(14.40 hodin)
(pokračuje Marková)

Odůvodněním je to, že již uplynula lhůta a regulační poplatky ve zdravotnictví jsou stále velmi aktuální téma. Navrhuji, aby byl tento sněmovní tisk zařazen na konec druhých čtení.

Tím druhým návrhem je potom spíše žádost, a to k bodu číslo 126 našeho programu schůze, který má název Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie. Domníváme se, že k serióznímu projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně je nezbytně nutné předložit poslancům a poslankyním písemnou zprávu. Teprve na základě této písemné zprávy můžeme seriózně tento bod projednávat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně, pane předsedo. Pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu číslo 9, projednávání novely energetického zákona, neboť hospodářský výbor jej teprve rozjednal, je v přerušené rozpravě a vyhodnocují se pozměňovací návrhy, takže není možné jej projednávat. Nejspíš to bude možné projednávat až někdy koncem ledna na nejbližší možné schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl navrhnout pevné zařazení jednoho bodu, a to bodu 1 této schůze, sněmovní tisk 253/5, prezidentem republiky vrácený antidiskriminační zákon, zjednodušeně řečeno, a to na 10. 12., středu třetího týdne této sněmovny. Jen náhodou je to Den lidských práv. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to tedy bod číslo 1.

Dále vystoupí pan poslanec Skopal, připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl vyřazení bodu 46. Jedná se o vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů, tisk 555. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych nejprve navrhl vypuštění bodu 8, což je novela zákona o daních z příjmů. Domnívám se, že ve stávající rozpočtové situaci není odpovědné pokračovat v projednávání tohoto návrhu zákona. To je první návrh.

Druhý návrh. Dovolte mi, abych předložil návrh na zařazení nového bodu, a to jako pevný bod jednacího dne příští středu. Byl by to bod s názvem Informace předsedy vlády o opatření proti dopadům finanční krize na Českou republiku.

Já se domnívám, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, že projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok ve druhém čtení, které nás podle všeho čeká příští týden, by měla předcházet diskuse o dopadech světové finanční krize na českou ekonomiku. Chtěl bych odkázat na alarmující závěry jak mise Mezinárodního měnového fondu, tak mise OECD, které se uskutečnily v minulých dnech v České republice. Závěry jsou skutečně velmi alarmující. Myslím si, že je potřeba se dotázat vlády na to, co s tím chce v následujícím období udělat.

Pouze konstatuji, že Mezinárodní měnový fond odhaduje, že česká ekonomika v příštím roce zpomalí pod 2 % meziročního růstu. OECD odhaduje, že česká ekonomika v příštím roce zpomalí pod 2,5 % ročního růstu. České Ministerstvo financí ještě stále trvá na návrhu zákona o státním rozpočtu, který počítá s tím, že česká ekonomika příští rok zrychlí na 4,8 %.

Ačkoli vlády ve všech ostatních zemích už v tuto chvíli přijímají aktivní opatření, tak aby snížily dopady celosvětové recese a celosvětového hospodářského ochlazení na tamní ekonomiky, naše vláda nedělá vůbec nic. Chtěl bych připomenout, že slovenská vláda už schválila celou sérii opatření, kterými chce zmírnit dopady finanční krize na slovenskou ekonomiku. Stejně se zachovala rakouská vláda, německá vláda, opatření připravuje francouzská vláda. Dnes oznámil prezident Sarkozy, že předloží do deseti dnů návrh opatření, která sníží dopady hospodářské krize na vývoj francouzského hospodářství. Opatření připravuje i nová vláda budoucího prezidenta Spojených států Obamy. Pouze česká vláda premiéra Mirka Topolánka a ministra financí Miroslava Kalouska se tváří, že žádná finanční krize neexistuje.

Já se domnívám, že ztrácíme klíčové měsíce. Už před měsícem, před dvěma měsíci mohla vláda začít jednat, když se ukázalo, jaký dopad bude mít finanční krize na zpomalení evropské ekonomiky. Vláda měla začít jednat v situaci, kdy se ukázalo, že pro Českou republiku klíčová ekonomika Německa míří do recese. To se potvrdilo. Poslední čísla ukazují, že německá ekonomika už druhé čtvrtletí po sobě vykázala záporný hospodářský růst, to znamená - ocitla se po irské ekonomice v recesi. To bude mít naprosto fatální dopad na český export směřující z velké části právě do Německa, směřující z velké části právě do zemí eurozóny. Naše vláda v této věci nekoná. Já se domnívám, že je to vážná chyba, která ohrožuje tisíce pracovních míst.

Informace z posledních dnů jsou skutečně alarmující. Řada firem začíná v důsledku finanční krize propouštět. Podnik Tatra zveřejnil, že v důsledku krize propustí více než 800 zaměstnanců. Analýzy hovoří o tom, že jenom do konce letošního roku přijde v automobilovém průmyslu v České republice o práci více než 3000 lidí a propouštění bude pokračovat i v roce 2009. A my jsme zde v situaci, kdy vláda plánuje pro příští rok snížení prostředků jak na aktivní, tak na pasivní politiku zaměstnanosti. Jsme tady v situaci, kdy ačkoliv razantní změně v situaci na trhu práce vláda plánuje tzv. zelené karty, to znamená plánuje příliv nových zahraničních dělníků do České republiky v situaci, kdy přestává být práce pro stávající firemní zaměstnance. Myslím si, že to je vážný důvod k znepokojení, že bychom se měli pozastavit nad tím, proč naše vláda jako jediná v Evropské unii, jako jediná vláda v celé Evropské unii, nepřijala žádná opatření, aby zmírnila dopady finanční krize na životy obyvatel České republiky v příštím roce.

Já si dovoluji navrhnout tento bod také proto, že nás příští týden čeká projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Návrh zákona o státním rozpočtu finanční krizi stejně jako Topolánkova vláda naprosto ignoruje. Jsem přesvědčen o tom, že je povinností poslanců této Poslanecké sněmovny nepřipustit, aby vláda v této věci nejednala, neboť vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně a vláda by se Poslanecké sněmovně měla také zodpovídat z toho, co udělá pro to, aby stávající významná finanční krize dopadla na životy obyvatel České republiky co nejméně. Proto si dovoluji navrhnout na příští středu jako první bod Informaci předsedy vlády o opatřeních proti dopadu finanční krize na Českou republiku.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Požádám vás jenom o název nově zařazeného bodu.

Dále vystoupí pan poslanec Hasil, připraví se pan poslanec Šťastný.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Dovoluji si navrhnout vyřazení z jednání této schůze návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, sněmovní tisk 297. Máme ho zařazen asi jako bod 64. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP