(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, jak to již učinil pan ministr Jiří Pospíšil, který bude dnes hlasovat s náhradní kartou č. 3.

Na úvod vám sdělím, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali následující poslankyně a poslanci: Petr Bratský, zahraniční cesta, Kosta Dimitrov, zahraniční cesta, Václav Exner, zahraniční cesta, Jan Hamáček, zahraniční cesta, Jaroslav Plachý, zahraniční cesta, Evžen Snítilý a z části jednání pan poslanec Pavel Vanoušek.

Z členů vlády potom předseda vlády pan Mirek Topolánek, zahraniční cesta, Martin Bursík, Jiří Čunek, pracovní důvody, Martin Říman, zahraniční cesta, taktéž Karel Schwarzenberg, Džamila Stehlíková, pracovní důvody. Toliko omluvy.

Na úvod vám řeknu, jak pravděpodobně bude probíhat naše dnešní jednání. Zahájíme bodem 2, což je sněmovní tisk 516/3 vrácený Senátem. Dále budeme projednávat body v bloku třetích čtení, tak jak jsme rozhodli, v pořadí: 178, 109, 107, 120, 121, 112, 113, 115, 125, 124 a 122. Poté bychom mohli pokračovat dalšími návrhy zákonů ve třetím čtení, u kterých již byla splněna zákonná lhůta, a to jsou body 101, 102, 103, 104 a 111. Po bloku třetích čtení máme ještě pevně zařazené body 53 a 26.

Pan poslanec Jiří Paroubek - náhradní karta č. 31.

A nyní ke změnám našeho pořadu jednání. Jako první ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, vážená paní předsedající. Já bych si dovolil navrhnout změnu v dnešním programu jednání, a to takovou, že bychom za pevně zařazená třetí čtení zařadili druhé čtení sněmovního tisku 410 a sněmovního tisku 411. Jedná se o trestní zákoník, který jsme včera rozjednali, a bylo by tedy vhodné podrobnou rozpravu a druhé čtení u druhého tisku dnes ukončit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji, pane ministře. Nyní poprosím pana poslance Jeronýma Tejce, aby přednesl svůj návrh. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout, abychom dnes, do dnešního programu, pevně zařadili bod 102, sněmovní tisk 373, zákon o Úrazové nemocnici v Brně, resp. o jejím převodu na město Brno, a to jako první bod po ukončení třetích čtení, případně jako bod, který by ihned následoval po všech pevně zařazených třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, po pevně zařazených třetích čteních, protože potom v logice, budeme-li pokračovat ve třetích čteních, u kterých byla splněna zákonná lhůta, by tento bod stejně přišel jako druhý v pořadí. Ovšem bude-li schválen návrh pana ministra Pospíšila, nastane drobné odsunutí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeje si ještě někdo přednést nějakou úpravu našeho programu? Pan poslanec Tomáš Hasil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobré ráno. Chtěl bych vás požádat o vyřazení z projednávání naší schůze zákon - senátní návrh, je to zákon č. 13/1997 Sb., sněmovní tisk 382, zákon o pozemních komunikacích. Je to z důvodu, že pan Kubera coby předkladatel, tady dneska není. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, vydržte ještě chvilku. Já jsem pro extrémní hluk ve Sněmovně neslyšela - sněmovní tisk 382? Vyřadit. Děkuji vám. Prosím, přeje si ještě někdo provést nějakou změnu programu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve o žádosti pana ministra Pospíšila, aby za pevně zařazená třetí čtení byly zařazeny dva body - sněmovní tisk 410 a 411, včera přerušená druhá čtení.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 128 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti nikdo. Tato změna byla schválena.

 

Dále se budeme… Pan kolega Tejc svoje přání o pevné zařazení bodu 102 stahuje.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem pana kolegy Tomáše Hasila. Jedná se o vyřazení sněmovního tisku 382 z našeho programu jednání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 129 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti 1. I tento návrh byl schválen.

 

Než zahájíme projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, ještě bychom měli požádat - pan kolega Rabas. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji. Omlouvám se. Já bych ještě požádal o pevné zařazení bodu 111, tisk 520, po 13. hodině.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Bod 111, sněmovní tisk 520 po 13. hodině. Dobře. O tomto návrhu rozhodneme bezprostředně v hlasování.

Tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 130 a táži se vás, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Rabase zařadit sněmovní tisk 520, bod 111, na projednávání po 13. hodině. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 5. I tento návrh byl schválen.

Ještě jednou se zeptám. Přeje si někdo přednést návrh na úpravu našeho pořadu jednání? Není tomu tak.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP