(15.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Budeme nyní hlasovat znovu o návrhu pana poslance Skopala, který navrhl vyřadit bod číslo 46, sněmovní tisk 555.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 76. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Sobotka navrhl dva návrhy. První návrh byl vypuštění bodu č. 8. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh pana poslance byl zařadit nový bod, a to zařadit na příští středu jako první bod. Příští středu již máme zařazen státní rozpočet, tedy před státní rozpočet. Jako druhý bod? Tam máme bod č. 46, ten jsme vypustili, tak jako druhý bod. Je to bod, který je…

Takže ještě se musím vrátit k bodu č. 8, protože jestliže nebyl vyřazen, tak byl návrh, aby byl dnes projednán. Je tomu tak, pane ministře? Pan ministr Kalousek? Je tomu tak. Takže bychom to dali dnes jako bod 11. (Ministr mluví mimo mikrofon.) Tak to chcete za bod 18? (Hlasy mimo mikrofon.) Takže za bod 7. Dobře.

 

Takže nyní budeme hlasovat o zařazení bodu č. 8 na dnes za bod č. 7. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 52. Tento návrh nebyl přijat.

 

Vidím kontrolu hlasovacích listin… O slovo se přihlásil poslanec Prosek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hluboce se omlouvám, ale hlasoval jsem ano, a na sjetině mám údajně, podle svého pana kolegy, že jsem se zdržel. Zpochybňuji tímto hlasování a ještě jednou se všem omlouvám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování o námitce. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 141, proti 4. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní hlasovat o zařazení bodu č. 8 na dnes po bodu č. 7. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 59. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

 

Paní ministryně Parkanová se přihlásí o slovo? Ano, je tomu tak. Takže paní ministryně Parkanová má slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám. Chtěla jsem hlasovat ano, a na sjetině mám údajně křížek. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní ministryně. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou paní ministryně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 118, proti 4. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu hlasovat o zařazení bodu č. 8 na dnešní den po projednání bodu č. 7. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 60. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Ale čekám na kontrolu hlasovacích listin… Pan poslanec Šustr se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Velmi se omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, mám tam údajně x.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane poslanče. Vznesl jste námitku proti hlasování. Zahájím hlasování o této námitce. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti 7. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Na žádost z pléna vás všechny odhlásím. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP