rozhodně nebyla ta země, která vlastně takto podkopává tu ambici Evropy být významnou součástí rozhodování o dění v budoucím světě, ať jsou to otázky bezpečnosti, ať jsou to otázky environmentální, ať jsou to otázky finanční, ekonomické. Ve všech těchto oblastech bychom si měli přát, aby evropská představa, evropské hodnoty, kultura, životní styl, aby se v těchto debatách prosazovaly. Já jsem to ve vystoupení pana poslance Dolejše cítil tady, tento zájem, tuto loajalitu, a to si myslím, že je dobrý základ pro tu debatu.

A pak bych se chtěl naposled vyjádřit ještě k tomu co tady zaznělo také z úst předřečníků, a to je otázka spojení problému Lisabonské smlouvy s otázkou radarové základny Spojených států v České republice. A dovolte mi, abych řekl, že pokud se to neobjevilo ve vystoupení mém a snad mohu říci i předsedy Jiřího Paroubka, pana poslance, tak to bylo prostě proto, že nám takový obchod ani za debatu nestojí. To je pod úroveň. O tom my vůbec diskutovat nebudeme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci a místopředsedovi Zaorálkovi. Nyní s faktickou pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, mně připadá, že teď předřečníci z KSČM jsou úplně jaksi někde mimo. Ti snad ještě žijou úplně někde mimo Evropskou unii a jsou úplně mimo rámec. Je pravda, že extrémy se potkávají nalevo i napravo, a je zajímavé, že tady se v mnoha věcech ODS s KSČM shoduje. To je docela dobrý, ale chtěl bych upozornit jasně na pozici sociální demokracie. Pokud vy z KSČM chcete podpořit radar za Lisabonskou smlouvu nebo za její neschválení a jste dohodnuti s ODS, je to vaše věc, protože vládní koalice ODS, KDU a zelení se shodli na tom, že radar podpoří. Ale sociální demokracie řekla jasné ne pro radar a je celkem jedno, jestli se o něm bude hlasovat dnes, zítra nebo za čtrnáct dní. Nepodsouvejte tady, pánové z KSČM, něco co, není pravda. Nedělejte si tady z lidí šášuláky. (Veselost v sále.) Jestli jste domluveni s ODS na vzájemné podpoře, tak to nezakrývejte hloupými vyjádřeními.

Jasná pozice sociální demokracie je taková: podpoříme Lisabonskou smlouvu, i když nejsme zcela spokojeni s tím, co Mirek Topolánek a vládní koalice vyjednali - myslím si, že sociální demokracie by to dokázala vyjednat lépe, ale dokážeme to tolerovat - ale nepodpoříme smlouvu se Spojenými státy o radaru. Tak aby vám to bylo, pánové z KSČM, jasno. A pokud ji chcete podpořit, tak se k tomu přihlaste, ale nepouštějte tady takové vějičky, jako že někdo to teda podpoří, někdo ne a bude to ve spojitosti s Lisabonskou smlouvou. Pokud o tom uvažujete, řekněte to tady národu na rovinu. Sociální demokracie to nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl s faktickou poznámkou pan poslanec Škromach. A s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš. Potom s přednostním právem předseda klubu ODS.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane, předsedající. Šášuly nechám stranou, protože já jsem kliďas. Já bych jenom chtěl vzkázat kolegovi Škromachovi, aby si neseděl na uších. Já jsem položil myslím jasnou otázku. Na jasnou otázku jsem slyšel jasný politický příslib. A myslím si, že tento politický příslib bude velmi, velmi dobře kontrolován. Nic víc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Nyní vystoupí předseda klubu ODS pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Dovolte mi abych v tuto chvíli přednesl procedurální návrh, a to na přerušení této schůze do 3. února 14 hodin, kdy bychom mohli v projednávání tohoto bodu pokračovat. Samozřejmě předpokládáme, že v době do tohoto termínu se sejdou výbory, kterým byl tento tisk přikázán, a doprojednají ho, to znamená výbor zahraniční, evropský a ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Rozumím vašemu návrhu tak, že o něm mám dát hlasovat bezprostředně. Počkáme. Ano, přihlášení v tuto chvíli jsou pánové Jičínský, Exner, Hamáček, Grebeníček, Laudát a možná pan poslanec Dub. To vůbec nevadí, protože pokud bude - píšu jméno paní poslankyně Kateřiny Jacques.

Na návrh z pléna vás odhlásím. Poprosím o novou registraci.

 

Takže dámy a pánové, nyní rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Petra Tluchoře. Návrh zní: Poslanecká sněmovna přerušuje schůzi do 3. února 2009 14 hodin.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá najevo v hlasování pořadové číslo 3, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro bylo 159, proti 8. Takže tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji tuto schůzi do 3. února 14 hodin s tím apelem, který pan poslanec Tluchoř ve svém zdůvodnění řekl, to znamená, že do té doby by se předmětnou materií měly zabývat všechny příslušné orgány.

Dámy a pánové, je 16.47 hodin. V 17.10 hodin začne další část schůze s pořadovým číslem tuším 44. Takže v 17.10 hodin se zde všichni sejdeme.

 

(Schůze přerušena v 16.47 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP