(11.40 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane předsedající. Opět jen stručně uvedu ve dvou větách, co je obsahem této další novely trestního řádu. Je to velmi důležitá novela, protože zapadá do programu vlády a i většiny politické reprezentace posilovat práva poškozeného. Obsahem této novely je ochrana informací o poškozeném. Informace, které se dotýkají identifikace jeho osoby, nebudou moci být obecně zveřejňovány mimo právní režim, který novela přináší.

Prosím vás o podporu tohoto návrhu, protože se přibližujeme standardům Evropy, jak chránit poškozeného v rámci trestního řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní je příležitost pro zpravodaje, pana poslance Melčáka. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, protože budeme za chviličku hlasovat.

(Mnozí poslanci nesedí na svých místech, ale stojí ve skupinkách a hlasitě se baví.)

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající, za udělení slova. Vážené dámy, vážení pánové, myslím, že mohu přistoupit hned k návrhu hlasovací procedury, jestli pan předsedající dovolí.

Hlasování bude poměrně jednoduché, protože máme před sebou sněmovní tisk 443/2, což jsou pozměňovací návrhy. Základní pozměňovací návrh byl vypracován v ústavně právním výboru, máte ho pod písmenem A. Ve druhém čtení jsme pouze objevili drobnou chybičku, která se stala v části první, v novelizačním bodu 4, který je potřeba změnit pozměňovacím návrhem B.

Procedura by byla velmi jednoduchá. Nejprve bychom mohli hlasovat o písmenu B. Pokud by byl ten návrh přijat, stává se v části první novelizační bod 4 nehlasovatelný a hlasovali bychom o celém zbytku usnesení ústavněprávního výboru, pochopitelně pokud by někdo z vás, kolegové, nevznesl nějakou námitku, že by chtěl o usnesení ústavněprávního výboru hlasovat po částech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane zpravodaji. To hned zjistíme. Letmým pohledem do sálu vám mohu sdělit, že s vaším postupem je souhlas. Ono to ostatně ani jinak nelze než hlasovat nejprve o B a potom o A, takže toho se budeme držet.

Mě by zajímala stanoviska k bodu B. (Ministr i zpravodaj doporučují.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 214. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro bylo 141, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Nyní bychom hlasovali o bodu A s výjimkou části první, bodu 4, který je nehlasovatelný. (Stanovisko ministra i zpravodaje je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem v hlasování pořadové číslo 215. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro bylo 141, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu poděkovat panu ministrovi Pospíšilovi i panu zpravodaji Melčákovi a ukončit třetí čtení této předlohy. (Zpravodaj upozorňuje, že je třeba hlasovat o celém návrhu zákona.)

Pardon, já se omlouvám. Já jsem trošku předběhl dobu. Děkuji za upozornění.

Přečtu závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 443, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro bylo 149, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Třetí čtení skončilo až v tomto okamžiku s poděkováním panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

 

125.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 592/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů zaujme své místo ministr vnitra Ivan Langer a zpravodaj výboru pro bezpečnost, poslanec Václav Šlajs. Připomenu, že pozměňovací návrhy jsou v tisku 592/2.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Boháč.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si načíst legislativně technickou změnu zákona, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Boháčovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nikdo, takže rozpravu končím. Se závěrečným slovem vystoupí pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přece jen několik málo poznámek k předloženému návrhu zákona. Tento návrh byl iniciován nedostatky, které vznikly v průběhu projednávání reformních zákonů souvisejících s reformou Policie České republiky. Přinesly na jedné straně jedno konkrétní pochybení, tj. omezení možnosti Inspekce ministra vnitra, resp. státního zastupitelství vyšetřovat trestné činy policistů v podobu, kterou si, věřím, nepřál a nepřeje nikdo v této Sněmovně. Pokud by tato chyba nebyla napravena, trestné činy policistů by nevyšetřovali ani státní zástupci, ani příslušníci inspekce, ale sami policisté. Myslím si, že to je věc, kterou nikdo v této Sněmovně podporovat nemůže a také nehodlá.

Druhou věcí, kterou přineslo projednávání reformy policie v Poslanecké sněmovně a v Senátu, bylo otevření tématu měření rychlosti městskými a obecními policiemi. Já svým způsobem chci poděkovat těm, kteří stáli za otevřením této tematiky, neboť bouře, která se následně zvedla, zatřásla celou Českou republikou doslova a do písmene a otevřela velmi vášnivou polemiku, jaká má či nemá být role městských a obecních policií obecně, konkrétněji tedy mimo jiné i v souvislosti s působností v oblasti silničního provozu.

V souvislosti s touto polemikou - a na tomto místě jsem toto opakovaně zdůrazňoval - se domnívám, že je dobře, že toto téma bylo otevřeno, byť z mého pohledu poněkud nešťastným způsobem. Současně jsem řekl, že stejně tak jak jsme koncepčně postupovali při definici potřeb reformy policie a jednotlivých dílčích změn, jsme připraveni rovněž postupovat i v diskusi nad další budoucností městských a obecních policií. Současně se tedy domnívám, že chceme-li se tomuto problému věnovat, potom tedy se mu věnujme uceleně, koncepčně.

(V sále je silný ruch.)

Předseda podvýboru pro městské a obecní policie jasně deklaroval připravenost tohoto podvýboru.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP