(Na žádost klubu KDU-ČSL byla prodloužena přestávka pro jednání klubu do 12.30 hodin. Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Na stole mi přistála přihláška od pana poslance Petra Plevy, takže ho prosím, aby se ujal slova, a vás prosím, abyste si sedli na svá místa a věnovali vystoupení pana poslance Petra Plevy nutnou pozornost. Potom se hlásí pan poslanec a zpravodaj Bohuslav Sobotka. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám drobnou opravu textové části pozměňovacího návrhu, a to pozměňovacího návrhu oponentní zprávy menšiny rozpočtového výboru, kde v položce 5/51 Přílohy se slova "dispoziční a stavební úpravy učebnového pavilonu etapa III.C" nahrazují slovy "rekonstrukce školní kuchyně".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Nyní vystoupí zpravodaj pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, aby všichni poslanci se posadili a věnovali pozornost vystoupení zpravodaje.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád navrhl doprovodné usnesení k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Text tohoto usnesení je následující: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 31. ledna 2009 předložila Poslanecké sněmovně písemnou zprávu předsedy vlády o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 3 %, 2 % a 1 %, a to ve variantách. Součástí této zprávy by měl být i dopad uvedených variant na příjmy krajů a obcí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. A nyní prosím pana poslance Šenfelda.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já bych si dovolil jenom drobný pozměňovací návrh. Jedná se o pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům tabulkové části a k číselným položkám v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009, podle sněmovního tisku 612, a v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 obsaženém v oponentní zprávě menšiny poslanců rozpočtového výboru.

Jedná se o úpravu textu u pořadového čísla 5/333. V titulu má být místo obec Hošťka správně město Hošťka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, zdá se, že veškeré přihlášky jsou vyčerpány, aspoň ty písemné. Nyní vystoupí pan poslanec Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jen bych upřesnil svých osm pozměňovacích návrhů, a to tímto způsobem: tyto pozměňovací návrhy zařadit do kapitoly VPS 298, program 220, a krytí těchto pozměňovacích návrhů bude z kapitoly Mezinárodní spory a výdaje spojené se zrušením České konsolidační agentury.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Suchánkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Hovorka. Hlásí se pan poslanec Hovorka? Takže pan poslanec Ludvík Hovorka. Anebo před ním ještě místopředseda vlády Jiří Čunek, jestli dá pan poslanec Hovorka v tomto smyslu přednost členu vlády. Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já slibuji nejen panu poslanci Hovorkovi, ale i všem těm, kteří mají obavu stejně jako já o to, co bude s neziskovým sektorem v oblasti služeb, že tu chybějící 1,5 mld. korun se zavazuje vláda, že bude řešit pro rozpočet roku 2009. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi. Nyní se hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se na základě tohoto ujištění, které přednesl vicepremiér Jiří Čunek, rozhodl, že ten pozměňovací návrh, který se týká přesunu 2 miliard z Ministerstva obrany na položku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb, stáhnu. Pokud ale ta dohoda nebude realizována, tak v tom případě bych potom nemohl hlasovat pro státní rozpočet.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže ve druhém čtení je možno podobný postup bez hlasování aplikovat, takže došlo ke zpětvzetí návrhu Ludvíka Hovorky - 2 miliardy. Víme všichni, o co se jedná.

Dámy a pánové, táži se, zdali ještě někdo z poslanců či členů vlády hodlá vystoupit ve druhém čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Pokud tomu tak není, končím rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu.

Teď zřejmě je nutné přerušit tuto schůzi, protože další body mají vazbu na třetí čtení zákona o státním rozpočtu. Když se dívám na hodinky, nebo na hodiny, tak mám za to, že bude lépe, když vyhlásím v tuto chvíli polední přestávku, protože se schází organizační výbor a odpoledne budeme pokračovat schůzí, která byla zahájena včera. Ve 14.30 hodin, nebo chcete dřív? (Hlasy ze sálu.) Ve 14.30 hodin. Organizační výbor se sejde ve 12.45 hodin v místnosti 106. Takže ve 14.30 budeme pokračovat.

 

(Schůze přerušena ve 12.40 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP