(14.40 hodin)
(pokračuje Maršíček)

Nechci nyní ve svém vystoupení analyzovat společnost. Chtěl jsem jenom zdůraznit některé přímé spojitosti s prováděnými, respektive neprováděnými změnami v bezpečnostním systému a jejich dopadu na naši společnost. Nekoncepčnost vlády jako celku v této oblasti, kauzy členů vlády, k jejichž činnosti se dnes vyjadřujeme, úniky informací a prolínání zájmů politického vedení země s justicí, státním zastupitelstvím a s bezpečnostními složkami jsou mimo jiné i důvodem, proč se vyslovím pro nedůvěru této vládě. Děkuji za pozornost. (Poslanci KSČM tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Pavla Severu se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Toliko ke zdůvodnění panu poslanci Grospičovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já velice krátce zdůvodním stanovisko poslanců poslaneckého klubu KDU-ČSL.

My jsme si vědomi toho, že se účastníme vlády, která řeší mnoho složitých problémů, ještě do budoucna je bude řešit. Jsem přesvědčen, že každá vláda musí problémy řešit jednak zodpovědně, jednak citlivě. To obnáší problém, jestli rozhodovat jenom populisticky, nebo jestli přijímat i nepopulární opatření, která jsou potřeba.

V tuto chvíli jsem přesvědčen, že tato vláda má ještě před sebou spoustu náročných úkolů, a nevidím jiné, rozumnější řešení, žádnou jinou vládu, která by mohla tyto problémy řešit. To znamená považuji za přínosné, aby se tato vláda ještě nadále pokoušela řešit palčivé problémy, které nás trápí. Nepovažují za přínosné v takto citlivé době dělat takové experimenty, jako je svrhávání - počtvrté nebo popáté nebo pošesté - vlády.

To, co tady slyším od kolegů - v mnoha směrech mají pravdu, ke všemu můžeme mít připomínky. Nicméně si myslím, že tyto připomínky mají zaznívat při jednotlivém projednávání zákonů, tak jako to činí třeba i naši poslanci, ne u všech zákonů jsme jednotní, ne u všech zákonů máme stejné stanovisko, a je třeba u jednotlivých zákonů hledat co nejlepší řešení. Platforma - říkat veškeré stesky, veškeré výhrady pouze při projednávání bodů, nedůvěra vládě, to se mi nezdá vůbec přínosné.

Z těchto důvodů považuji za daleko moudřejší pro tuto zemi, aby tato vláda nadále vládla, a proto stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL je takové, že všech 13 poslanců KDU podpoří nadále tuto vládu, aby řešila problémy této země. A v těchto krizových okamžicích se nevydáme na experiment destabilizace této země právě v tuto dobu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan ministr vnitra Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se připojil do rozpravy na téma nedůvěra vládě.

Je nepochybně právem opozice takovéto hlasování vyvolat. Je nepochybně naší povinností od sebe odlišit dvě roviny takového rozhodování. První je nepochybně politická. A v tomto smyslu je výsostné právo jakékoli parlamentní opozice takovéto hlasování a takovouto rozpravu otevřít a iniciovat. Druhá rovina je ta věcná. Věcná v tom smyslu, zda existují relevantní důvody pro vyslovení takovéto nedůvěry.

Nechci hovořit v tuto chvíli za celou vládu. Chci hovořit krátce za resort Ministerstva vnitra. Chci tím reagovat na vystoupení svého kolegy Maršíčka, s kterým jsme strávili dlouhé a dlouhé hodiny v uplynulých týdnech a měsících na přípravě nejrozsáhlejší a řekl bych v posledních 50 letech největší změny v české policii vůbec, tedy nad reformou policie, která ze své přípravné fáze přes legislativní fázi vstupuje do další etapy, což je transformační období, které začíná 1. lednem roku 2009 a končí 1. lednem roku 2012, kdy Policie České republiky zcela změní svoji organizační strukturu a způsob své práce.

Nechci rozebírat celou reformu policie, protože jsme o ní hovořili. Nepochybně platí, že se v této Sněmovně shodneme na tom, že si dokážeme představit, přejeme si, chceme a jako lidé, kteří zastupují veřejnost, tedy daňové poplatníky, máme také povinnost dosáhnout toho, aby policie fungovala jako moderní sbor, aby byla schopna chránit ty, kteří si ochranu zasluhují, a postihovat ty, kteří si postih zasluhují taktéž. Jinými slovy, aby byla policie schopna pomáhat a chránit. A právě proto reforma.

Nepochybně jsme se shodli na problémech, které policie má, a jsem bytostně přesvědčen, že v drtivé většině případů v podobě receptů, které volí reforma policie, jsme se na ní shodli rovněž. Nechci to zde opakovat. Chci zde jen zareagovat některými konkrétními čísly a daty v reakci na vystoupení pana poslance Maršíčka.

Jest pravdou, že od 1. ledna roku 2007, kdy nabyl účinnosti nový služební zákon, probíhá v policii historicky největší personální obměna. A myslím si, že kolegové poslanci z výboru pro bezpečnost si nemohou stěžovat na otevřenost a míru férovosti komunikace ze strany vedení Ministerstva vnitra v podobě poskytování všech relevantních údajů a velmi dobře si umějí udělat srovnání, jakým způsobem probíhala, respektive neprobíhala personální obměna v policii právě v období čekání na účinnost nového služebního zákona a jak probíhá nyní. Jak se změnila struktura lidí, kteří odcházejí, jak nepochybně platí, že v tuto chvíli mezi těmi odcházejícími v drtivé většině převládají policisté, kteří slouží 21 a více let, respektive 25 a více let, že převažuje skupina starších policistů, kteří v očekávání na nabytí účinnosti nového služebního zákona od policie neodcházeli.

To, že existuje i nadále skupina mladších policistů, krátkodobě sloužících - ano, existuje. Nicméně ten poměr je dramaticky odlišný proti tomu, jaká byla struktura odcházejících v minulých letech.

Nemohu souhlasit s konstatováním pana kolegy, že se nedaří náborová kampaň. Jsou kraje a krajské správy, kde se končí náborování, neboť objem nově příchozích policistů již pokrývá počet neobsazených tabulkových míst. Proti tomu existují kraje, kde objektivně je nutné konstatovat, že se nábor nedaří. A jsou to dva - střední Čechy a Praha. Nicméně máme-li hodnotit úspěšnost či neúspěšnost náborové kampaně, z mého pohledu ji nemohu označit jinak než za úspěšnou, neboť v letošním roce očekáváme, že bude přijato zhruba 3500 nových policistů, a odchod plánujeme, nebo předpokládáme u 2800. Jinými slovy, ten trend se obrací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP