(11.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Podle informací ze Státního zdravotního ústavu je nutně potřeba vyčlenit minimálně uvedenou částku na prevenci HIV/AIDS, jinak hrozí rozšíření této nemoci v České republice.

Pokud se týká třetího pozměňovacího návrhu, tak zdravotní ústavy nedostaly ani korunu v rozpočtu na svou činnost, všechno si musí zajistit vlastní činností a nezbudou jim prostředky na systémovou práci, kterou vykonávaly v minulosti. Já se domnívám, že není možné takto likvidovat prevenci a že je třeba zajistit činnost těchto ústavů i v příštím roce.

Děkuji za pozornost, to jsou mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. O slovo se přihlásila paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych vystoupila v zastoupení předsedy klubu a požádala Poslaneckou sněmovnu o přestávku na klub před ukončením podrobné rozpravy k návrhu státního rozpočtu. Prosím o pauzu v délce 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já samozřejmě vyhovím. Ještě chce vystoupit paní ministryně obrany Vlasta Parkanová, takže jí dám slovo a potom vyhlásím požadovanou přestávku.

Prosím o klid!

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Dámy a pánové, chtěla bych jenom stručně reagovat na to, co tu údajně před chvílí bylo navrženo z úst pana poslance Hovorky. Údajně navrhuje některé položky vzít z resortu Ministerstva obrany. A já musím říci, že tento návrh považuji za velmi nebezpečný. Pokud bychom přistoupili na to, že pečlivě propočítaný, dlouhodobě připravovaný rozpočet kteréhokoli resortu je možné zásadně narušovat podobnými návrhy, pak by to ochromovalo fungování jakéhokoli resortu jako celku.

V případě resortu Ministerstva obrany je to navíc umocněno tím, že pro armádu je podrobné finanční plánování základním pilířem jejího fungování. Obrana jistě není laciná, a proto i rozpočet Ministerstva obrany je relativně vysoký. Pokud se ale někdo domnívá, že žijeme v období hlubokého míru, ve kterém je obrana zbytečně nákladnou hračkou, tak ať si uvědomí, co se před několika dny stalo v indické Bombaji, co se již řadu let děje v oblasti Blízkého a Středního východu, a ať si poslechne, co se ozývá se stále větší intenzitou z Ruska. Pokud bychom chtěli odkládat investice do armády až na dobu, kdy nebezpečí je ještě bližší, ještě akutnější, tak já vás ujišťuji o tom, že to už bude pozdě.

Já bych mohla k výši rozpočtu Ministerstva obrany zde argumentovat našimi závazky vůči NATO, mohla bych argumentovat dlouhodobým poklesem prostředků, které byly přislíbeny na stále nedokončenou transformaci armády, atd. Ono to ale není nutné, protože je to mnohem jednodušší. Armáda České republiky je schopna plnit úkoly, které na ni dnes klademe, jedině pod podmínkou, že k tomu bude mít dostatek finančních prostředků. Jinak se nám může také stát, že budeme mít armádu, která nebude mít zbraně, nebude mít čím jezdit, nebude mít jak komunikovat, vojáci nebudou mít ochranné pomůcky. Teprve taková armáda by byly vyhozené peníze.

Prosím, abychom si všichni uvědomili, že armádní rozpočet není kasička, do které je možné si sáhnout, kdykoli někomu chybějí peníze. Takto zcela neodpovědný přístup ohrožuje obranyschopnost naší země. Obzvlášť smutné je, když se tak děje z důvodů, které lze označit za zcela chybné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Vlastě Parkanové. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, se vší úctou k ženě a k ministryni musím podotknout, že když zde paní ministryně vyzdvihovala, jak je nutné a promyšlené finanční plánování na resortu, tak kdyby se pokusila to více prosadit v samotném resortu. Rozpočtový výbor - pan náměstek, ten už tam má domácí právo, je tam pořád s rozpočtovými změnami, a my ty peníze pořád z jedné kapitoly do druhé měníme a rozhodnutí se upravují. Z tohoto pohledu mě to tak nepřesvědčuje.

Nechci teď hovořit politicky k výši rozpočtu a k tomu, co navrhl pan kolega Hovorka, ale z hlediska přesunů, které tam jsou, to mnohdy vypadá, jako kdybychom už byli ve vyhlášení výjimečného stavu, že musí armáda přeskupovat síly a prostředky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, je 11.55, sejdeme se ve 12.15 před ukončením podrobné rozpravy, takže pokud někdo zjistí, že je potřeba ještě upravit v návrhu, který přednesl, něco, co by směřovalo k lepšímu hlasování, zpřesnění, tak má příležitost ještě dvacet minut. Je 11.55, přestávka je do 12.15.

 

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP