(11.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A pak nám nezbude ani na nejchudší a nejpotřebnější, protože ani dluhy, ani úroky z dluhů za nás nikdo nezaplatí. Takže tato rádoby sociální rétorika má potom dramaticky asociální důsledky - jako v rodině, kdy tatínek dětem všechno koupí a riskuje, že přijde fenďák. To je úplně stejná situace.

Já prosím o sociální odpovědnost! O sociální odpovědnost vůči budoucnosti a vůči těm nejslabším a nejchudším, kterým by rozmařilá fiskální politika ztížila jejich život v budoucnu. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych dal slovo zpravodaji, poslanci Bohuslavu Sobotkovi, který se přihlásil. (Dává přednost posl. Škromachovi.) Faktická poznámka pana poslance Škromacha. Ano, ta by mohla být faktická tedy. (Pobavení.)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr financí často argumentuje tatínkem, ale každý žijeme v nějaké rodině, a kdyby tatínek byl takový neschopný a nosil domů takové malé výplaty, tak by ho dávno rodina už vyhnala!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal pozorně předcházející vystoupení pana ministra financí Kalouska. Já musím říci, že mu nezávidím. On je skutečně ve složité situaci, protože návrh zákona o státním rozpočtu už sám o sobě, jak tady leží na stole, tak teď v tuto chvíli představuje potenciální nárůst zadlužení v příštím roce zhruba o 60 mld. korun. Víte, že deficit státního rozpočtu je 38 mld. korun a že rozpočet ale počítá s růstem 4,8 %, což nebude, včera to tady přiznal i předseda vlády, že růst bude zřejmě někde pod 3 %, někdo říká, že i pod 2 % v příštím roce, to znamená, že si musíme připočíst výpadek daňových příjmů, který v důsledku zpomalení ekonomiky nastane.

Takže je sice hezké, že pan ministr tady hovoří o tom, že je potřeba skončit se zadlužováním, ale návrh rozpočtu, který on předkládá a pod kterým on je podepsán, tak v tuto chvíli představuje už teď bez jakýchkoliv dalších návrhů 60 mld. nárůstu veřejného dluhu v příštím roce prostřednictvím plánovaného deficitu státního rozpočtu, který prostě nebude 38 mld., ale bude 60 mld.

Proč bude 60 mld.? Já jsem si v dnešních novinách přečetl vyjádření předsedy vlády, včera jsem ho také tady poslouchal, v Poslanecké sněmovně, a pochopil jsem, že dochází k jistému rozporu mezi ministrem financí a předsedou vlády, protože předseda vlády už tady včera začal s rétorikou zvyšování dluhu a utrácení, což dnes potvrdil ve svém návrhu i místopředseda vlády Nečas, a samozřejmě že všechny avizované návrhy na snižování daně z příjmů právnických osob, které nejsou kompenzovány výdajovými úsporami, znamenají další a další zadlužování státu.

Čili já rozumím panu ministrovi financí, že mu z toho asi není dobře v posledních dnech. Přesto si myslím, že by stálo za to, aby se choval korektně a stejně přísně, jako posuzuje pozměňovací návrhy, které jsou podávány v této Poslanecké sněmovně, tak aby stejně přísně posuzoval svůj návrh rozpočtu, který není pravdivý, a aby stejně přísně posuzoval návrhy svých kolegů z vlády, pana premiéra Topolánka nebo pana místopředsedy Nečase, které jsou také fiskálně neodpovědné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek chce ještě reagovat.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Musím přiznat, že zamíchání vždy několika věcí, které spolu nesouvisí, pane předsedo, je vaší velmi silnou disciplínou.

To, co tady včera říkal pan premiér, a to, co je myslím kolektivním dílem vlády, jsou úryvky ze záložního plánu, na kterém vláda neustále pracuje, neustále ho aktualizuje. Je to jakési menu nástrojů, o kterých pevně doufáme, že je nebudeme muset použít, nebo budeme-li je muset použít, použijeme jenom některé a použijeme ty, které v daném okamžiku budou zcela namístě. A bylo to přesně takhle řečeno.

To jediné, z čeho jsem měl obavu při včerejším bodu, je, že pokud vláda otevřeně řekne některé úvahy a některé tituly z menu záložního plánu - na kterém, znovu opakuji, kontinuálně pracujeme ve spolupráci s Českou národní bankou, protože situace se mění každý den - že druhý den vznikne virtuální realita, jako že už tady máme recesi - jako že ji nemáme - a protože se udělá to, to a to, titulek v Hospodářských novinách je bohužel smutným dokladem toho, že obavy byly oprávněné.

To, co tady bylo včera prezentováno, nebylo nic jiného než odpovědnost vlády připravit se na časy horší, než teď reálně očekáváme. A bylo by neodpovědné na ty časy nebýt připraven! V tom nejsme v žádném rozporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil zpravodaj pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já tady nechci dělat reklamu, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, žádným novinám, takže nebudu říkat, které to jsou, ale jsou to noviny seriózní, nebo bývají řazeny mezi noviny seriózní, a titulek je na první straně: Zvýšení dluhu. Deficit rozpočtu příští rok vzroste o desítky miliard korun. Přesný odhad ještě není znám.

Já chápu, že novináři si mohou dovolit napsat na první stranu: deficit vzroste o desítky miliard korun, přesný odhad ještě není znám - ale můžeme si to dovolit my jako poslanci této Poslanecké sněmovny? Jak to, že tady projednáváme a schvalujeme rozpočet, jehož deficit může vzrůst o desítky miliard korun, ani odhad není znám a nikdo nám to ani neřekne? Neřekne nám to ani předseda vlády, neřekne nám to ani ministr financí. Jenom po nás chtějí, abychom pro tento návrh rozpočtu zvedli ruku. Mlčte, hlasujte, neptejte se, vláda to zařídí! To podle mého názoru není korektní přístup.

A jestliže se chováte takovým způsobem, vážení kolegové z vlády Mirka Topolánka, pak si prosím odpusťte mentorování! Odpusťte si to věčné mentorování jakéhokoliv návrhu sociální demokracie, který my tady předložíme. Vždyť vy vůbec nevíte, jaký schodek váš rozpočet má! Je to 38 mld.? Není to 38 mld. Je to 60 mld.? Možná to není ani 60 mld. Vy to přesně nevíte. Tak nás nepoučujte, pokud tady podáváme pozměňovací návrhy, které možná už zítra budete vydávat za své, tak jako místopředseda vlády Nečas vydává za svůj návrh, který předkládala sociální demokracie před 14 dny v rozpočtovém výboru! Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. Nyní se o slovo přihlásil předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Právě promluvil člověk, který je podepsán pod dluhopisovým programem za více než 300 mld. korun. Děkujeme, pane bývalý ministře, a doufám, že i bývalý předsedo rozpočtového výboru. (Potlesk několika poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. O slovo se přihlásil pan zpravodaj Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já myslím, že je dobré tady uvádět korektní čísla. Pod žádným takovým dluhopisovým programem podepsán nejsem a myslím, že bude dobré, až tady vaše vláda jako bývalá vláda bude skládat své účty - sečteme, podtrhneme, zhodnotíme a zhodnotíme to ve volbách nejpozději v létě roku 2010. To nebude průběžný účet, který vám lidé vystavili ve volbách do krajů a Senátu. To pro vás dopadlo katastrofálně. Počkejme si na konečný účet v létě roku 2010. Pak počítejme dluhopisové programy, hodnoťme deficity tak, jak probíhaly, včetně deficitů za vlády sociální demokracie, a já jsem přesvědčen, že hodnocení vyjde ve prospěch vlád sociální demokracie, protože, pane premiére, tak zoufalé výsledky v rámci hospodářské politiky, které vykazuje vaše vláda, tak zoufalé výsledky sociální demokracie neměla ni v prvních letech po roce 1998, kdy přebírala vládní odpovědnost! (Potlesk poslanců ČSSD. Nesouhlasné poznámky předsedy vlády a ministrů.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil opět ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já vás beru za slovo, pane předsedo rozpočtového výboru, a uzavírám s vámi sázku. Hodnotu sázky si určete sám. Ale musíme to měřit ve srovnatelném parametru, tedy nikoliv v deficitu cyklickém, ale deficitu strukturálním.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP