(12.00 hodin)
(pokračuje Vondruška)

Rovněž tak jako velmi politicky účelové lze hodnotit ustanovení § 35 odst. c) návrhu, kdy kdo si pozorně přečte příslušnou pasáž, zjistí, že podle odstavce a) a b), kde jsou uvedeny velmi závažné zločiny, tento odstavec c) ukazuje na provinění mnohem méně závažná v souvislosti s tím, že tedy by v případě například vraždy byla promlčitelnost po dvaceti letech, a zde je toto nepromlčitelné.

Již delší dobu je vedena diskuse, zda v 21. století by verbální trestné činy neměly zmizet z trestního zákoníku. Po roce 1990 některá jednání takového charakteru také z trestního zákona zmizela. Dle mého názoru se v předloženém návrhu však objevují ustanovení tohoto typu, jako například v § 350 až § 354, v § 362, v § 400 až 402, z nichž jedno si dovolím ocitovat.

Odst. 1. Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národností, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Odst. 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobným účinným způsobem, spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu."

A nyní prosím věnujte pozornost jinému textu.

§ 1. Kdo podporuje nebo propaguje fašismus, nacismus nebo podobné hnutí, které směřuje nebo vede k potlačení práv a svobod pracujícího lidu, nebo které hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Odst. 2. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem nebo jiným podobně účinným způsobem."

Kdo pozorně naslouchal, tomu jistě připadají oba texty podobné, člověk by řekl až značně opsané. Druhý text je ovšem starý 58 let. Jedná se o § 83 zákona č. 86/1950 Sb.

Svého času bylo populární heslo "Nejsme jako oni", ale skutečnost je jiná. Někteří lidé a s nimi i předpisy po šedesáti letech opsali kruh a jsme tam, kde jsme již byli - v letech padesátých!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vondruškovi. Slova se ujme pan poslanec Jeroným Tejc a připraví se pan poslanec Radim Chytka, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Mám ambici obecnou rozpravu ukončit, abychom mohli postoupit alespoň o kousek dál.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Já bych jen ve stručnosti a v krátkosti zmínil stanovisko klubu sociální demokracie k trestnímu zákoníku a souvisejícím předpisům.

My jsme si vědomi toho, že tento trestní zákoník je zhruba z osmdesáti, devadesáti procent shodný s tím, který byl předložen v minulém funkčním období, a to vládami sociální demokracie. Nechceme, aby se opakovala podobná situace, která by tak, jako se to stalo v roce 2006, vedla k odmítnutí tohoto zákoníku, a proto jsme se rozhodli, nebudou-li přijaty dosud neavizované kontroverzní pozměňovací návrhy, které bychom skutečně podpořit nemohli, že tento trestní zákoník, jak byl představen a jak byl připraven a projednán v ústavněprávním výboru, podpoříme.

Ten náš kompromis spočívá mimo jiné v tom, že jsme my sami upustili od několika pozměňovacích návrhů, které by mohly budit u některých členů Poslanecké sněmovny problémy při hlasování o zákonu jako celku, pokud by byly přijaty. Jedním z těchto trestných činů je například trestný čin usmrcení na žádost, který by méně trestal ty, kteří by pomohli někomu takzvanou eutanazií.

Stejně tak jsme se rozhodli nepředložit změnu skutkové podstaty trestného činu ohrožení utajované skutečnosti, o němž jsme přesvědčeni, že změněn být má, a to z důvodu, aby se nemohly opakovat situace z dobře známé takzvané kauzy desetiletí BIS, kdy člověk, který vynesl obrovské množství utajovaných informací, byl nakonec osvobozen, a to z důvodu, že trestní zákoník nepamatuje na držení neoprávněných informací, ale pouze na jejich zneužití, což mu prokázáno nebylo. Nicméně tato úprava, pokud by byla navržena, by také mohla vzbudit problémy například investigativním žurnalistům, a proto chceme ještě o této věci jednat.

V případě nepřijetí, a to je druhá věc, ve které jsme se snažili vyjít vstříc, v případě nepřijetí námi předložených pozměňovacích návrhů nebudeme odmítat celý trestní zákon. Nicméně chtěl bych požádat o podporu zejména dvou pozměňovacích návrhů - jednak pana poslance Ploce, který se snaží zvýšit tresty a rozšířit skutkovou podstatu trestného činu za účelem trestání dopingu, a za druhé pana poslance Votavy, který se snaží o to, aby trestní zákoník nadále obsahoval trestný čin, který by znamenal trestání těch, kteří řídí motorové vozidlo bez řidičského oprávnění.

Pro nás je klíčové, že v trestním zákoníku zůstaly na základě učiněných dohod například trestný čin zneužití informace v obchodním styku, tedy tzv. tunelování, a zůstala nadále zachována trestnost řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.

My tedy jako sociální demokraté s největší pravděpodobností na základě učiněných jednání podpoříme trestní zákoník a dílčí změny, na kterých do budoucna samozřejmě budeme trvat, budeme prosazovat cestou dílčích novelizací, tak abychom tento zákoník nebojkotovali. Budeme rádi, když díky této dohodě napříč politickým spektrem tento zákoník vydrží alespoň tak dlouho jako ten, který byl schválen v roce 1961.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Slova se ujme poslanec Radim Chytka, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, když jsme před několika měsíci začínali práci na trestním zákoníku, tak jsme se ptali nejchytřejších právnických mozků v této zemi, k čemu ten trestní zákoník vlastně má sloužit. A dozvěděli jsme se takovou definici, že stát musí prioritně chránit své občany, jejich život a zdraví.

Já se domnívám, že teď jsme po několika měsících na konci té cesty, jsme ve druhém čtení, a že z devadesáti procent opravdu ten trestní kodex je velice vyvážený a odpovídá současné moderní době.

Těch zbývajících deset procent, to je to, co mě dlouhodobě trápí, a je to kriminalita mladistvých. Když se zeptáte jakéhokoliv odborníka v této zemi, tak se dozvíte, že intenzita, brutalita kriminality mladistvých neustále stoupá. Na dotaz, jak je to možné, odpovídá psycholožka Alena Marešová z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci takto: Mladiství se v současné době totiž tolik neobávají postihů. Často se totiž hledá příčina ve vnějších vlivech než v samotném pachateli.

No, vážené dámy a pánové, pokud se mladiství neobávají postihů, pak je možné, že čtrnáctiletý mladík na Základní škole v Ostravě-Porubě může na záchodě boxerem zmlátit své tři mladší spolužáky a jeho kamarád toto natáčí na mobil. Pravda, ten mladistvý neunikl trestu - dostal sníženou známku z chování!

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP