Stenografický zápis 44. schůze, 9. prosince 2008


(Schůze pokračovala v 17.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec David Kafka
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Lenka Mazuchová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP