(15.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás s návrhem na usnesení, které se nezdá býti zapadající do právě projednávaného bodu, nicméně byl jsem pověřen a vystupuji zde jako předseda dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi. Samozřejmě, že výsledek jednání naší komise a posléze rozhodnutí Poslanecké sněmovny má určitý dopad, nicméně asi ne na celosvětovou finanční krizi, spíše do našeho státního rozpočtu.

Proč předstupuji? Dočasná komise pracuje relativně intenzivně a na poslední schůzi, která se uskutečnila minulý čtvrtek, jsme zadali Ministerstvu kultury zpracování analýzy u firmy Ernst and Young, která by měla výrazným způsobem přispět k objasnění některých podle řady z vás hrubých odhadů a toto zpřesnění by posléze mělo vést snad k nějakému návrhu nebo závěru. Práce této expertní skupiny potrvá zhruba dva měsíce, a jak si možná někteří vzpomenete, Poslanecká sněmovna ve svém usnesení uložila, abychom předložili svůj návrh Poslanecké sněmovně do konce letošního roku. Protože to z důvodů, které jsem právě uvedl, není účelné a není ani možné a protože mně to vzhledem k tomu, že veškeré schůze, které se zřejmě do konce roku odehrají a budou svolány na podpisy, neumožní, abych to zařadil do standardního jednání Sněmovny, a svolávat ke změně tohoto usnesení zvláštní mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny mně nepřijde úplně nejšikovnější, tak si vás dovoluji obtěžovat návrhem, který by umožnil naší poslanecké komisi pracovat zhruba o čtvrt roku déle, s tím, že se může ukázat, že i tento termín bude potřeba prodloužit.

Návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat a které bylo předjednáno nejen na půdě komise, ale s řadou z vás, by znělo takto: Poslanecká sněmovna mění usnesení 808, část 3, ze dne 13. 6. 2008 tak, že prodlužuje lhůtu do 31. března 2009.

Stručná změna, která umožní, aby se naše komise pokud možno se ctí vyrovnala s úkolem, který jí Poslanecká sněmovna uložila. Děkuji vám za to, že tento návrh podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane místopředsedo. Byl jste posledním přihlášeným do rozpravy podrobné. Podrobnou rozpravu končím a poprosím pana premiéra o avizované závěrečné slovo, taktéž, bude-li mít zájem, i pana zpravodaje. Vážený pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Nechci protahovat diskusi, pokud to diskuse tedy byla. Já myslím, že to, na čem se shodujeme, je, že nejdeme do úplně jednoduchých časů. To, že si potřebovali někteří odehrát v Parlamentu směrem k veřejnosti svoji oblíbenou hru, to mě nechává chladným, protože zodpovědní z nás vědí, že tomu problému budeme muset čelit společně a že některé kroky, které budeme možná muset řešit, budou potřebovat i parlamentní půdu. Tady vás žádám, abychom o té věci jednali, abychom se na ní případně shodli a ty kroky realizovali opravdu společně. Exekutiva bude na případné problémy v těch variantách a scénářích, které jsem představil, reagovat určitě včas. Pochybnosti o tom nechávám znovu spíše parlamentní diskusi, nicméně odpovědnost za to, aby případné ekonomické problémy nepostihly naše občany a firmy, má vláda v této chvíli přece jenom vyšší. A tady nepochybujte o mém slovu, že my z toho mixu opatření vybereme ta, která budou danou situaci řešit nejlépe.

To, o co bych požádal, je, abychom se tou věcí zabývali možná na nějakém užším fóru odborníků, tak abychom mohli možná lépe verifikovat scénáře, možná se bavit o tom mixu opatření bez těch populistických vystoupení, která jsem ve Sněmovně během této diskuse zaznamenal.

Za tu diskusi přesto děkuji. Bylo tam pár věcí, které stojí za zamyšlení. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje, přeje-li si přednést závěrečné slovo nebo nám navrhnout v tomto případě velmi jednoduchou proceduru.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vzhledem k tomu, že tady všichni tíhneme ke stručnému vystoupení, tak jenom jakýsi předapel, než vás seznámím s procedurou hlasování. Skutečně si myslím, že pan premiér měl v jednom pravdu, a to že krize předpokládá naši společnou práci a věcnou diskusi.

A nyní, když dovolíte, bych přednesl proceduru.

Za prvé bychom hlasovali o mém návrhu, tedy konstatace nepřipravenosti vlády. Tady si myslím, že v pořadí je to první hlasování, tak jak byly návrhy podány. Je to návrh, proti kterému v logice věci stojí návrh kolegy Suchánka, tedy že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády. Čili buď bude přijato jedno, nebo si můžeme pak zahlasovat o druhém.

Ve druhém kroku bychom hlasovali o oné strukturované žádosti Poslanecké sněmovny směrované k vládě České republiky, a to po jednotlivých bodech a) až e).

Ve třetím kroku bychom uzavřeli ten problém nějakého usnesení, to znamená, abychom rozhodli o návrhu kolegy Suchánka.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já s vámi souhlasím, pane zpravodaji. Táži se, zdali má někdo námitku. Ano, na závěr kolega Kasal.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, uvědomuji si, že sveden tím, že jsem tam trošku hledal věcnou souvislost, tak jsem opomněl, že tady zazněl návrh na to, abychom usnesení z června letošního roku změnili a prodloužili lhůtu pro práci komise řešící církevní majetek, a to do lhůty 31. března příštího roku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, to bude poslední usnesení. Táži se, zdali někdo vznáší námitku proti tomuto postupu. Není tomu tak. Můžeme se tedy zabývat jednotlivými body. Pane zpravodaji, seznámíte nás vždy s tím, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, čili první hlasovací krok. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje nepřipravenost vlády České republiky na dopady krize.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 7. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 170 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 82. Návrh nebyl schválen. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, nyní se dostáváme k bloku Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu. Já jsem avizoval, že bychom měli hlasovat po bodech, čili bude to pět hlasovacích kroků.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane zpravodaji, neříkal jste nejprve hlasovat usnesení pana kolegy Suchánka, a potom teprve to vaše strukturované?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Máte pravdu, že ta dvě hlasování stojí proti sobě a že věcně nevylučuje přijetí toho, o čem teď mluvím, s tím, že bychom to vzali na vědomí, ale také jsem mluvil o tom, že bychom měli postupovat v pořadí návrhů tak, jak byly podány.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Omlouvám se, zmýlila jsem se. Na žádost z pléna vás odhlašuji. Prosím všechny o novou registraci. Budeme tedy hlasovat v pořadí, jak nám bude předčítat pan zpravodaj. Počkáme, až se všichni, kteří o to mají zájem, přihlásí svými hlasovacími kartami. Vypadá to, že všichni již tak učinili.

Pane zpravodaji, přečtěte nám první návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, je to žádost, aby vláda přijala okamžitá opatření proti růstu cen energií a nákladů spojených s bydlením.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 8 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 38. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP