(18.50 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Investice. Chci konstatovat, že příští rok se dá 70 milionů do domácího vězení a bude tedy připraven systém na realizaci této dohody. Ale prosím vás, toto je procesní opatření. Pachatelé zde jsou, bude stejný počet pachatelů, nebude jich více, nebude tedy více práce pro Mediační a probační službu. Ta musí s těmi odsouzenými pracovat stejně, pouze odsouzení probíhá v rámci hlavního líčení a ne odklonem. Tedy je mylná představa, že nám naroste počet odsouzených. Ten je pořád stejný podle množství obžaloby. Chtěl bych upozornit, že rozdíl zde žádný nebude.

Klíčová úvaha, proč dotyčný chce, pokud se přizná, aby proběhla dohoda o druhu a výši trestu - na to je odpověď jednoduchá. Je celá řada obžalovaných, např. u nedbalostních trestných činů, kteří chtějí, aby ta věc byla rychle ukončena, kteří nechtějí chodit k soudu atd.

Končím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. O slovo se přihlásil pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Jen fakticky. Pokud se týká onoho personálního obsazení Nejvyššího státního zastupitelství, myslím, že to není politická výhrada, protože nejde podle mého názoru jen o to, co je napsáno na papíře v nějakém zákoně, ale o to, jak to funguje a jak to realizují konkrétní lidé. Proto pro mne je podstatné, jakým způsobem toto funguje.

Pokud se týká podmíněného zastavení, to je samozřejmě odklonem. Funguje možná trošku jinak, ale má stejný smysl. Ale to nejdůležitější je, že Probační a mediační služba podle mého názoru - a já to v praxi vidím - skutečně nemá personální kapacity na to, aby řešila to, co řešit má, a zatěžovat ji jakýmikoli dalšími úkoly, které budou ze zákona povinné, tedy to, že se bude muset podílet na přípravě a dohadování dohod, bude určitě velmi náročné. Myslím, že bude velmi zajímavé sledovat, jak se s tím vypořádá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Mohu ukončit rozpravu? Zdá se, že ano. Takže rozpravu končím.

Pan ministr, předpokládám, ve svém závěrečném vystoupení reagoval na rozpravu, takže dávám slovo, chce-li, panu zpravodaji. Pokud ne, konstatuji, že v rozpravě padl návrh na zamítnutí.

Konstatuji, že na žádost z pléna jsem vás odhlásil. Takže prosím, aby ti, kdo chtějí hlasovat, se znovu přihlásili. Myslím, že mohu zahájit hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 36. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 145 poslanců, pro 69, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Je nějaký další návrh? Není.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37. Kdo souhlasí s tím, aby návrh projednal ústavněprávní výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, pro bylo 144, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Mohu ukončit první čtení s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dámy a pánové, další bod již nezačneme projednávat. Připomínám, že zítra v 9 hodin začne jednání - třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, poté budeme pokračovat v projednávání bodů, které jsou zařazeny na 45. schůzi za rozpočtem.

Přeji vám hezký večer a zítra ráno se těším s vámi na shledanou. Se členy podvýboru pro státní vyznamenání se těším na shledanou už v 8 hodin ráno.

 

(Schůze přerušena v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP