(12.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zdá se, že výsledky sedí. Letmým pohledem na výsledkovou tabuli je vidět, že to tak asi je.

Nyní prosím pana zpravodaje, aby přednesl a uvedl návrhy doprovodných usnesení.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Máme zde dvě doprovodná usnesení, o kterých bychom hlasovali samostatně. První je návrh paní poslankyně Bohdalové:

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby

a) využila část objemu mzdových prostředků určených ve státním rozpočtu v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství, ke zvýšení platových tarifů těchto zaměstnanců;

b) přesunula nepedagogické pracovníky do stupnice platových tarifů uvedené v příloze číslo 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

To je návrh doprovodného usnesení, který předložila paní poslankyně Bohdalová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, dám o tom hlasovat, nicméně jsem byl upozorněn na to, že jsme ještě nehlasovali o AII. Je možné podle vašeho názoru...?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, je možné ještě o tomto návrhu hlasovat předtím, než přistoupíme ke schvalování doprovodných usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili teď budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Bohdalové. Ano? Nebo naopak?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ne, teď bych doporučoval hlasovat o AII. (Zpravodaj stanovisko neutrální, ministr souhlasné..)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 130. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro 128, proti 3. Návrh AII byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu, který navrhla paní poslankyně Bohdalová. (Zpravodaj stanovisko kladné, ministr záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 131. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro 94, proti 83. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nyní nám zbývá poslední návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 31. ledna 2009 předložila Poslanecké sněmovně písemnou zprávu předsedy vlády o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 3 %, 2 % a 1 %, a to ve variantách. Součástí této zprávy by měl být i dopad uvedených variant na příjmy krajů a obcí." (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 132. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro bylo 193, proti nikdo, takže tento návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali všechny náměty pro hlasování pro třetí čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

O slovo se přihlásil pan poslanec Hrbata.

 

Poslanec Michael Hrbata: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl opravu pro stenozáznam. V hlasování 129 mám na sjetině křížek, a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže se připočítá tento hlas, a je to 101 hlasů pro státní rozpočet.

Dámy a pánové, v tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin. Organizační výbor se sejde ve 13.05 hodin v místnosti 106.

Hlásí se pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, také já bych chtěl opravit u hlasování číslo 97, že jsem hlasoval ne, a je tam ano. Je to jen pro protokol, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Organizační výbor se sejde v místnosti 106 ve 13.05 hodin. Pokračujeme ve 14.30 hodin. V tuto chvíli se schází také poslanecký klub KDU-ČSL v prostorách klubu, jak byl včera svolán.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP