(11.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Za druhé. Navýšení, kapitola Ministerstvo spravedlnosti, program 236110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionální justice, částka 400 milionů Kč.

Za třetí. Navýšení, kapitola Ministerstvo zdravotnictví, pododdíl § 359 Ostatní činnosti ve zdravotnictví, vzdělávání zdravotnických pracovníků, ve výši 74 milionů 600 tisíc Kč.

Za čtvrté. Navýšení, kapitola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program 233340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, částka 500 milionů Kč.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fialovi. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Kratochvíle, připraví se pan poslanec Jindřich Valouch.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vážená vládo, já bych si také dovolil předstoupit s pozměňovacím návrhem k zákonu o státním rozpočtu, a to pro kapitolu VPS, program akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vlády, pro obec Nebahovy, okres Prachatice, a to v částce 1 milion 300 tisíc Kč pro opravu budovy kulturního domu, ve kterém sídlí i obecní úřad, je to z kapitoly Státní dluh, úroky dluhové služby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kratochvílemu. Vystoupí pan poslanec Zdeněk Škromach, připraví se pan poslanec - já jsem avizoval pana poslance Valoucha, tak mu dám slovo teď, promiňte, pak pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásný, pěkný den, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Dovolte mi načíst dva pozměňovací návrhy, a to na zařazení do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 dotace na dokončení rekonstrukce Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk, a to Obecnímu úřadu Loučná nad Desnou, ve výši 10 milionů, a na dokončení rekonstrukce Základní školy ve Vroclavicích, okres Přerov, a to Obecnímu úřadu Vroclavice ve výši 5 milionů. Obě dvě dotace doporučuji, aby šly z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Škromach, připraví se pan poslanec Michal Pohanka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se chtěl ještě vyjádřit k některým návrhům, které byly předneseny předtím a z hlediska svého objemu jsou poměrně významné. Jsou to více než 2 miliardy na platy ve státní a veřejné správě.

Mě trošku mrzelo - potěšilo mě, že pan ministr Nečas si přivlastnil návrh opozice, to je dobře, je vidět, že pochopil, že to je nutné, ale už mi tam chyběla ta druhá věc, kterou opozice nemůže ovlivnit, a to je, že předloží jako příslušný ministr vládě návrh vládního nařízení na navýšení tarifních tabulek. Protože to je cesta, jak zajistit, aby tyto peníze doputovaly také dál než jenom do Prahy nebo do některých velkých center, a zajišťovalo by to rovnoměrnost rozdělení těchto peněz i na venkovské úřady, kam samozřejmě tyto peníze většinou nedoputují. Podobně jako ve školství, kdy pan ministr Liška rozděluje miliardy, ale většinou je přihraje svým známým a kamarádům a na vesnicích potom stávkují školníci, protože jim tři roky nikdo nepřidal.

Já myslím, že to je ten základní problém, bohužel už třetím rokem, kdy tady vláda sice jakoby přidává, ale přidává jenom kamarádíčkům a známým. Takže by bylo docela dobré, kdyby ten další krok následoval. Já bych to velmi ocenil u pana ministra Nečase, kdyby se nebál ministra financí a kdyby se o to aspoň pokusil, když už mu to řekněme na vládě někdo zabije. Ale byl by to dobrý signál v tom, že myslí také na venkov a ne jenom na ta největší města, kde většinou tyto peníze končí.

Druhá věc - to je návrh, který tady podal myslím pan poslanec Sobotka a variantně pan poslanec Opálka. Týká se to 2 nebo variantně 1,5 miliardy na posílení sociálních služeb. To je návrh, který určitě stojí za podporu. Jenom bych si dovolil doporučit, aby tím zdrojem nebyly peníze na důchody, protože se obávám, že při vývoji ekonomiky, tak jak bude v příštím roce, může reálně nastat, a není to zcela vyloučeno, podmínka naplnění, to znamená, že vláda bude muset valorizovat důchody v příštím roce, pokud by inflace přesáhla 5 %, a to se nedá vyloučit. S tímto návrhem samozřejmě rozpočet nepočítá, čili krácení těchto prostředků by nebylo v pořádku. Je docela možné, že životní náklady seniorů vzrostou skutečně výrazně více. Proto bych spíše doporučoval, aby to bylo z jiných položek, které jsou tam navrženy, ať už to je VPS, ale spíše možná z úroků na správu státního dluhu.

Úplně na konec bych si dovolil takový malý pokus, uvidíme, o drobné investice na základě oficiálního lobbingu starostů příslušných města a obcí, aby si to někdo špatně nevykládal. Ten návrh by zněl: V kapitole 396 Státní dluh se specifický ukazatel úroky státního dluhu snižuje o 42 milionů a navyšuje se kapitola 398 VPS, program 298220, o 42 milionů. A do kapitoly 398 VPS, program 298220, se zařazují tyto položky: obec Bělov, výstavba místní komunikace Horní pole, první etapa, 4 miliony Kč; obec Nedašov, rekonstrukce školní jídelny plus výměna oken, 15 milionů Kč; obec Zádveřice-Raková, víceúčelový dům, kulturní dům a obecní úřad, 10 milionů Kč; město Luhačovice, třetí etapa výstavby hřiště základní školy, a jako poslední město Otrokovice, rekonstrukce sportovně rekreačního areálu, výstavba šaten a sociálního zařízení, 15 milionů Kč.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní vystoupí pan poslanec Michal Pohanka, připraví se paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslanec Michal Pohanka: Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, já bych si tady dovolil prezentovat svůj pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu. Jedná se o návrh k zajištění nárůstu prostředků pro provoz IPVZ Praha ve výši 50 milionů Kč. Jedná se o institut pro další vzdělávání lékařů.

K tomuto návrhu bych řekl následující: Jedná se o návrh, který je rozpočtově neutrální a který provádí transfer v rámci kapitoly, kde na zajištění těchto 50 milionů odebírám z kapitoly 335 z neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům, zase v rámci kapitoly 335 Ostatní činnost ve zdravotnictví, zajištění prostředků na provoz IPVZ Praha. Návrh potom předám zpravodaji.

Zdůvodnění: Jedná se o to, že IPVZ zajišťuje další vzdělávání lékařů. Domnívám se, že tato činnost nyní z rozpočtu možná vypadla, takže aby tato činnost mohla být zajišťována i nadále, je důležité, aby aspoň bylo zajištěno těchto bazálních 50 milionů. Jenom pro orientaci - v rozpočtu v minulém roce byla částka na toto ve výši zhruba 170 milionů, v současné době ve vládním návrhu je nula. Těchto 50 mil. Kč tedy aspoň zajistí základní fungování institutu pro vzdělávání lékařů.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP