(18.00 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že už tady dost věcí padlo, a nerad bych vás zdržoval projednáváním tohoto zákona, ale myslím si a sami jste zjistili, že ten zákon není jednoduchý. A dokonce je zaznamenáno ve stenozáznamu, kdy kolega poslanec Plachý řekl, že je to potřeba řešit, ale jinak. Ať tedy má možnost předložit jinak - jak. A myslím si, že pokud pustíme tento zákon do druhého čtení, tak je možno ve výborech toto projednat. A pokud kolega Plachý má řešení, když tedy jinak, tak ho předloží a já si myslím, že budeme o něm věcně diskutovat. My se tomu nebráníme a netvrdíme, že jsme ti nejchytřejší a že jsme vymysleli to nejlepší, co jest možné předložit. A proto bych vás požádal o propuštění této novely do druhého čtení, kde je možnost vše v klidu, možná v klidu, prodiskutovat a projednat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Z místa se hlásí pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, já velmi stručně, protože předešlá rozprava nebyla jenom o tomto zákonu, ale o řadě různých názorů na různé věci. Já bych vás v souvislosti s touto předlohou chtěl požádat, abychom se opravdu pokusili tento zákon propustit do dalšího čtení a společnými silami - nedělme se tak, jak tu některý z kolegů ministrů řekl, na dobré a zlé. To je to nejhorší dělení, které může být v této Poslanecké sněmovně. Takže zkusme tento zákon nějakým způsobem upravit, přispějme každý svojí myšlenkou k nějakému výsledku a snažme se řešit tento problém, který cítí nejenom zpracovatelé, zemědělci, ale i řada z nás, jak vyplývalo z předešlé debaty.

Já bych chtěl zmínit jenom jednu příhodu ze zasedání Rady ministrů, kde mě oslovila britská ministryně zemědělství v té době Margaret Beckettová, která řekla o Tesku: Pánové, zkuste něco dělat s tímto řetězcem na území českého státu, protože to, co dělají u vás, budou chtít dělat brzy u nás a my jim to nedovolíme!

Děkuj za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Zgarbovi. Hlásí se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, je vidět, že problematika, která by měla jakýmkoliv způsobem zasáhnout regulačně, vždycky polarizuje politické střety v Poslanecké sněmovně.

Já bych chtěl říci, že kdyby se podnikatelé chovali solidně, nebyla by třeba řada zákonů, ani zákoník práce. Ale protože se na tomto území chovají tak, jak se chovají, je třeba i zpřísnit, to znamená i navrhnout regulaci. Já rozumím i tomu, co zde zmiňoval pan ministr Říman, protože je otázka, jakým způsobem se daří či nedaří placeným kontrolním státním orgánům vymáhat zákon tak, aby k excesům nedocházelo. Ale vezměme si fakt, kdo má dneska obchod, ten má v rukou výrobu, ten má v rukou výrobu i na území, kde obchody má. A pokud chce vydělat, tak vydělává také tím, že likviduje postupně malé podnikatele, kteří v minulosti zabezpečovali tzv. obslužnost malých regionů, kdy si i zemědělská produkce pomocí mléka, másla, obilí apod. vlastně zaměstnávala své obyvatelstvo ve svém regionu a spotřebovávala svou vlastní produkci. Dneska máme sice nižší než v minulosti, ale pořád vysokou nezaměstnanost a zaměstnání hledá kolem půl milionu občanů ČR. Přitom v obchodech nikde nic nechybí, všude je všeho dost, protože se levně může dovézt z úplně jiných krajů. A samozřejmě, že průzkum veřejného mínění, který se zeptá občana, jak je spokojen s nabídkou a cenami, může vyznít kladně, protože výběr opravdu je. I když na druhé straně musím konstatovat, že dnes sehnat kvalitní zboží je dost značný problém. Ale již se do ceny zboží nezapočítávají náklady státu, které stát vynakládá na příspěvky těm, kteří mají nízké mzdy, nebo dokonce ztratili zaměstnání.

Takže je to o tom bezbřehém, živelném tržním prostředí, o pohledu politických stran, do jaké míry je úkolem politiků vyvažovat toto prostředí, do jaké míry je tedy nutná, třeba i na přechodnou dobu, regulace. A já si myslím, že v této oblasti vedle zákonných norem je možná třeba předložit i skoro bych řekl nezákonnou etickou normu, protože někdy morálka a etika by měla stát i nad zákonem. A jestli se vám to, někteří milí poslanci, nelíbí, tak je to také o tom, které kdo čí zájmy hájí a komu to slouží. A já si myslím, tak jak poznamenal za mnou pan premiér, to je úžasné… (Premiér se za svou poznámku omlouvá, údajně nebyla k projevu poslance Opálky.) Prý to bylo k něčemu jinému, tak se omlouvám i já. Ale já si myslím, že úžasné to není, protože je to realita. Je to tvrdá realita v naší společnosti.

Já jsem se, než jsem se dostal do Poslanecké sněmovny, věnoval výrobě, věnoval jsem se prodeji naší výroby, kterou jsme ve sdružení dělali, a vím velmi dobře, o čem tato problematika je. Takže nejde o teoretizování, ale o poznatky. Vím, kolik bylo zničeno vstupem obchodních řetězců výrobců v ČR, a nemuseli být. Tehdy ještě obchodní řetězce vstupovaly tak volně díky také obecním zastupitelstvům, která jim vycházela maximálně vstříc. Vím také, kolik bylo zničeno dopravců, kteří pro ty malé výrobce pracovali. Transformace české ekonomiky byla bolestná a já si myslím, že bychom měli aspoň v některých mezích býti nápomoci tomu, aby život českého občana, nejenom zaměstnavatele, ale i zaměstnance, nebyl na horších podmínkách než v evropské patnáctce.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Do rozpravy se již nikdo nehlásí, nicméně předtím, než ji uzavřu, se chci zeptat pana zpravodaje, zdali to, co zaznělo z jeho úst, to znamená návrhy, zaznělo i v rozpravě. Mám pocit, že nikolivěk. Čili by bylo dobře, kdyby je zopakoval, pokud na nich trvá.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych v rozpravě navrhl zamítnout tento zákon. Nebude-li návrh na zamítnutí přijat, pak navrhuji vrátit návrh zákona navrhovateli k dopracování. Nebude-li ani toto přijato, pak navrhuji prodloužit lhůtu k projednávání ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji a nyní poté, co ukončím obecnou rozpravu, je příležitost pro zástupce navrhovatelů pana poslance Michala Haška.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já ani pan zpravodaj jsme netušili, kolik odborníků se najde ve Sněmovně na problematiku významné tržní síly a jejího zneužití. Přesto chci poděkovat všem, kteří vystupovali s vážně míněnými připomínkami v rozpravě. Chci poděkovat těm členům vlády, kteří nám tady popsali dnes faktický stav v ČR, konstatovali, že platné právo se v zásadě nevymáhá, a chci říct, že kdybychom dnes tento zákon zamítli, tak budeme dál čekat. Budeme čekat na to, jestli jednotliví ministři předloží nějakou vládní legislativu, jestli jednotliví ministři uplatní svůj zákonný vliv a začnou se tedy naplňovat ta ustanovení příslušných právních předpisů, o kterých hovořil jak pan kolega Říman, tak pan kolega Gandalovič. Ale já jsem trochu přesvědčen, že budeme čekat na Godota. A jak známo, pan Godot nikdy nepřišel.

Já bych chtěl vyzvat všechny, teď bez ohledu na to, zda zastupují barvy koalice, nebo opozice, aby dali tomuto návrhu zákona šanci projít do druhého čtení. Předkladatelé si určitě nedělají ambici, že je to nejšpičkovější právní norma, která v této oblasti byla kdy Sněmovně předložena. Je to však cesta úplně jiným směrem, než kterou šlo sedm předchozích neúspěšných pokusů. My neregulujeme marže, dámy a pánové. My neřešíme otázku podnákladových cen. My jdeme cestou, kdy chceme povětšinou dnes již zahraniční řetězce v České republice donutit chovat se tak, jak se musí chovat na západ od našich hranic standardně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP