(17.50 hodin)
(pokračuje Mazuchová)

A já se tady zamýšlím nad tím. Přece velký zájem o tuto dávku však ještě neznamená, že ji všichni zájemci dostanou. Jestli má ministerstvo problém s nastavením kritérií, ať přistoupí k jejich revizi. Nemyslím si, že je řešením v případě, že úřady nezvládají kvalitně a kompetentně posuzovat žádosti o tyto dávky, jednoduše rezignovat na systém posuzování a přistoupit k plošnému snížení dávky v prvním stupni závislosti. Jenom pro ilustraci. Jestliže je příspěvek přiznán v případě žadatele, který nezvládá 12 úkolů, tak i kdyby v rámci sociálních služeb týdně využíval pouze čtyři služby poskytované pečovatelskou službou, každá za cenu 85 korun, tak měsíčně jsou jeho náklady 1360 korun. Takže si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by se mělo spíše snažit o způsob, jak přivést příjemce příspěvku k provozovatelům služeb, než činit to, co činí, to, co navrhuje snížením příspěvků ze 2000 korun na 800 korun.

Proto i já se přikláním k návrhu pana poslance Petrů a pana poslance Škromacha, dodat k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak já jsem dával dobrý pozor, myslím, tento návrh pan poslanec Škromach nedal. Pan poslanec Škromach vytvořil prostor, nebo chce vytvořit delší prostor o 30 dnů pro projednávání ve výboru. Takže to jenom na upřesnění.

To byl poslední příspěvek v diskusi. V rámci diskuse, pane ministře? V rámci diskuse chce vystoupit místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já bych chtěl tady zopakovat slova ze svého úvodního vystoupení, že v těchto věcech, které jsou tady diskutovány, to znamená především ve výši úhrady příspěvku na péči prvního stupně a způsobu a metody této úhrady, jsem jednoznačně připraven na kompromis. Řekl jsem to tady naprosto zřetelně. Chci, aby tato věc se nestala předmětem nějakého politického střetu. Z tohoto důvodu naprosto podporuji dva návrhy, které tady zazněly na prodloužení lhůty, to znamená jak od paní poslankyně Levé o 20 dní, tak od pana předsedy výboru Škromacha o 30 dní. Myslím si, že je to naprosto správné a logické.

Na druhé straně bych chtěl velmi požádat o to, aby tento návrh prošel do druhého čtení, mimo jiné z jednoho důvodu, který tady chci říci, a sice že tento návrh upravuje snadnější, nebo rozšiřuje možnost přístupu k příspěvku na péči u dětí do 18 let s metabolickými chorobami, to znamená s chorobami, jako je fenylketonurie, celiakie, jako je diabetes mellitus, jako jsou leukemie a podobně. Odklad těch legislativních lhůt, to znamená nové předložení zákona, nové schvalování vládou, zopakování celého legislativního procesu, u rodin těchto dětí podle mého názoru povede k tomu, že zbytečně později se dostanou k této dávce, k níž přístup usnadní právě tato novela. Myslím si, že by bylo správné od Poslanecké sněmovny zachovat se vstřícně k těmto rodinám s dětmi, umožnit postoupení do druhého čtení, dohodnout se na kompromisním znění, které se bude týkat příspěvku na péči prvního stupně, a tento politicky nekonfliktní kompromis potom prohlasovat ve třetím čtení, tak aby ještě v průběhu příštího roku měly rodiny těchto dětí, které jsou takto těžce nemocné, přístup k příspěvku na péči prvního stupně. Vrácení k dopracování a zopakování celého legislativního procesu povede ke zbytečnému zdržení.

Poslední věc, kterou jsem tady chtěl říci je, že cílem této novely - jakkoliv navrhuje úpravu příspěvku na péči prvního stupně, ale chci také zdůraznit úpravu příspěvku na péči čtvrtého stupně, protože ten se tady zvyšuje proti stávajícímu znění - není snaha ušetřit. Je to pouze snaha zbrzdit nebo zastavit ten legislativní návrh, který vedl k explozi výdajů. Tady bych chtěl připomenout, že pro rok 2007 byly rozpočtovány objemy příspěvku na péči ve výši 8,9 miliardy korun v návrhu státního rozpočtu. Realita byla 14,2 miliardy korun. V letošním roce bude ten objem příspěvku na péči téměř 19 miliard, někde okolo 18,5 miliardy korun. To znamená nikdo nechce omezovat tyto prostředky, pouze na nějaké rozumné výši se ten objem musí zastabilizovat, a proto jsou dělány tyto kroky.

Já bych chtěl ale opravdu zdůraznit, že platí to, že mým cílem je naleznout široce průchozí politický kompromis o této podobě, a chtěl bych velmi vyzvat k tomu, abychom propustili tento zákon do druhého čtení, protože právě ona úprava, která rozšiřuje možnost přístupu k příspěvku na péči u dlouhodobě těžce nemocných dětí, je podle mého názoru dostatečným důvodem, abychom tento návrh projednávali velmi rychle i ve druhém čtení, byť v prodloužené lhůtě, protože opravdu na dosažení kompromisu 20 nebo 30 dní navíc je naprosto v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Petru Nečasovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl položit jednu otázku. V době, kdy jsme začínali uvažovat o potřebě novely zákona o sociálních službách, se často zmiňovalo, že část, minimálně polovina těch prostředků, které se dávají ve formě dávek, se bude dávat ve formě poukázek, za které lidi potom budou nakupovat sociální služby. Čili je vidět, že tento záměr se opustil. Chtěl bych se zeptat, z jakých důvodů se tento záměr opustil.

A potom bych chtěl říct, že mně trochu vadí, že se tady vlastně házejí do pytle dvě skupiny lidí. Jednak ti, kteří ty sociální dávky nevyužívají, nebo, jak se píše v zákonu, tak zneužívají, a pak ti, kteří vlastně za ty peníze sociální služby nakupují. Čili to je jedna výhrada tady k tomu zákonu.

Potom bych chtěl ještě říct, že je třeba si uvědomit, co nastane, pokud se sníží ten příspěvek tak, jak je navrhováno, tak se samozřejmě zhorší situace těch poskytovatelů, kteří poskytují pobytové služby, protože se uvádí, že až jedna čtvrtina lidí, kteří pobírají příspěvek v prvním stupni, je v pobytových zařízeních. Čili ten deficit, který dneska je uváděn kolem 2 miliard u poskytovatelů sociálních služeb, se pochopitelně prohloubí, protože ti lidé budou mít méně peněz. Takže chtěl bych tedy vědět, jestli se na to nějakým způsobem bude reagovat v případě navýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže teď je příležitost opět pro pana ministra Petra Nečase. Takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Znovu zopakuji, že tato novela obsahuje několik úprav, že důvodem pro předložení této podoby byla snaha dostat co nejrychleji tento návrh do legislativního procesu prostě proto, že si troufám říci i na základě toho, jak jsem oslovován jednotlivými poslanci a poslankyněmi, že od začátku loňského roku ta nepříznivá situace např. právě u rodin s dětmi, které mají děti s metabolickými a jinými interními chorobami, které nedopatřením nebo určitým nedomyšlením podoby toho zákona z roku 2006 začaly vypadávat ze systému, a že se jedná prostě o poměrně velké množství těchto dětí, tak jsme se snažili cestu co nejvíce zrychlit tohoto legislativního procesu, aby ještě v průběhu příštího roku to nebylo dáno pouze nějakým metodickým pokynem lékařské posudkové služby, ale skutečně byl tento nárok opřen pro tyto rodiny s dětmi o zákon, s tím, že - znovu opakuji - my jsme připraveni využít té časové prostory, která vznikne pro projednání kompromisního návrhu příspěvku na péči prvního stupně.

Řeknu velmi otevřeně, že ten kombinovaný způsob placení, který je nejvíce nasnadě, tak v tu chvíli, kdy tento zákon byl spuštěn do připomínkového řízení, to znamená na jaře letošního roku, nebyl ještě aplikovatelný. Nicméně od té doby díky tomu, že běžel legislativní proces, tak i my jsme postoupili do značné míry dále a nyní jsme schopni se domluvit, dohodnout v průběhu druhého čtení na kompromisní úpravě, která by např. zajistila to, na co se ptal pan poslanec Hovorka, to znamená že by skutečně pro ty poskytovatele bylo zajištěno, že dostanou 2000 korun.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP