(16.30 hodin)
(pokračuje Mertinová)

Pro operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2,4 miliardy eur, což je skutečně velké množství finančních prostředků. Otázka zní: Kdy, pane ministře, konečně hodláte informovat poslance o stavu čerpání těchto peněz?

Třetí otázka. Kolik má sekce řízení operačních programů Evropské unie pracovníků? Protože, jak jsem již řekla, je to sekce vám přímo podřízená a byla rozšířena o velké množství lidí. (Upozornění na čas.)

A za čtvrté, a to je velmi konkrétní interpelační otázka. Je pravda, že jste v příkazu ministra školství číslo 14 ustanovil možnost odměnit tyto pracovníky tak, že nenároková složka mzdy, tedy osobní ohodnocení, může být ve výši až 50 % platu? Jak se ostatní pracovníci Ministerstva školství vyrovnávají s případnou diskriminací při odměňování? Domníváte se snad, že jejich práce ve struktuře ministerstva je méně důležitá?

Děkuji za toleranci i za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra. Vy máte pět minut. Takže prosím od pana ministra, aby dodržel limit pětiminutový. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Vážená paní poslankyně, pokusím se stručně odpovědět.

Stěžujete si na to, že nedostatečně komunikuji. To je zvláštní, protože například zítra organizuji setkání s poslanci a poslankyněmi na téma priorit českého předsednictví v oblasti vzdělávání. Poslal jsem opakovaně přihlášku. Víte, kolik se přihlásilo poslanců a poslankyň? Nikdo! To je vidět, jak vás to zajímá.

Za druhé. Navštívil jsem školský výbor při projednávání novel v minulosti a také jsem zorganizoval několik setkání na samotné půdě ministerstva, kde samozřejmě to nemělo formální povahu jednání výboru, ale právě proto, že jsem chtěl ještě předtím, než některé návrhy ministerstva dojdou vůbec do legislativního procesu, aby ještě předtím, v předstihu, byli informováni poslanci a poslankyně, kteří se této problematice věnují. To si myslím, že je příklad dobré praxe a svědčí o tom, že o komunikaci zájem mám a také se jí věnuji a dávám jí patřičnou váhu.

Ptáte se na konkrétní otázky, pokusím se odpovědět.

Kdy se uskuteční schůzka se zástupci, se členy vašeho výboru. Kdy na ni budu pozván. Já samozřejmě přijdu na výbor. Ten příští má být někdy začátkem listopadu. Mám pocit, že příští nebo přespříští týden. Ten příští týden nemohu, ten následující rozhodně ano. Vždy se snažím dostavit a dostavuji se. Jakmile bude připravena novela školského zákona, tzv. druhá velká novela, která by měla být dokončena během příštího nebo přespříštího týdne, opět, tak jako to bylo u té minulé novely, budete pozváni na Ministerstvo školství, abyste byli o tom ještě v předstihu informováni, ještě před tím, než to dorazí do vlády a do Parlamentu.

Kdy hodlám informovat o čerpání prostředků. Můžete mě požádat o informaci, můžu vás kdykoliv s tím seznámit, ať už během interpelací nebo formou písemnou, když o to požádáte. Mohu vás informovat například už nyní o tom, že, co se týče operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, je za část, za kterou je Ministerstvo školství zodpovědné, jsme zhruba pod jedním procentem nevyčerpaných prostředků. To znamená ukázali jsme velmi dobrou absorpční schopnost. Téměř všechny prostředky z tohoto operačního programu jsou již vyčerpány a ještě budou do konce tohoto kalendářního roku, kdy tento operační program končí. O jiných operačních programech budeme samozřejmě schopni informovat v průběhu čerpání, což je operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož oficiální spuštění jsem dnes zahajoval, kde se konala na Chodově konference na toto téma, takže to je věc naprosto čerstvá. Některé globální granty již byly spuštěny v krajích, takže informace o tom do konce tohoto kalendářního roku, o čerpání, budeme mít a velmi rád vám je zprostředkuji.

Kolik má sekce řízení operačních programů pracovníků. To se velmi mění, protože když jsem přišel na Ministerstvo školství, byla tato sekce operačních programů velmi poddimenzována a já jsem musel ve velmi krátké době nejenom řešit zdržený program operační Výzkum a vývoj pro inovace, který se podařilo připravit, vyjednat a podepsat, ale také samozřejmě spustit implementaci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Proto bylo záměrem a bylo to zcela v plánu ministerstva, a já ten plán naplňuji, nabrat další pracovníky, kteří mají zkušenost se strukturálními fondy, kteří by byli schopni toto v relativně krátké době zvládnout. S tím souvisí i problém v České republice, že lidí, kteří mají patřičné vzdělání, znalost jazyků, zkušenost s evropskými projekty, je velmi málo, a proto je velmi složité, těžké tyto lidi dostat. Proto jsem se rozhodl, že tyto lidi budu motivovat a v odůvodněných případech, pakliže to budou skutečně lidé, kteří tuto zkušenost mají, mají na to curriculum vitae, mají odpovídající zkušenosti a prokážou je v přijímacím řízení, ve výjimečných případech je budu moci motivovat tím, aby během několika dnů nebo týdnů přešli odjinud na Ministerstvo školství a zapojili se do implementace operačních programů.

Toto je nástroj, který je běžně užívaný i v jiných resortech, je naprosto správný v odůvodněných případech, a jediný důvod, který jsem pro toto měl, bylo zajištění efektivního a transparentního čerpání strukturálních fondů ve prospěch českého vzdělávacího systému. Žádný jiný důvod zde není, a pokud se ptáte na diskriminaci jiných pracovníků Ministerstva školství, já mám samozřejmě možnost disponovat s odměnami, mám možnost ohodnocovat i ostatní pracovníky Ministerstva školství a pravidelně tak činím podle dosahovaných výsledků.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím paní poslankyni Mertinovou, jestli ještě bude reagovat nebo učiní dodatečný dotaz.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Budu reagovat zcela jistě. Děkuji panu ministrovi za reakci. Jinak samozřejmě nemíním si tady vracet vzájemně míček, ale skutečně pozvánky nedostávám, aspoň konkrétně já. Jsem docela smutná, že jsem nedostala na dnešní entrée, jak jste zmínil, vzdělávání pro konkurenceschopnost. To si na nás nikdo nevzpomněl. Na zítřek pozvánku samozřejmě jsem vůbec nikdy neviděla.

Co se týká té implementace, kterou jste zmiňoval. Operační program Rozvoj lidských zdrojů je proto tak úspěšný, protože dojížděl. To je záležitost minulého programovacího období. Ale jak jsem již zmínila, dámy a pánové, ty obrovské objemy finančních prostředků skutečně nezůstanou jenom záležitostí Ministerstva školství. Všichni si musíme uvědomit to, že jsou to zdroje Evropské unie, které však náš stát musel nejprve do Evropské unie vložit, a proto skutečně znovu apeluji na to, aby diskuse kolem obou operačních programů byla věcí veřejnou, a slibuji vám, že vzhledem k tomu, že je to tak vážná a důležitá věc, kterou se opravdu do důsledku nezaobíráme tak, aby to bylo na úrovni Poslanecké sněmovny, tak tedy tento dopis skutečně já vám budu adresovat a na všechno se pořádně vyptám. A je mi to velmi líto, protože jsem si představovala, že mezi námi bude ta komunikace opravdu otevřená a že to bude, jak jsem řekla, záležitost pléna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan ministr bude ještě reagovat. Má ještě k dispozici dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Já skutečně vám otevřeně sděluji, že moc nevím, na co si stěžujete. Já jsem ochoten, a deklaroval jsem to opakovaně, na jakoukoliv výzvu reagovat vstřícně s tím, že sám, když jsem ještě byl předsedou výboru pro evropské záležitosti, v rámci podvýboru, ale i výboru jsem zval pana ministra Čunka a další ministry, aby mi referovali o čerpání fondů, o strukturálních fondech, jejich implementaci atd., a sám jsem ochoten i v této roli toto udělat. To znamená dostanu-li pozvání od vašeho výboru, ochotně přijdu, dám vám k dispozici všechna data, a pokud chcete, aby tento bod byl řešen na plénu, prosím, nemám s tím žádný problém.

Co se týče pozvánky, o které jste hovořila, na tu zítřejší akci týkající se priorit předsednictví, je mi líto, byly rozeslány všem poslancům a poslankyním, dokonce i senátorům. Ozvala se jedna jediná senátorka ze všech, kterým to bylo rozesláno. Dokonce byli kontaktováni asistenti, asistentky poslanců a poslankyň z tohoto výboru, zda přijdou, nebo ne, abych měl jistotu, že skutečně tam nebudou sami. Nikdo se neozval, což mi přijde velmi líto a svědčí to o tom zájmu.

Co se týče té dnešní ranní konference OPVK, tam nebyla pozvánka směřována přímo na vás, protože se jednalo o konferenci určenou pro příjemce, to znamená pro potenciální příjemce a realizátory projektů v uplynulém období z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Bude následovat určitě další celá řada seminářů k jednotlivým výzvám, k jednotlivým prioritám. Ten operační program poběží sedm let a budu jedině rád, když na některé z příštích konferencí se uvidíme a budeme to moci prodiskutovat.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP