Stenografický zápis 44. schůze, 3. prosince 2008


(Schůze pokračovala ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


2. Informace předsedy vlády o dopadech světové finanční krize na Českou republiku

Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Břetislav Petr
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Jiří Dolejš


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Walter Bartoš


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Šustr
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Miloš Patera
Poslanec David Kafka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Paroubek


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 558/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 557/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 542/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec


8. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Petr Wolf
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Radim Chytka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Braný


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 656/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Braný
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP