Pořad 46. schůze

46. schůze (9. prosince 2008, 3., 4., 17., 18. února 2009)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 2008)
Projednávání, část č. 2 (3. února 2009)
Projednávání, část č. 3 (17. února 2009)
Projednávání, část č. 4 (18. února 2009)Přihlásit/registrovat se do ISP