(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha... Budeme hlasovat o námitce pana poslance Sehoře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36, přihlášeno je 152, pro hlasovalo 111, proti 8. Takže námitka pana poslance Sehoře byla přijata.

 

Pan ministr Pospíšil si chce vzít slovo. Prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Dámy a pánové, já jenom drobnou vsuvku na vysvětlení toho, o čem hlasujeme. Prosím vás, je to pouze terminologická změna, kdy slovo přerušení se nahrazuje slovem ukončení těhotenství. Fakticky to nemá dopad do práv a povinností občanů. (Nesouhlasné pokřiky z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid prosím! Nebudeme teď debatovat, teď hlasujeme. Ještě jednou budeme hlasovat o návrhu, ono už to vlastně bylo řečeno, o čem, to je návrh K2. Budeme hlasovat o K2 ještě jednou. Už jsme slyšeli, že stanoviska pana ministra i pana zpravodaje jsou kladná k tomuto návrhu K2. My o něm budeme znovu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37, přihlášeno je 153, pro hlasovalo 76, proti 60. To by znamenalo, že tento návrh přijat nebyl. Zřejmě budeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Polanský: Jako o posledním bodu bychom hlasovali o bodu M1 pana poslance Klase. Týká se nutné obrany.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana ministra. (Negativní stanovisko.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas, negativní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38, přítomno je 152, pro hlasovalo 31, proti hlasovalo 71. Tento návrh poslance Klase byl zamítnut.

 

To byl poslední návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jiří Polanský: Ano, to je poslední návrh, pokud jde o jednotlivé body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V tom případě bychom zřejmě měli hlasovat o celém návrhu zákona. Je tomu tak?

 

Poslanec Jiří Polanský: Ano, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Vážení kolegové, přednesu návrh usnesení. Budeme hlasovat o celém návrhu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona trestní zákoník, podle sněmovního tisku 410, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko pana ministra? (Kladné stanovisko.) Zpravodaje? (Kladné, souhlasím.)

 

Zahajuji hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je pro, přijmout - stiskne tlačítko a zvedne ruku - text usnesení tak, jak jsem ho přečetl. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39, přihlášeno 152, pro hlasovalo 120, proti 23. (Potlesk v pravé části sálu.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Pan ministr si vezme slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za všechny občany ČR, že jsme ústavní většinou schválili tento nový trestní zákoník, a tím jsme vytvořili šanci pro to, aby v ČR od roku 2010 platilo nové, moderní trestní právo. Děkuji vám. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Filip se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já myslím, že to je jedno z nejhorších, co se nám tady stalo. Jestli si myslíte, že jsme pokročili dál, když prizonizujeme děti od 14 let, nejsme schopni se zamyslet nad tím, co se odehraje, když zrušíme materiální pojetí trestného činu, něco tak špatného jsme tady ještě nikdy neschválili! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, mám tady návrh, abychom učinili desetiminutovou pauzu pro to, aby mohlo dojít ke sladění hlasování v bodě 4. Je to údajně nutné kvůli… Je to tak, pane zpravodaji, nebo ne?

 

Poslanec Jiří Polanský: Ano, já jsem žádal o tuto pauzu, aby se mohly sladit výsledky tohoto hlasování s hlasováním, pokud jde o související normy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, já vám tedy vyhovím a učiním pauzu na přesně deset minut. Nebo může to být do 17 hodin? Dobrá. V 17 hodin přesně bude jednání pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP