(18.10 hodin)

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Vážené kolegyně a kolegové, ráda bych navázala na to, co zde zaznělo z úst předsedy vlády. Prosím, berte to jako závazek, který nabízím Sněmovně jménem vlády. Jsme připraveni zajistit průběh afghánské mise takovým způsobem, že v misi ISAF nepřekročí mimo období rotací počet osob 480. Ti z vás, kteří se této problematice věnují, vědí, že to není žádná novinka, která by teď spadla z nebe. Já prosím tady dávám toto číslo jako opravdový závazek, který vláda dodrží, a je na vás, zda to přijmete.

Samozřejmě, že také zde zopakuji to, co řekl pan předseda vlády: jsme připraveni nenavrhovat již v příštím roce vysílání vojáků do mise Enduring Freedom pro rok 2010. Tato mise by v roce 2009 skončila.

Dovolte mi reagovat ještě na průběh rozpravy, která zde byla. Nevím už, ze kterých úst to zaznělo, a není to důležité, ale je důležité, co na to řeknu. Zpochybňování navyšování počtu je skutečně nepřípadné, protože všichni spojenci, všechny státy, všechny členské země NATO, počty navyšují bez ohledu na to, jaká politická reprezentace stojí momentálně v čele.

Zaznělo tady také pozastavení se nad tím, že bychom snad tímto návrhem měli více vojáků v Afghánistánu než v Kosovu. Já si myslím, že to vůbec není špatná úvaha do budoucna a že na jednáních v příštím roce bychom se tím měli zabývat. Situace v Kosovu by se měla ubírat tím směrem, že by byly posilovány policejní jednotky a vojáci by měli být přesunováni do Afghánistánu. Takto se chovají i další státy.

Dovolte mi jednu větu, aniž bych ji chtěla adresovat na konkrétní jméno. Řeknu jen tak toto: Ani stokrát opakovaná lež se nestává pravdou, tudíž musím říci - nebylo žádné jednání výboru pro obranu o Afghánistánu, které by se konalo a na kterém bych nebyla přítomna. Na všech jednáních jsem přítomna byla, a pokud má někdo jinou opačnou konkrétní informaci, prosím, nechť ji předloží.

Zazněla tady také slova o tom, že nebyly informace o počtech, o záměrech, o navyšování. Právě proto, že zde již v květnu letošního roku zaznělo volání po tom, aby Sněmovna byla informována, hned v měsíci následujícím, v červnu, byl distribuován ten materiál, ve kterém se vyskytovalo jedno číslo. To číslo bylo 615. Od června letošního roku s číslem 615 do Afghánistánu jste kolegové měli možnost býti seznámeni. Nyní, před několika minutami, jsem zde nabídla číslo 480.

Byla zde i vyslovena pochybnost o legitimitě této mise. Bylo zde konstatováno, že snad již ztrácí souhlas afghánské vlády. Možná že pochybnosti jsou, ale souhlas afghánská vláda dosud nikdy neodvolala. Rovněž tak platí rezoluce Rady bezpečnosti a rovněž tak je faktem, že v NATO platí konsensus na tuto misi. Můžeme tedy o tom debatovat, ale měli bychom o tom debatovat na těch místech, která k tomu patří.

K tomu mi dovolte se ještě vrátit později. Anebo teď. Pochybnosti, které zde byly vysloveny, byly vysloveny možná i z úst poslanců, kteří jsou členové Parlamentního shromáždění NATO. Prosím, to je platforma, kde by se měly tyto pochybnosti vydiskutovávat. Pokud mám správné informace, tak všichni poslanci této Poslanecké sněmovny, ať už jsou z nejrůznějších politických stran, v Parlamentním shromáždění NATO vždy podporovali afghánskou misi a nikdy nevyjádřili žádnou pochybnost. Není nic špatného na tom tu pochybnost mít. Ale je dobré ji vyslovovat tam a tehdy, kde to k tomu je určeno.

Pan poslanec Jičínský se tady vracel k mým slovům. Já jsem nemluvila o katastrofě a vím, že on si jenom nevybavil ten správný termín. Mluvila jsem o hrozbě a za tou hrozbou si stojím. Protože, a bylo to tady již také několikrát řečeno, pokud bychom všichni jako spojenci, ať už alianční nebo nealianční, opustili prostor Afghánistánu, stane se to prostorem pro výcvik teroristů ve velkém. Co bude následovat potom, zde již bylo také několikrát řečeno.

A ještě jednu věc, pan poslanec Jičínský zde mluvil o operaci Enduring Freedom jako o operaci, která není podložena rezolucemi Rady bezpečnosti. Tak já bych ráda doplnila o skutečnost, že operace Trvalá svoboda probíhá s oficiálním souhlasem afghánské vlády a v souladu se třemi rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Jedná se o rezoluce 1368, 1373 a 1378. V té prostřední, 1373, například Rada bezpečnosti "vyzývá vlády, aby spolupracovaly zejména na bilaterální a multilaterální úrovni v prevenci a potlačování teroristických útoků a aby podnikly akce proti pachatelům takovýchto útoků". Jakou vyšší legitimitu by ta mise mohla dostat?

Pokud tady z úplně jiných ústa zazněla slova jako agrese a okupace, tak já bych ráda řekla: Rezoluce Rady bezpečnosti a souhlas vlády, pokud tyto dvě podmínky jsou splněny, tak o agresi a okupaci se mluvit nedá. Agrese a okupace, to mi připomíná naši československou zkušenost z roku 1968. To byl ale jiný příběh.

Kolegové a kolegyně, dovolte mi závěrem bez ohledu na to, zda patříte k levé, nebo pravé části politického spektra, prosím, mějme při hlasování na paměti, že tímto hlasováním rozhodujeme o naší zahraničněpolitické pověsti, o bezpečí našich vojáků, o naší věrohodnosti, o tom, co se tady ještě nikdy v historii NATO nestalo - že by některý spojenec dal příslib, který by na poslední chvíli nedodržel. Já myslím, že takovou ztrátu důvěry si Česká republika nemůže a nesmí dovolit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni obrany. Řeším malý problém, procedurální, a podle jednacího řádu, protože reagovat na závěrečné slovo chtějí lidé s přednostním právem. Rozhodnu se docela jednoduše, udělím slovo místopředsedovi Sněmovny Lubomíru Zaorálkovi, který se hlásil první.

Aha, takže pan kolega Hašek jako předseda klubu s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji vám, vážený pane místopředsedo, i panu místopředsedovi Zaorálkovi, nicméně jeho vystoupení odsunu o deset minut. Na tuto dobu žádám možnost přestávky pro klub sociální demokracie. Zároveň se ptám, zda můžeme využít Státních aktů. Děkuji. Čili pokud bude pauza vyhlášena, svolávám poslanecký klub sociální demokracie do Státních aktů ihned.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže 10 minut, vynikající, tak v 18.30 se tady sejdeme, abychom mohli pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 18.18 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP