Stenografický zápis 46. schůze, 18. února 2009


(Jednání zahájeno v 9.05 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jan Hamáček
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Špika
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 9.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP