(12.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Orchestry hrají a pro ten příští rok - a teď myslím my jako Sněmovna, my jako politici v době, kdy schvalujeme státní rozpočet, a přitom ten příští rok, ta realita pod hrozbou té krize bude úplně jiná, než předpokládal stávající návrh státního rozpočtu.

Já tady deklaruji, že jsme samozřejmě připraveni v okamžiku, kdy dojde k těm turbulencím, věcně se podílet na řešení, ale to asi každý v této Sněmovně, protože doopravdy půjde do tuhého. A vy jste citoval tu zprávu Mezinárodního měnového fondu celou, jak jsme na tom přece jenom dobře, já si myslím, že bychom přece jenom neměli podléhat tomu klamu nebo tomu doufání, té naději, že jsme na tom přece jenom lépe jak Spojené státy, Francie, Itálie, Německo a někteří další, a když náhodou budeme, tak nabízím řešení, které nás může vytáhnout z finanční krize, že bychom to naše řešení, ten náš recept, který nás přivedl k tomu, že jsme na tom tak dobře, nabízeli Spojeným státům, Francii a dalším zemím jako rozvojovou pomoc. Možná by to bylo dobré. Ekonomové mi prominou tuto zkratku, která samozřejmě je určitým zesílením.

Nicméně aby ta moje slova nebyla příliš dlouhá před obědem. Jde o virtuální čísla, která jsou v podstatě namalovaná, nepředvídají ani to, co už se teď téměř s jistotou předpokládá v reálné situaci tohoto státu, této ekonomiky, tohoto rozpočtu. Poslanecký klub KSČM proto pro tento návrh státního rozpočtu hlasovat nebude. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Pavlu Kováčikovi. Se stanoviskem poslaneckého klubu ČSSD vystoupí jeho místopředseda pan poslanec David Rath, pak se hlásí s technickou informací pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, ono snad všechno tady zaznělo, ale pan ministr Kalousek tady předvedl dojemnou řeč, na kterou se asi nedá nereagovat za klub sociální demokracie.

Pane ministře, byla to hezká slova, ale bohužel jen slova, slova, slova. Do značné míry prázdná. Protože stejně prázdný je vlastně ten váš rozpočet, který předkládáte. Čili v tuto chvíli sám nejlépe víte, že ta čísla, která tady jsou, se kterými operujete, prostě realitě neodpovídají. Prostě vy jste neodpověděl na to, kolik vlastně bude ten reálný dluh a že vlastně bude dvojnásobný. Vy jste nevysvětlil, proč jste snížili daně těm nejbohatším, čímž jste si samozřejmě podřízli příjmovou část. Vy jste nevysvětlil, proč jste lidem zdražili základní životní potřeby. To je vše s vaším rozpočtem úzce spojené.

Pane ministře, kdyby tato vláda byla skutečně seriózní vládou, tak by ten rozpočet musela stáhnout a z gruntu přepracovat. Vy jste dokonce tak neseriózní, že ani této Sněmovně jste neřekli, v čem vlastně budete šetřit, protože nechcete-li ten deficit mít dvojnásobný, což vypadá, že tak bude, tak musíte říct, kde ušetříte. Vy jste to sám ve svých mediálních výstupech dokonce i avizoval. Vždyť vy jste říkal při předložení toho rozpočtu, že nějak v lednu, v únoru se prostě s těmi ministry domluvíte a holt se některé věci budou škrtat.

Pane ministře, předtím než bude hlasování o rozpočtu, vstaňte zde a seriózně řekněte celému národu, kde se bude škrtat, anebo mu řekněte, že deficit, který předkládáte v rozpočtu, je deficit nerealisticky nízký. Myslím si, že toto by bylo přece seriózní. Vy sám víte, že ta materie, která tady je, neodpovídá dnešní realitě. Ptám se vás, proč jste ten rozpočet tedy neupravili tak, aby odpovídal skutečnému stavu věci, a předkládáte nám bajky a pohádky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec David Rath se stanoviskem klubu ČSSD.

Dámy a pánové, jednací řád se samozřejmě dá obcházet různým způsobem. Já chci upozornit, že je třeba, abychom vnímali spíš smysl jednacího řádu, než trvali na obcházení a snažili se ten jednací řád obcházet. Pan poslanec Rath vystoupil se stanoviskem klubu, já jsem mu slovo dal, ale myslím si, že tím pádem jsme vyčerpali možnosti tohoto typu pro udělování slov, a teď dávám slovo panu ministrovi, protože byl vyvoláván a tázán.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Pane předsedo Paroubku - ještě jednou si užiju tu možnost přímého oslovení - na vaše vystoupení budu možná někdy vystupovat emotivně, někdy politicky, možná užiju nějaký žert, ale budu na ně vždycky reagovat rád, protože to jsou vystoupení, která mají úroveň a nejsou to pouhé plky. (Potlesk z lavic poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Faktická poznámka se nekoná, protože faktická poznámka není v průběhu rozpravy možná, ani neotvíral pan ministr rozpravu, protože je navrhovatel, pane poslanče Koníčku.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já se domnívám, pane předsedající, že opravdu pan ministr jakýmkoliv svým vystoupením otevře rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Tak má slovo pan místopředseda Vojtěch Filip. Já nesdílím toto vaše stanovisko. V případě, že budete protestovat, tak samozřejmě rozhodne Sněmovna, k čemu se přikloní. Hovoří Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já myslím, že už toho bylo trochu dost, protože mně to připadá, jako kdybychom tady byli na školení z demagogiky. Prosím, abychom se věnovali návrhu hlasování zákona o státním rozpočtu ve třetím čtení, a jediné, proč musím vystoupit, je to, že pan ministr Kalousek řekl, že udělal fatální chybu v roce 2005.

Ano, pane ministře Kalousku, udělal jste mnoho fatálních chyb, ale tu, kterou jste tady připomněl, chybou být nemohla, protože klub KSČM v roce 2005 rozpočet na rok 2006 v žádném případě podpořit nechtěl, nemínil a měl k němu výhrady možná větší, než jste vy dnes přednesl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali tuto část možné rozpravy a s technologickou poznámkou velmi nerad, ale protože mě o to pan poslanec Severa požádal, a sami uslyšíte, že se jedná opravdu o technologii, tak mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Děkuji. Dámy a pánové, jenom pro stenozáznam. Při hlasování o pozměňovacím návrhu B47 jsem chtěl hlasovat ano, protože to byl můj návrh, bohužel na sjetině nejsem uveden. Nezpochybňuji hlasování, protože byl pouze malý počet poslanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Teď se chci zeptat pana zpravodaje - pane zpravodaji, mohu přečíst návrh závěrečného usnesení? Vyrovnali jsme se - a to se obracím na všechny - se všemi návrhy, které bylo možné hlasovat? Pokud tomu tak je, přečtu návrh usnesení, o kterém dám vzápětí hlasovat. Předtím vás odhlásím. Už se stalo. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2009, podle sněmovního tisku 612, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 129. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je pro tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, pro 100, proti 93. Konstatuji, že návrh byl přijat. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP