(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tuto interpelaci na ministra Lišku. Další je interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na ministryni Vlastu Parkanovou. Věc, o kterou se jedná, je vojenská přehlídka v Praze.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, paní ministryně, kolegyně a kolegové. Vážená paní ministryně, se zájmem jsem sledovala vojenskou přehlídku, která se uskutečnila v rámci oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa. Jsem sice civilista, ale dovedu si představit, kolik námahy vynaložili všichni zúčastnění v předchozích dnech nácviku slavnostního pochodu a předvedení bojové techniky. Jistě jim všem patří poděkování.

Pochodující útvary, v jejichž čele byly neseny jejich bojové zástavy, při příchodu před tribunou dostaly od svého velícího důstojníka povel vpravo hleď a vzdávaly poctu. Zdravily nejen prezidenta republiky a vrchního velitele ozbrojených sil Václava Klause a vás jako ministryni obrany České republiky, ale také náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Vlastimila Picka, který na sobě měl vojenskou uniformu, ale nevzdal čest bojovým zástavám a nezdravil ani pochodující vojáky. Chovali se tak i další důstojníci, kteří seděli na tribuně.

Zajímá mě proto, zda neporušili základní vojenský předpis, když jako uniformovaní důstojníci nepozdravili bojové zástavy nesené v čele jednotlivých vojenských útvarů. Pokud základní předpis porušili, jaký postih z vaší strany bude následovat?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní Parkanovou, aby využila svých pěti minut. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo. Milé kolegyně a kolegové, je nás asi tak deset procent, ale i tak děkuji za zájem, protože jak jsem si myslela, přehlídka vzbudila zájem veřejnosti, ale jak je vidět, vzbudila zájem i zde v Poslanecké sněmovně, a mě to samozřejmě těší.

Když si vybavím to odpoledne předevčírem, tak si musím zavzpomínat na to, že v čele průvodu byla nesena státní vlajka, historické prapory, prapory členských zemí NATO a Evropské unie. A v této chvíli, paní poslankyně, všichni pozdravili čelo tohoto průvodu povstáním a vojáci zdravili.

Poté následovala další fáze, která byla časově náročnější, a s ohledem na vojenské veterány, s ohledem na civilní osoby, které byly samozřejmě promíchány s těmi generálskými a dalšími důstojnickými hodnostmi, bylo zdravení upraveno takto. Velitelem přehlídky byl generálmajor Jiří Halaška, a jistě si i diváci mohli všimnout, že na speciálně připraveném stupínku on v zastoupení všech ostatních vojenských osob zdravil přehlídku a pochodující útvary. Pokud jde o vojáky, kteří šli v tom útvaru, tak tam jsme si mohli všimnout, že tak jak je to v souladu s vojenským řádem, zdravil vždy pouze jejich velitel. Jinými slovy, to, co se tam odehrálo, byla velmi promyšlená příprava, která je v souladu s vojenskými předpisy.

Mě těší toto téma zde v Poslanecké sněmovně, ještě k tomu mezi osobami ženského pohlaví. Samozřejmě bude-li zájem rozvíjet tuto diskusi dále, tak se může přenést dejme tomu i na půdu výboru pro obranu a je možné tam povolat i představitele Generálního štábu a s vojenskými řády se seznámit do ještě větší podrobnosti.

V každém případě platí - sluší se poděkovat za zájem, jak jsem řekla úvodem, nejen veřejnosti a zde v Poslanecké sněmovně politikům, ale především Armádě České republiky a složkám integrovaného záchranného systému, protože ony ten daný úkol splnily na výtečnou a myslím si, že to mělo velmi pozitivní dopad do české společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě požádám paní poslankyni Konečnou, aby doplnila své vystoupení.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já nemám doplňující otázku, ale jenom mi dovolte podotknout, že mezi pochodujícími útvary byli také studenti a studentky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, kterým se mi těžko argumentovalo, proč představitelé naší armády právě podle nich mohli porušit vojenský předpis, navíc s tichým souhlasem vás jako ministryně obrany, protože toto, co jste nám zde vysvětlila, zřejmě nebylo veřejně známo, a oni se snaží předpisy dodržovat a za jejich neplnění jsou velmi vážně trestáni. To jen abychom si upřesnili, proč ta interpelace vůbec vznikla.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně bude mít ještě prostor ve dvou minutách se vyjádřit. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Zcela jistě je toto příležitost, aby Univerzita obrany prostřednictvím rektora byla mnou oslovena a studenti Univerzity obrany se svými veliteli toto téma v případě, že je takto pálí, detailně probrali.

Já bych ještě využila těch několika desítek sekund k tomu, abych připomněla, že přehlídka měla zdůraznit tři aspekty, a myslím, že všechny se podařily. Armáda České republiky je armádou státu, který úspěšně působí nejen doma, ale i v zahraničních misích. Přehlídka se konala v době 90. výročí založení České republiky a historizující moment přehlídky byl samozřejmě patrný nejen z historických praporů, ale z celkového vyznění. A konečně nápad propojit přehlídku, útvary Armády České republiky se součástmi integrovaného záchranného systému byl, myslím, také nápad, který velmi výborným, srozumitelným způsobem veřejnosti vysvětlil, k čemu zde všechny tyto složky jsou, že jsou na podporu naší bezpečnosti a na podporu občanů, kteří se dostanou dejme tomu do nějaké nouze v případě živelní katastrofy.

V každém případě za tuto interpelaci děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, můžeme interpelaci ukončit. Další interpelaci opět podává poslankyně Kateřina Konečná. Tentokrát je to na ministra Jiřího Pospíšila. Vy ji podáte, i když tu není? Prosím, můžete ji přečíst.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já jsem s panem ministrem Pospíšilem domluvená, že mi odpoví písemně. Jen přečtu svůj dotaz.

Vážený pane ministře, naši veřejnost a především členy Českého svazu bojovníků za svobodu znepokojují informace o zamýšleném prodeji areálu pankrácké věznice, kde je umístěn památník obětem, které zde byly popraveny. Pietní prostory sice mají charakter národní kulturní památky, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že ne vždy tato okolnost zabrání tomu, aby tato místa byla udržována s patřičnou pietou. Jako příklad lze uvést národní kulturní památku Kounicovy koleje v Brně, kde na místě popraviště z doby prvního stanného práva byl zřízen tenisový kurt pro studenty těchto kolejí.

V této souvislosti se vás tedy chci zeptat, jakým způsobem zabezpečí vaše ministerstvo, aby jakýkoliv budoucí vlastník patřičně pečoval o památník v objektu stávající pankrácké věznice, a jak bude zajištěna jeho další trvalá existence i jeho neomezené zpřístupnění veřejnosti. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Předpokládám, že vám bude v termínu odpovězeno.

Toto je zřejmě poslední interpelace, protože pan poslanec Látka své další interpelace stáhl. Mám za to, že jsme vyčerpali program interpelací také na ministry. Děkuji těm, kteří trpělivě vydrželi do konce. Končím projednávání tohoto bodu. Zároveň končí i dnešní jednací den Sněmovny.

Zítra bude Sněmovna pokračovat v 9 hodin ráno, předpokládám pevně zařazenými body, které tady máme - státní sociální podpora vrácená Senátem a pak třetí čtení. Zítra pokračuje Sněmovna podle schváleného programu.

Přeji vám pěkný večer a končím čtvrteční jednání.

 

(Jednání skončilo v 16.49 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP