Stenografický zápis 41. schůze, 11. listopadu 2008

(Schůze zahájena v 10.07 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


2. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michal Pohanka
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Pohanka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Soňa Marková

(Schůze skončila v 11.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP