(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní se vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty k projednání, a to na pět dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 22, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22, z přihlášených 132 pro 124, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a lhůta k projednání byla stanovena na pět dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 9.

 

Pokračovat budeme bodem

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vláda navrhla, abychom rozhodli již v prvním čtení podle § 90 odst. 2. Upozorňuji, že k tomuto návrhu je zde opět více než padesát podpisů, veto klubu České strany sociálně demokratické, a proto takto vládní návrh projednávat nemůžeme.

Požádám pana poslance Petra Červenku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jedná se čistě o racionalizační novelu, která se týká organizačních složek státu v rámci jednoho resortu, tedy Ministerstva financí jako ústředního orgánu státní správy a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ministerstvo financí spravovalo majetek po zrušeném Fondu dětí a mládeže, plus majetek na území hl. m. Prahy. Poté byl upraven zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který z této finanční prokuratury udělal hlavního státního byťáka, uklízečku, autodopravce a správce objektů a uložil mu spravovat objekty po bývalých okresních úřadech na celém území České republiky. Došlo tedy k tomu, že souběžně dvě instituce spravují stejnou agendu, což je mimořádně neefektivní, personálně náročné. Já navrhuji zbavit se části svých vlastních pravomocí a převést tuto agentu kompletně na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo financí neztratí kontrolu, neboť dále nad Úřadem má svoji metodickou a kontrolní roli.

Tolik smysl tohoto návrhu, o jehož podporu žádám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Červenka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, majetek státu značné hodnoty, avšak stejného charakteru, je přes zřízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z roku 2002 stále spravován různými organizačními složkami státu. Z těchto důvodů nám pan ministr Kalousek představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů. Jde o novelu zákona, která mění příslušnost hospodaření s majetkem státu podle § 4 odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 364/2002 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, a změnách některých zákonů, ve znění zákona 478/2003 Sb., z Ministerstva financí České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pan ministr uvedl důvod změny zákona. Tím je především racionalizace při nakládání s majetkem státu a rozšíření okruhu státního majetku, s nímž Úřad bude moci hospodařit.

Navržená změna zákona č. 201/2002 Sb. nebude mít dopad na veřejné rozpočty.

Předkladatel, jak už tady zaznělo, původně navrhoval Sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení. Hlasy 51 poslanců ČSSD však bylo vzneseno veto proti projednávání tisku 649 v režimu § 90 odst. 2 zákona č. 90/1999.

Organizační výbor navrhl přikázat tento tisk 649 k projednání rozpočtovému výboru. Dovolte, abych navrhl zkrácení lhůty pro projednání v rozpočtovém výboru na pět dnů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho připomínku na zkrácení lhůty a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Chytky. Pan kolega Chytka v obecné rozpravě jako první, po něm pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Vážený pane ministře financí, když už si rok dopisujeme ohledně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak byste se jistě podivil, kdybych nevystoupil teď, když je tento bod na programu. Já jsem původně váhal, zdali nepožádat, aby ten tisk šel i do ústavněprávního výboru, ale nakonec jsem se rozhodl zvolit tuto jednodušší a pragmatičtější cestu, oslovit vás přímo na plénu. Věřím, že ve druhém a třetím čtení mi odpovíte.

Jenom abychom si připomněli, jde o pozemky pod družstevními domy. To je kauza, která je poměrně velice stará. Všichni právníci v této zemi se shodují, že členům družstev pozemky pod jejich domy patří, avšak stát neumí tyto pozemky těm členům družstva, nyní již společenství vlastníků jednotek, protože odkoupili jednotlivé družstevní podíly, převést. To kolečko je takové, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sepsal darovací smlouvy, ty darovací smlouvy však katastrální úřad v Ostravě odmítl zaregistrovat, s tím, že je zapotřebí, aby Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sepsal souhlasné prohlášení, neboť podle katastrálního úřadu v Ostravě na ně ty pozemky přešly ze zákona. O tom byl informován Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, avšak ten trvá na svém, že jediné, co je ochoten, je udělat darovací smlouvy, a tak se kruh uzavřel.

Vážený pane ministře, vy jste mi naposledy odepsal v létě a v tomto dopise je jedna věta: "Ministerstvo financí koncem měsíce září opět komplexně posoudí a vyhodnotí aktuální situaci s cílem s konečnou platností v této věci rozhodnout." Září uběhlo, uběhl říjen, listopad, je prosinec, a stále podle mého to rozhodnutí na spadnutí není.

Já jsem nečekal, obrátil jsem se na předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pana Ing. Karla Večeřu a ten mi 18. listopadu poslal dopis, ze kterého bych přečetl alespoň úvod: "Vážený pane poslanče, dne 23. října jsem obdržel váš dopis ohledně nabývání pozemků pod domy bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, Mojmírovců, v Mládí, Ostravě, v Mariánských Horách, kterým navazujete na náš rozhovor v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že historie tohoto problému je vám podrobně známa, jak plyne z písemností, které jste mi zaslal v příloze Vašeho dopisu, přejdu přímo k současnému stavu.

Ve věci jsem se obrátil o aktuální informace a zjistil, že Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Ostrava, v roce 2005 zamítl 55 návrhů na vklad vlastnického práva k podílům na pozemcích pod bytovými domy ve prospěch vlastníků bytů na základě darovacích smluv uzavřených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP