(Jednání pokračovalo v 17.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Myslím, že zpravodaj a pan ministr využili přestávku, o kterou požádali, abychom mohli projednat čtvrtý bod naší schůze. Tím je

 

4.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
/sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů jsou na svých místech pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jiří Polanský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 411/2. (Neustálý hluk v sále.) Paní kolegyně a páni kolegové, prosím o klid ve sněmovně, budeme pokračovat. Zaujměte svá místa v levé, ve střední, v pravé části sněmovny. Ještě chvilku počkám.

Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci, abych vás přinutil zaujmout svá místa.

Opakuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 411/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Kvapila. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl Poslanecké sněmovně stažení svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod bodem E. Týká se té terminologické změny, kterou jsem navrhoval při projednávání toho předešlého tisku. O jeden hlas ten návrh neprošel, proto v této souvislosti by už neměl svůj smysl. Současně bych chtěl také všem, kteří ten návrh podporovali, poděkovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Kvapilovi. O tom rozhodneme na začátku hlasováním o stažení ve třetím čtení podle jednacího řádu.

Kdo další do rozpravy? Pan poslanec Melčák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane místopředsedo, za udělení slova. Vážená Sněmovno, chtěl bych vás požádat o legislativně technickou změnu ve sněmovním tisku 411/2, jedná se o: v části D1 I. - původní znění, které jsem načetl, zní: v § 12 odst. 2 větě druhé se za slova vojenské policie vkládají slova v řízení (řízení?) o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství pověřené orgány Vojenského zpravodajství.

Vzhledem k tomu, že mezi předložením návrhu - sněmovní tisk 411 - došlo k sedmi novelám trestního řádu, je nezbytné - pardon, promiňte, novelou č. 274/2008 Sb. byla do § 12 vložena nová věta druhá, proto správné znění toho mého pozměňovacího návrhu pod písmenem jedna (?) je: v § 12 odst. 2 větě třetí se za slova vojenské policie atd. Čili místo "větě druhé" bude znění "větě třetí".

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, poznamenali jsme si. Kdo další v rozpravě ve třetím čtení? Pokud nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není. Pan zpravodaj? Ne. Takže prosím pana zpravodaje, abychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a při hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji, váš návrh.

 

Poslanec Jiří Polanský: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že pan kolega Kvapil vzal svůj návrh zpět, částečně se nám to zjednodušilo. Takže já navrhuji, že bychom měli hlasovat jako o prvním bodu o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, nejdříve musíme odhlasovat právě pana kolegu Kvapila, protože to je stažení návrhu ve třetím čtení, i když to logicky vychází, ale odhlasovat to musíme podle jednacího řádu, pak můžeme vzít legislativně technické.

 

Poslanec Jiří Polanský: Pokud jde o pozměňovací návrh pana kolegy Kvapila, tak vzhledem k tomu, že nebyl schválen jeho návrh k tisku 410, trestnímu zákoníku, tak jeho návrh v zde souvisejících normách, v tisku 411/2, je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, to máte pravdu, ale já nemohu porušit jednací řád, musíme skutečně nejdříve odhlasovat jako první, že souhlasíme se stažením. Všichni tomu rozumíme a myslím, že tomu nejsnáze vyhovíme tímto jedním hlasováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP