(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, uděláme dnes třetí pokus pustit se do přerušené 45. schůze. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, eventuálně mi sdělili, pokud někdo potřeboval náhradní kartu.

Mám tady nějaké omluvy, které byly doručeny. Je tady omluva pana ministra Julínka, je tu omluva pana ministra Schwarzenberga.

Pan ministr Pospíšil má náhradní kartu č. 4.

Na středu 10. prosince se omlouvá také pan Martin Bursík a premiér Mirek Topolánek. (Ministr Bursík momentálně přítomen.) Jsou tady omluvy poslanců - Vojtěcha Adama, Alfréda Michalíka. Z dopoledního jednání se omlouvá Miroslava Němcová. Ze zdravotních důvodů se také omlouvá Ladislava Zelenková. Takže to jsou omluvy.

 

Dnešní jednání zahájíme projednáváním bodu 2, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 612/ - třetí čtení

 

Pak bychom pokračovali těmi body ve schváleném pořadí. Tam jsou ještě body: střednědobý výdajový rámec, rozpočet SFDI, SFRB, dotační program zemědělství a návrh rozpočtu SZIF. To jsou všechny body.

Teď bychom se tedy pustili do bodu 2. Už jsem řekl, že je to vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Vidím, že pan ministr a pan zpravodaj už zaujali místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 612/3.

Před otevřením rozpravy ve třetím čtení ještě požádám zpravodaje rozpočtového výboru poslance Bohuslava Sobotku. Prosím pana poslance Sobotku, aby přednesl návrh postupu při hlasování. Rozprava je až potom. Poprosili bychom nejdřív pana poslance, rozprava ve třetím čtení bude až pak. Prosím, pane poslanče, kdybyste nám v této chvílí přednesl návrh postupu při hlasování. Počítejte s tím, že rozprava ještě bude po vašem vystoupení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury, podle které bychom dnes postupovali.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňujících návrzích, které byly předloženy k tabulkové části a k číselným položkám v návrhu zákona o státním rozpočtu, obsažených v oponentní zprávě, které jsou dotčeny pozměňovacími návrhy přednesenými v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Hlasovali bychom ve třech blocích. Nejprve bychom hlasovali o návrzích B37, B38, B4, B32, B121, B80, B103, B89, B111, B44, B81, B122, B55, B103 jako celku, jedním hlasováním, a potom samostatně o návrzích B65 a B73. Tím bychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy vůči oponentní zprávě. Poté bychom hlasovali jedním hlasováním o oponentní zprávě, kterou předložila menšina poslanců rozpočtového výboru. V další části bychom se vypořádali se všemi ostatními pozměňovacími návrhy, které nebyly hlasovány v těch předcházejících částech, které jsou uvedeny pod bodem B. S tím, že navrhuji, aby se hlasovalo po jednotlivých návrzích, tak jak jsou uvedeny. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu k textové části, potom o usnesení jako celku, poté bychom hlasovali o doprovodných usneseních.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jste návrh postupu. Kdo se hlásí? To je návrh postupu. Prosím, ministr Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já bych si dovolil požádat pana zpravodaje, zda by v tom bloku hlasování o textové části nejprve nechal hlasovat o mém pozměňovacím návrhu k textové části před tou částí, která byla schválena rozpočtovým výborem. To moje je přesnější specifikace. To, co usnesl rozpočtový výbor, není zcela tak přesné. To znamená nejprve můj pozměňovací návrh, v tom případě by ta část už nebyla hlasovatelná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP