(15.40 hodin)

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, omluvte mě, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám pravděpodobně zdržel se.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste námitku proti hlasování. Zahájil jsem hlasování o této námitce. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39, z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 19. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Markové zařadit sněmovní tisk 504 na konec bloku druhých čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

O slovo se přihlásil pan poslanec a předseda klubu Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebojte se, nebudu zpochybňovat hlasování, ale vzhledem k tomu, že se tolikrát hlasovalo o téže věci, tak na jedné straně by možná bylo dobře znovu provést zastupujícím předsedou klubu sociální demokracie proškolení členů o barvách těch tlačítek, ale to není důležité.

Důležité je - jako sdělení především pro ty, kteří na to v noci budou koukat, a nezakrývám to, je to především pro ně, že se tady tolikrát hlasovalo o tom, jestli se Sněmovna na této poslanecké schůzi bude zabývat zrušením poplatků u lékaře alespoň pro ty nejohroženější kategorie. Byl to návrh klubu sociální demokracie. Já v této chvíli chci poděkovat klubu sociální demokracie, že pro náš návrh zabývat se těmito poplatky hlasoval. Chci ale současně upozornit, že občané vidí také ty, kteří pro tento návrh nehlasovali.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče a předsedo. O slovo se přihlásil předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Severa. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Já jen krátce pro pana předsedu Kováčika. Ono se možná ještě dostane na tento zákon, abyste nepřišel zkrátka.

Jinak ohledně školení barev tlačítek - možná dělá problém to tlačítko červené a to je možná pro to proškolení potřeba vědět. (Smích a hluk v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. O barvách, pane předsedo klubu KDU-ČSL, prostřednictvím předsedy, se tady bavit nehodlám, možná proto, že na těch tlačítkách černá chybí. (Smích a hluk v sále.)

Ale ta věc je příliš vážná. Zkrátka nepřijdu přece já jako poslanec Kováčik nebo kterýkoli z nás poslanců. Zkrátka tady přicházejí občané. Na to jsem chtěl upozornit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme pokračovat v našem hlasování.

 

První návrh paní poslankyně Markové nebyl přijat. Druhý návrh, který přednesla paní poslankyně, byla žádost, aby k bodu 126 byla zpracována písemná zpráva. Je tomu tak, paní poslankyně? Je tomu tak.

Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Dále vystoupil pan poslanec Vojíř. Navrhl vyřadit bod číslo 9. Je tomu tak, pane poslanče? Asi ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Benda navrhl zařadit na 10. 12. sněmovní tisk 253. Je to bod číslo 1, jako první bod na středu. Ano?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti 2. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Skopal navrhl, abychom vyřadili bod číslo 46. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 78. Nebudu zatím vyhlašovat výsledek, protože vidím, že dochází ke kontrole hlasování…

 

Pan poslanec Pleva se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem proti vyřazení tohoto bodu, na sjetině mám ano.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, vznášíte námitku. Já jsem vás mezitím odhlásil. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Vzápětí budeme hlasovat o námitce pana poslance Plevy.

 

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Plevy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti 6. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP