(17.00 hodin)
(pokračuje Říman)

Za druhé, v dobách, kdy o růstu energií obecně, k jakému došlo v letošním roce, nebylo ještě vidu ani slechu, tedy v roce 2005 například, kdy byla vyhlášena cena na rok 2006, tak ten růst byl v podstatě stejný, obdobný, 8 %. Říkám v dobách, kdy se ceny neznásobovaly o desítky procent každý měsíc, jako tomu bylo teď. Jinými slovy, že se nám podařilo udržet ten růst na stejné výši, jako vy jste ho měli v dobách, kdy žádné finanční krize nebyly a kdy růst komodit nebyl takový strmý, jako byl v letošním a loňském roce, to já považuji skoro za zázrak.

A za třetí. To, po čem voláte, že cena má kopírovat cenu, která je momentálně na trhu, tak to je možné. Svědčí to o tom, že vlastně nevíte, jaké možnosti zákazníci mají. Je možno si zvolit roční tarif, což je to, o čem se bavíme, ale pak jsou tady také produkty, které už existují od počátku existence burzy a někteří zákazníci je využívají, že si volí měsíční nebo kvartální tarif. To znamená každý měsíc platí jinou cenu podle toho, jaká cena na burze je. Jinými slovy, platí v podstatě ve stejném, nebo ve velmi obdobném režimu, jako platí motorista při příjezdu na pumpu, kdy někdy je cena benzinu nebo nafty 35 Kč, někdy, jako teď, 25 Kč. Tedy tento model funguje, a kdo chce, říkám opět včetně posledních domácností, ho může použít. Faktem je, že většina zákazníků, ať už domácností nebo spotřebitelů -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane ministře, promiňte, faktická poznámka skončila.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já mám přednostní právo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pokud to bylo v rámci přednostního práva s řádnou přihláškou, tak…

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já už to dokončím, paní předsedající. Ale myslím si, že to právo mám. (Veselost.) Teď jste mě zarazila…

Pokud tedy drtivá většina zákazníků dneska využívá té roční možnosti stanovení ceny, je to její volba. Mimochodem, pravdou je, že ten zákazník, který v letošním roce využil toho měsíčního nebo kvartálního stanovení ceny, na tom výrazně prodělal proti tomu zákazníkovi, který využil to roční, protože letos ta cena skutečně rostla v průběhu celého roku a byla velmi vysoká.

Jiná otázka je, co bude příští rok. Příští rok při poklesu cen na burze to možná výhodné bude. Ale je to stejná otázka pro toho zákazníka, jako má-li se předzásobit pekař moukou, obilím, sladem, stavař železem, cementem atd. Prostě cena elektřiny již není nějaká arbitrárně shůry stanovovaná cena, je to cena jako každé jiné komodity, která podléhá vlivům trhu, a zákazník si může vybrat, do jakého režimu se chce dostat, a pak může fungovat i podle toho návodu, pro jaký plédujete vy, protože ta možnost tady prostě existuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan kolega Sobotka, poté pan kolega Dolejš.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegové a kolegyně, pan ministr Říman zde nepravdivě uvedl informace, které se týkají připravenosti České republiky na přijetí eura. Já bych chtěl znovu zopakovat, zdůraznit, že je nepopiratelným faktem, že v roce 2007 Česká republika splňovala všechna kritéria pro přijetí společné evropské měny, a navíc i ta základní kritéria, která se týkají deficitu veřejných rozpočtů, která se týkají stability úrokových sazeb, která se týkají inflace. Prostě Česká republika byla schopna v roce 2007 stanovit termín přijetí eura. To, že to Topolánkova vláda neudělala, je čistě její odpovědnost. Dneska se to může jevit jako chyba, ale tehdy jsme jako Česká republika měli možnost zahájit jednání o přijetí společné evropské měny.

A já se nedivím panu ministru Římanovi, že je smutný a rozčilený, protože vládní hospodářská politika skončila naprostým fiaskem. Za vlády sociální demokracie byla inflace v průměru 2,5 %. Tato vláda má inflaci 7 %. Za vlády sociální demokracie rostly reálné mzdy, za této vlády lidem rostou reálné mzdy o 1 %, ale velké části lidí už druhý rok po sobě reálné mzdy klesají. Za vlády sociální demokracie rostla ekonomika o 6,5 % procenta, za vaší vlády zpomaluje, příští rok možná zpomalí dokonce ke 2 %. Toto jsou naprosto žalostné výsledky hospodářské politiky. Já myslím, že všichni v České republice to vidí.

A poslední poznámka. Já jsem vnímal pana ministra Římana a to jeho vystoupení jako boj proti populismu. Já myslím, že to je dobrá věc, bojovat proti populismu, ale každý by si měl zamést před vlastním prahem. Pan tehdy ještě poslanec Říman před volbami sliboval v televizi, že přesune Ministerstvo průmyslu a obchodu do Ostravy, na severní Moravu. Já myslím, že toto je populismus naprosto nejvyššího kalibru.

Takže, pane ministře, zameťte si před vlastním prahem a vraťte se ke svým předvolebním slibům! Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Teď tady mám řádnou přihlášku pana předsedy vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že na té dnešní diskusi je jednoznačně vidět, proč mnohdy nechceme zařadit bod jako nějakou informaci k diskusi na půdu Poslanecké sněmovny. Je zcela evidentní, že vy diskutovat nechcete. To, co předvedl Bohuslav Sobotka ve svém posledním vystoupení, bylo neuvěřitelné.

Ano, máte z toho legraci, pane předsedo? (Poslanec Jiří Paroubek z místa: Z těch vašich slov ano.)

Musím říci, že já jsem nikdy neřekl větu, že Česká republika nebude v důsledku finanční globální krize ekonomicky oslabovat a že nebudou problémy tohoto typu. Nikdy jsem taková slova nevyslovil.

Chci říci, že diskuse o energetice, pokud ji říká Milan Urban, je skoro směšná. Není možné se s ním normálně o tom bavit. Zažil jsem zde diskusi o terciárním vzdělávání, po které jste volali, a zjistil jsem, že vlastně o tom vůbec nic nevíte. Možná dva nebo tři lidé, jako je pan kolega, jsou vůbec schopni tu diskusi odborně vést. Pokud chcete předvádět ty populistické tanečky, k tomu ten prostor tady mít budete, ale nečekejte od nás, že vám na to budeme skákat.

My jsme připraveni seriózně se bavit o celé řadě faktorů, které jsem řekl já. Já jsem tam, pane Bohuslave Sobotko, samozřejmě mluvil o rozpočtu. Já jsem říkal, že v krizovém scénáři, který teď nehrozí, jsme ochotni se bavit samozřejmě o výdajových limitech, o schodku rozpočtu, o opatřeních na příjmové a výdajové straně. Nicméně tento krizový scénář nehrozí minimálně v této chvíli.

Diskuse, kterou tady vedete o energiích v situaci, kdy jste přednedávnem ještě volali po snižování spotřební daně a DPH na paliva, jako je benzin a nafta, kdy se ukazuje, že dnes je cena na úrovni roku 2005, kdy opravdu nemá český stát, česká vláda nejrůznějšími opatřeními vůbec vliv na tuto cenu, je směšná. Já si myslím, že dnešní diskuse ukazuje, jak vážně chcete spolupracovat na řešení tohoto problému, jak vážně tu diskusi vlastně myslíte. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní faktická poznámka pana kolegy Dolejše. Prosím, pane poslanče. Poté faktická poznámka pana poslance Sobotky.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Když dovolíte, já bych se vrátil ještě k vystoupení pana ministra Římana. Pokud mu doma vyhodnocují jeho úspěch ve Sněmovně tím, kolik vyvolá faktických reakcí, tak mu udělám radost. To je asi poslední radost, kterou mu dneska udělám, protože mu musím vyvrátit jeho jeden sloup víry pravé - to znamená že on je jediný pracovitý, střádavý, zatímco ostatní utrácejí jinými nahromaděné prostředky. To je hluboký omyl.

Pane ministře, seznamte se s tím, jak česká ekonomická obec se stahuje ke své vlastní, dokonce i předlistopadové minulosti, protože Česká republika byla relativně střídmá, pokud jde o vyhazování peněz a zadlužování. My nejsme Polsko, my nejsme Maďarsko. Tady dokonce jisté médium toto období označilo za rudé skrblictví. Já bych to označil jako fiskální střídmost. Ale pokud vy označujete opozici, a to zcela populisticky a nevěcně, že je za deficit, deficit, deficit, třikrát jste to řekl, tak já vám musím třikrát odpovědět: Vy zase škudlíte, škudlíte a škudlíte. Bohužel ne na sobě. Sami si ten opasek neutáhnete, trestáte občany. Ale ti nejsou nevolníci, ti jsou občané, ti mají právo se prostřednictvím svých volených zástupců ohradit. Takže nevcházíme do plesu v opeře, chystáme se na hospodářskou krizi, tak se podle toho tak zachovejte! (Potlesk poslanců KSČM.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP