(18.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Domnívám se, že na veřejných financích, které jsou často velice tvrdě vymáhány od občanů, kteří mají velmi malé zisky, prostě chtít, aby sanovali bankovní podnikání, pokusy bank, různých fondů, různých automobilek, různých neúspěšných ekonomických projektů, výsledek může být jediný. Až přijde, nebo by měl přijít hospodářský růst, státy budou zadlužené, bude chátrat infrastruktura - a zase bankéři budou ti, kteří se budou pakovat na dluhopisech chaoticky vydávaných v době, kdy ztratili politikové nervy.

Nezaměstnaní - kéž by jich bylo po této hospodářské krizi v České republice jenom 80 tisíc! Pokud si vzpomínám, tak v dobách pana Špidly, Zemana se ta čísla pohybovala kolem půl milionu, stát stáli horentní náklady. Takže my víme, co obnáší nezaměstnanost - osm, devět, deset procent.

V této souvislosti právě možná více než v dobách růstu chci vyzvat opozici, aby se skutečně zamysleli, jestli nezvolnit tak, aby se zpružnil pracovní trh, a v době, kdy podnikatel má práci, sežene ji, může zaměstnat, nemá práci, proč se má s ním složitě rozcházet. Alespoň v tomto pokud byste pomohli, protože naším cílem všech by měl být zaměstnaný člověk. Když bude zaměstnaný, bude pobírat mzdu, nebude zatěžovat stát. Vyděláme na tom násobně.

Je zajímavé, že Evropská unie si pohrávala s hodně levicovými myšlenkami, ale jakmile začne být zle, pan Barroso začne volat po alespoň dočasném snížení daní. Druhá část, se kterou já se neztotožňuji - pumpování peněz do ekonomiky. Pokud by bylo racionální, ještě by snad bylo snesitelné. Ale když je zle, ten údajně končící kapitalismus s nízkými daněmi najednou může být dobrý.

Domnívám se, že skutečně by stálo za to udělat jednání Evropské unie jednotlivých států, protože opravdu je potřeba nastavit nebo udělat přítrž tomu, aby prostě vymýšleli v Bruselu nesmysly, a v okamžiku, kdy se objeví problémy, všichni hází, největší integrátoři Evropské unie, flintu do žita a začnou separátně vyhlašovat věci a představy, které mohou znamenat doslova zruinování i prosperujících malých ekonomik přes noc.

Pokud se týká energetiky, já bych varoval, pokud jsme energeticky soběstační konkrétně u elektrické energie, nevyrábějme jí více, než je třeba, na export. Ono je to velice lákavé, nicméně jednou zaplatíme ekologické náklady, které zatím z dosavadních technologií vznikají. Proto to berme tak, že rozjíždějme projekty, realizujme je pro období, kdy skutečně elektrickou energii my osobně potřebujeme. Export bude pro naše nástupce příliš drahým.

Chtěl bych, aby zejména opoziční část spektra se zamýšlela i nad takovými otázkami, do jaké míry, do jaké výše máme právo zadlužovat své nástupce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím o slovo pana poslance Jindřicha Valoucha, který je též řádně přihlášen do této obecné rozpravy.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, věřím, že se mi podaří být věcný a konkrétní. Z dnešního jednání mám takový pocit, že si snad sociální demokraté vymysleli problém, který nese název světová finanční krize, která přerůstá v hospodářskou krizi. Chci ujistit ctěnou Sněmovnu, že to opravdu problém je, není to problém vymyšlený, ale je to problém konkrétní, který je nutno řešit. Dovolím si právě ukázat na to, že sociální demokraté si problémy nevymýšlejí, ale musí reagovat na to, co v podnikání se realizuje, jaký to má dopad na život v naší společnosti.

Jedním takovým příkladem je i dopis, který jsem obdržel od majitele firmy Meopta pana Rausnitze, který je Čechoameričan. Myslím si, že jako Čechoameričan, který podniká jak ve Spojených státech, tak u nás, prakticky ví, o čem hovoří. Dovolím si jenom malou část ocitovat, abychom si uvědomili, že opravdu tento problém zde existuje.

Cituji: Management firmy reagoval okamžitě velmi jasně řadou vnitřních opatření a přešel na krizové řízení společnosti se záměrem stabilizovat základní funkce a udržet výrobu. Jak můžeme sledovat, není to pouze specifika Meopty, podobně jsou na tom další exportéři jak v České republice, tak v Evropě. Přes všechna akční opatření se díky neustále se zhoršující odezvě z trhu dostáváme téměř do neřešitelné situace. Z toho důvodu vás informujeme o tom, že je ohrožena významným způsobem zaměstnanost v regionu, která dosáhne zhruba 2200 pracovních míst. Dle našeho názoru se již jedná o problém, který není záležitostí managementu a majitelů firem. Průmyslový export tvoří zásadní příjmovou položku do státního rozpočtu včetně daňových odvodů za zaměstnance. V řadě nejrozvinutějších zemí Evropské unie se již zcela legislativně projednávají různé formy podpory pro průmysl tak, aby se zabránilo celkovému kolapsu ekonomiky. Pokud zůstaneme stranou, mohly by být důsledky velmi vážné. - Tolik citace.

Proto pokládám jednoduchou otázku vládě. Jak vůbec vláda se bude zabývat, jakými kroky, a přijme opatření k tomu, aby byly sníženy dopady na světovou finanční a hospodářskou krizi, a to v návaznosti na státní rozpočet pro příští rok? Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Prosím nyní o slovo pana kolegu Petra Braného, který je přihlášen jako osmý řádný do této rozpravy.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, je i výhodou, že se dlouho čeká na řádnou přihlášku, dá se zase vystoupení zestručnit. Pokusím se o to.

Já bych navázal v podstatě i na svého předřečníka. Jenom jednoduchou tezí, kterou nebudu dál rozvádět. Ale jak je v podstatě vám všem známo, ekonomové se shodují v tom, že začne-li krize krizí finanční, tak je mnohem hlubší dopad na reálnou ekonomiku. A to nás teprve čeká. Ale jak říká klasik - žádnou paniku si nepřeji, ani ji nechci vyvolávat, ale abychom nežili někteří v iluzi, že teď už nejhorší je za námi. To zde ani takto nezaznívalo, ale spíš tu zazníval optimismus, že už jsme to nějak zastavili. Ale zkušenost a teorie hovoří o něčem jiném. Byl bych rád, kdyby se to nepotvrdilo.

Já se spíš zastavím u toho, co očekává občan v této chvíli. Směrem ke státnímu rozpočtu z hlediska utlumení krizových dopadů, o tom z hlediska pozice KSČM hovořil velmi podrobně a výstižně Jiří Dolejš, i Vašek Exner se některých otázek dotkl. Nebudu to tedy rozvádět. Já bych se jenom snad zastavil u stupně kraje, kdy po vítězných volbách sociální demokracie a levice v krajích bylo velké očekávání a změna - o té nechci hovořit - ale navíc to ještě komplikuje, že se musí začít vážně reagovat na možné dopady krize do krajů, a v jaké situaci stojí ty kraje.

Určitá míra zadluženosti u měst a obcí je též problém podfinancování, i když znám pana ministra Kalouska a jeho názor, aby nemusel k mikrofonu, klidně ho řeknu, že je 80 miliard na účtech měst a obcí, takže jak se říká, je kde si půjčit, ale tam je to ta účetní operace, a jsou to ty převody z roku na rok a zejména finance ve školství. Takže trvám na tom, že je podfinancovanost. Zároveň si musíme říci, že nás čeká v krajích až možná i o 15 % nižší daňový výnosnost, než se očekávalo z hlediska rozpočtu a příprav, které proběhly.

Jak jsou postaveny zatím rozpočty v krajích, je vám asi známo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP