Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. prosince 2008 v 17.30 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Paní kolegyně, páni kolegové, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny. Žádám ty, kteří se ještě nepodepsali, aby tak učinili. Dám vám na to ještě prostor, protože bych rád hovořil ještě jednou s předsedy poslaneckých klubů o pořadu schůze.

Dnešní přerušené jednání 44. schůze bychom zahajovali bodem 15, poté bychom projednávali návrhy zákonů ve třetím čtení. S tím souvisí i otázka rozhodnutí, které znamená, že bychom museli potvrdit podle § 95a jednacího řádu, že rozhodujeme v jiné hodiny, než je středa nebo pátek od 9 do 14 hodin, ve třetím čtení. To by bylo první hlasování, které bychom provedli.

Prosím pány předsedy klubů, aby za mnou ještě na chviličku přišli. (Porada s předsedy klubů.)

Paní poslankyně, páni poslanci, doufám, že jste využili toho času, který jsem potřeboval na poradu s předsedy klubů, a podepsali jste se na prezenční listiny.

Ještě předtím, než zahájíme bodem 15, budeme muset rozhodnout o tom, jestli chceme hlasovat mimo hlasovací hodiny pro třetí čtení.

 

V hlasování pořadové číslo 39 bychom rozhodli, že Poslanecká sněmovna souhlasí s hlasováním o zákonech ve třetím čtení po 14. hodině ve středu. To je hlasování, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 139 hlasovalo pro 130, proti 2, návrh byl přijat. Procedurálně tedy můžeme rozhodovat o zákonech ve třetím čtení.

 

Nyní budeme postupovat podle pořadu schůze. Prvním bodem dnešního odpoledního jednání přerušené 44. schůze je bod číslo 15. Tím je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb.,
o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ - prvé čtení

 

Ještě než požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl pan ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Petr Nečas, požádám pana poslance Pavla Hojdu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane místopředsedo vlády, prosím, můžete přednést své úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, tento vládní návrh pouze transponuje příslušnou evropskou legislativu a provádí jednotlivá nařízení Evropského parlamentu a Rady v této oblasti.

Navrhuji, abychom tento bod přerušili do příští středy odpoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Je to procedurální návrh, o kterém hlasujeme podle zákona o jednacím řádu bez rozpravy. Protože padl už v úvodním slově, nebudu to nijak komentovat a zahájím hlasování pořadové číslo 40.

Ptám se, kdo je pro návrh pana místopředsedy vlády Petra Nečase přerušit tento bod do středy příštího týdne odpoledne, po 14. hodině. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 157 pro 99, proti 5, návrh byl přijat. Konstatuji, že bod číslo 15 byl přerušen do středy příštího týdne, tj. do 17. 12. 2008, nejméně do 14. hodin.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Petru Nečasovi a končím bod číslo 15.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 16. Tím je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 573/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr školství Ondřej Liška a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Walter Bartoš. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 573/2.

Otvírám rozpravu ve třetím čtení a konstatuji, že nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan ministr školství Ondřej Liška. Pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP